Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

37 teksten gevonden

NH 071 1315/04/21 * Gozewijn van Rossum belooft de graaf het goed met huis van Rijnenburg, dat hij...
NH 100 1321/04/28 Graaf Willem III geeft zijn steenhuis te Leiden in eeuwige erfpacht aan zijn...
NH 102 1321/04/29 Graaf Willem III geeft Dirk van Zwieten, knaap, toestemming leengoed te verkopen...
KE 043 1322/04/25 Graaf Willem III verkoopt een half stuk land gelegen te Schoten op de geest, dat...
NH 311 1322/04/27 Graaf Willem III verkoopt aan Floris Mol 4 morgen land te Schieveen in vrij...
NH 128 1322/04/27 Graaf Willem III schenkt Floris Mol in vrij eigendom de 4 morgen land in...
HE 041 1324/04/19 Graaf Willem III geeft aan alle ingezetenen van Brugge vrijgeleide voor hen zelf...
ZH 158 1324/04/25 Graaf Willem III bevestigt de schenking door Aper uter Mijl van een lijftocht aan...
ZH 159 1324/04/25 Graaf Willem III beleent zijn kamerling Willem (van Duivenvoorde) met de 18 pond...
NH 217 1324/04/25 Graaf Willem III laat Arnoud van den Dorp, baljuw van Delfland en Schieland,...
NH 218 1324/04/25 Graaf Willem III laat Arnoud van den Dorp, baljuw van Delfland en Schieland, 5...
NH 219 1324/04/25 Graaf (Willem III) beleent Nicolaas van Rijnsburg in aanwezigheid van Willem...
UT 061 1324/04/25 Graaf Willem III belooft Frederik heer Wernersz., burger van Utrecht, ten behoeve...
UT 062 1324/04/25 Nicolaas van der Merwede, ridder, belooft graaf Willem III schadeloos te stellen...
ZE 460 1327/04/25 Graaf Willem III bevestigt de schenking door Nicolaas Hendriksz. van Kats aan...
ZH 261 1327/04/25 Graaf Willem III verklaart dat Jan Westfaling junior met zijn toestemming diens...
ZH 263 1327/04/25 Graaf Willem III verklaart dat met zijn toestemming Willem van Duivenvoorde, zijn...
ZE 461 1327/04/26 Graaf Willem III verkoopt zijn kamerling Willem van Duivenvoorde enige goederen...
ZH 301 1327/04/26 Schepenen, Raad en gemene poort van Geertruidenberg verpachten Willem van...
AW 079 1331/04/23 Graaf Willem III geeft Godfried Korf toestemming tot verkoop van de smaltiende...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie