Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

14 teksten gevonden

FR 003 1317/10/06 Graaf Willem III verleent heer Nicolaas, proost van het klooster van Hemelum in...
FR 005 1318/01/12 De abt van Lidlum, de commandeur van Sneek, de prior van Bloemkamp en de proost...
FR 025 1320/06/01 * (Jacob) bisschop van Zuden en andere leden van de grafelijke Raad, in zitting in...
UT 035 1321/12/22 Bisschop Frederik II van Utrecht verklaart dat hij zich verbonden heeft om twee...
FR 051 1324/04/07 Graaf Willem III begeeft Nicolaas van Rijnsburg met de kerk van Koedijk, die...
FR 060 1325/09/03 Graaf Willem III gelast baljuws, schouten en zijn goede lieden van Friesland dat...
WO 059 1326/02/25 Adam van Lokhorst, ridder, draagt zijn nader omschreven gerecht en tiende op aan...
WO 060 1326/03/12 Graaf Willem III beleent Gillis van Lokhorst met het gerecht en tiende aan de...
FR 086 1327/02/22 Otto proost, Frederik deken en het kapittel van de kerk van Bremen, mede namens...
NH 375 1328/11/20 Graaf Willem III beleent heer Jacob van Benthem, proost van West-Friesland, met...
UT 123 1329/08/09 Burgemeesters, schepenen en gemene Raad van de stad Utrecht en degenen die zich...
WI 167 1339/05/15 Graaf Willem IV geeft op advies van zijn oom heer Jan van Henegouwen, heer van...
WI 221 1340/06/07 Graaf Willem IV verleent een stadsrecht aan de poorters van Rotterdam.
WI 528 1344/10/21 * Ludolf abt van Bloemkamp, (de abt van Bloemhof) in Wittewierum en Wibrand proost...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie