Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

32 teksten gevonden

NH 304 1310/05/30 * Arnoud, proost van Koningsveld, geeft vidimus van een oorkonde d.d. 1310 mei 30...
NH 304x 1310/05/30 Gwijde bisschop van Utrecht en graaf Willem III doen uitspraak in een geschil...
ZH 050 1313/03/21 * Lijst van de lenen die wijlen heer (Nicolaas) van Putten hield van de graaf, en...
NH 016 1317/01/12 Graaf Willem III geeft Wigger Nicolaasz. toestemming tot de verkoop in vrij...
UT 071 1318/05/29 Graaf Willem III geeft ter viering van het jaargetijde van wijlen bisschop Gwijde...
UT 070 1318/05/29 * Graaf Willem III geeft ter viering van het jaargetijde van wijlen bisschop Gwijde...
NH 070 1318/12/12 Graaf (Willem III) geeft ter viering van het jaargetijde van bisschop Gwijde 100...
DE 001 1319/05/29 Rutger en Bela van Geilenkirchen, echtgenoten, verklaren van graaf Willem III 150...
ZE 048 1320/09/01 Graaf Willem III verleent de abt van Middelburg het recht om een van diens...
ZE 049 1320/09/01 Nicolaas abt en het gehele convent van Middelburg verklaren dat zij van graaf...
NH 191 1323/09/06 Graaf Willem III verkoopt Dirk van Leeuwen 10 morgen land in het ambacht Alphen...
WO 055 1323/10/22 Graaf Willem III sticht, als uitvloeisel van de zoen naar aanleiding van de dood...
WO 054 1323/10/22 Graaf Willem III sticht, als uitvloeisel van de zoen naar aanleiding van de dood...
KE 078 1324/10/08 Graaf Willem III gelast de rentmeester van Kennemerland en West-Friesland om aan...
FR 056 1325/02/25 Graaf Willem III schenkt heer Dirk van Oudshoorn, ridder, baljuw van Medemblik,...
ZH 176 1325/05/13 Schepenen en Raad van Ammers beloven voor de gemene poort dat zij de door de...
WO 053 1325/06/19 Graaf Willem III gelast de rentmeester van Woerden erop toe te zien dat de twee...
ZE 342 1325/11/27 Graaf Willem III sticht een kapel in de Sint Lievenskerk te Zierikzee ter...
NH 284 1326/03/20 Graaf Willem III doet uitspraak in een geschil tussen Zweder van Montfoort en Jan...
ZH 212 1326/03/21 Margareta van Petersheim, abdis van Thorn, keurt goed dat graaf Willem III een...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie