Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

68 teksten gevonden

PC 016 1299/12/12 Graaf Jan II belooft de priviliges van de gemene poorters van Dordrecht te zullen...
ZH 340 1299/12/12 Graaf Jan II bevestigt alle voorrechten die de poorters van Geertruidenberg...
FR 008 1300/03/27 Graaf Jan II bevestigt en vernieuwt de keur die graaf Floris V aan de poorters...
CA 012 1302/07/17 Bisschop Gwijde van Utrecht draagt aan graaf Jan II het kasteel Ter Horst over...
PC 017 1304/10/07 Graaf Willem III belooft de priviliges van schepenen, Raad en gemene poort van...
ZH 341 1304/10/08 Graaf Willem III zweert alle voorrechten te zullen handhaven die de poorters van...
NH 259 1306/05/01 Graaf Willem III neemt de burgers van Leiden op in zijn bescherming, bevestigt en...
KE 146 1307/04/12 Jan van Haarlem doet in tegenwoordigheid van een aantal met name genoemde edelen...
NH 304 1310/05/30 * Arnoud, proost van Koningsveld, geeft vidimus van een oorkonde d.d. 1310 mei 30...
ZE 029 1311/03/02 Graaf Willem III bevestigt de keur van de burgers van Domburg, waarbij hij enige...
ZE 038 1312/11/11 Raas heer van Liedekerke en Breda, ridder, verkoopt al zijn leengoederen en...
ZE 017 1316/05/30 Wolfert van Borsele, heer van Zandenburg, verklaart dat hij op advies van graaf...
NH 005 1316/12/26 Graaf Willem III doet uitspraak in een geschil tussen enerzijds heer Dirk heer...
ZE 021 1317/10/01 Graaf Willem III geeft Jacob bisschop van Zuden, commandeur van het sint...
ZH 035 1319/11/29 Graaf Willem III staat de poorters van Geertruidenberg het gebruik toe van de...
FR 025 1320/06/01 * (Jacob) bisschop van Zuden en andere leden van de grafelijke Raad, in zitting in...
GE 015 1320/09/17 Graaf Willem III en Reinout II, oudste zoon van de graaf van Gelre, dragen de...
ZH 073 1321/02/19 Graaf Willem III gelast zijn rentmeester van Zuidholland en zijn tolgaarders in...
FR 030 1322/05/04 Graaf Willem III doet uitspraak in een geschil binnen Staveren.
FR 035 1322/05/07 Graaf Willem III stelt Andries van Wijk aan als schout van Staveren, daarmee de...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie