Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

23 teksten gevonden

FR 007 802/12/31 * (Keizer) Karel de Grote verleent de Oost- en West-Friezen, vanwege hun...
ZE 031 1300/12/31 * Keur verleend aan de inwoners van Haamstede en van de duinen, bezegeld door Witte...
NH 259 1306/05/01 Graaf Willem III neemt de burgers van Leiden op in zijn bescherming, bevestigt en...
CA 017 1316/05/31 * Voorwaarden waaronder de graaf (van Holland) naar Oost-Friesland kan komen om...
ZH 245 1320/02/27 Hertog Jan III van Brabant belooft dat hij noch zijn lieden wraak zullen nemen op...
UT 055 1322/04/16 Graaf Willem III belooft om bisschop Frederik II van Utrecht bij te staan in al...
WO 026 1322/04/18 Graaf Willem III schenkt de poorters van Oudewater voorrechten betreffende het...
ZE 253 1323/03/20 Willem Jansz. uit Duiveland en Jan Wissenz. van Borrendamme, als plaatsvervangers...
ZE 372 1326/03/24 Graaf Willem III gelast de rentmeester en de baljuw van Middelburg dat zij, als...
ZE 378 1326/03/28 Graaf Willem III instrueert Gillis Boudewijnsz. baljuw van Middelburg, Jan...
KE 107 1326/05/13 Dirk abt van Egmond verklaart op verzoek van enkele met name genoemde edelen dat...
KE 106 1326/05/21 Jan van der Mije verklaart ten overstaan van de graaf en diens met name genoemde...
ZE 381 1326/06/24 Graaf Willem III beleent Mathijs Rengersz. met het ambacht in 's-Heer-Hadden...
NH 360 1328/03/10 Graaf Willem III meldt de aartsdiaken van Utrecht of diens officiaal dat het...
ZE 642 1334/09/10 Graaf Willem III gelast de schepenen en rechters van Poortvliet dat zij Jan van...
ZE 653 1334/10/24 Graaf Willem III bekrachtigt de deling door Hendrik Everdeisz., schout van...
ZE 668 1336/04/21 Willem van Henegouwen, graaf van Zeeland, verklaart dat in een geding te...
UT 174 1336/09/08 Jan III (van Diest), bisschop van Utrecht, stelt na overleg met graaf Willem III,...
WI 275 1339/06/04 Graaf Willem IV doet uitspraak in de zaak tussen heer Harbaren van Riede...
WI 356 1339/12/06 Graaf Willem IV vergunt heer Hugo abt van Egmond, die oud en ziek is, dat deze...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie