391 resoluties gevonden.


Beperking: Admiraliteit in Zeeland (instelling)

Zoekopdracht aanpassen
26/10/1626, 1
De Zeeuwse Admiraliteit schrijft d.d. 21 okt. dat de vijand op zee
31/10/1626, 7
De Zeeuwse Admiraliteit stuurt met haar brief d.d. 28 okt. een lijst
07/11/1626, 9
Van de Zeeuwse Admiraliteit is een brief d.d. 4 nov. ontvangen waarin
09/11/1626, 1
De gecommitteerden hebben verslag gedaan van hun bespreking met Huissens over de
09/11/1626, 11
Huissen heeft HHM verzocht een besluit te nemen over de volgende punten.
14/11/1626, 6
Lodovick Verssen schrijft d.d. Bayonne 23 okt. dat 42 patassen met een
19/11/1626, 2
Commies-generaal Sforcen heeft zijn declaratie van vacaties en reiskosten over de periode
19/11/1626, 10
Op verzoek van de pachters van de konvooien en licenten zal aan
08/12/1626, 2
Een door de generaals van de konvooien en licenten ingeleverd voorstel om
21/12/1626, 1
Joachimi schrijft d.d. Londen 15 dec. dat op 10 dec. drie Engelse
23/12/1626, 3
Lecke compareert en meldt dat hij met acht schepen is binnengelopen om
29/12/1626, 2
De Zeeuwse Admiraliteit schrijft d.d. Middelburg 21 dec. met de vraag wat
05/01/1627, 6
De heren van Zeeland wijzen op de slechte financiële toestand van de
07/01/1627, 7
Ten overstaan van Z.Exc. , die verzocht is aanwezig te zijn, zijn
08/01/1627, 11
Van de Admiraliteit in Zeeland is een brief d.d. 5 jan. ontvangen waarin wordt bericht dat
09/01/1627, 13
De pachters van een kwart van de konvooien en licenten klagen dat
16/01/1627, 8
De matrozen van kapitein Croeck weigeren na hun aankomst in Vlissingen opnieuw
16/01/1627, 9
De Admiraliteit van Zeeland heeft op de brief van HHM d.d. 29
29/01/1627, 1
De Gecommitteerde Raden van de Admiraliteit in Zeeland nomineren d.d. Middelburg 5 jan. mr. Willem Coomans ,
29/01/1627, 7
De Admiraliteit in Zeeland schrijft d.d. 26 jan. met het verzoek om subsidie. Het verzoek wordt mondeling aanbevolen door
30/01/1627, 14
Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 3906. Naar aanleiding
30/01/1627, 15
Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 52. De gecommitteerden
06/02/1627, 12
en licenten niet alleen te willen reageren, omdat deze kwestie de gehele Admiraliteit in Zeeland
06/02/1627, 16
Schagen , Lyclema en thesaurier-generaal De Bije rapporteren over de declaraties van
16/02/1627, 10
De pachters van de konvooien en licenten klagen over de slechte behandeling door de Admiraliteit in Zeeland
18/02/1627, 3
De vaart op de Dijle kent grote lorrendraaierij. De waren gaan in
02/03/1627, 9
r is gesloten. De Admiraliteit in Zeeland zal adviseren.
09/03/1627, 5
De pachters van de konvooien en licenten geven in hun rekest te
03/04/1627, 13
De Admiraliteit in Zeeland schrijft d.d. 31 maart om subsidie voor haar equipage. HHM zullen hierover besluiten zodra het geld uit de provincies is ontvangen.
10/04/1627, 11
Gemeld wordt dat uit het Land van Schouwen enige paarden naar de
16/04/1627, 9
zal hij zich strikt naar de regels van het land dienen te gedragen De Admiraliteit in Zeeland
19/04/1627, 7
Joachimi en Catz hebben op 1 april aan Van der Lecq geschreven
19/04/1627, 9
De Admiraliteit in Zeeland antwoordt d.d. 14 april op de brief van HHM van 3 nov. 1626 over enige
23/04/1627, 7
De generaalmeesters van de konvooien en licenten compareren en berichten dat de
30/04/1627, 7
Admiraliteit in Zeeland verleent credentie op de heer van Tienhoven . Ter vergadering meldt deze
07/05/1627, 6
en door Duinkerkers gevangengenomen. HHM sturen het verzoek aan de Admiraliteit in Zeeland
08/05/1627, 4
Adriaen Nicolai , secretaris van de Admiraliteit in Zeeland, verzoekt vanwege zijn 41-jarig dienstverband
12/05/1627, 6
Tienhoven compareert en verzoekt namens de Admiraliteit in Zeeland opnieuw om subsidiëring, conform het eerdere verzoek van 30 april.
19/05/1627, 5
De heren van Zeeland hebben vermindering van hun quote gevraagd wegens onder
24/05/1627, 2
De Admiraliteit in Zeeland antwoordt d.d. 19 mei op de brief van HHM van 7 mei. Zij heeft niet zelfstandig
28/05/1627, 9
Van de Admiraliteit te Rotterdam en de Admiraliteit in Zeeland zijn brieven ontvangen. Daarnaast
12/06/1627, 2
aan de Admiraliteit te Rotterdam geven en de andere helft aan de Admiraliteit in Zeeland .
30/06/1627, 6
De resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 52. De gedeputeerden
01/07/1627, 10
Zeeland zal ernstig worden verzocht schepen naar de kust van Vlaanderen te
02/07/1627, 11
Kapitein Quast schrijft d.d. de Braeck 29 juni met inlichtingen over de
03/07/1627, 10
Op verzoek van de heren van Zeeland gelasten HHM ontvanger-generaal Doublet de
12/07/1627, 10
advies aan Z.Exc. Op verzoek van Carleton zal worden geschreven aan de Admiraliteit in Zeeland
14/07/1627, 17
Naar aanleiding van het verzoek van de pachters van de konvooien en
15/07/1627, 13
De Admiraliteit in Zeeland schrijft d.d. Middelburg 7 juli dat het geteerde want in Amsterdam
16/07/1627, 9
Commandeur Quast schrijft d.d. de Braeck 7 juli dat er slechts één

Volledige tekst Minder opties..
Startdatum -- d-m-j
Einddatum -- d-m-j
Secreet
Personen
Instellingen
Plaatsen
Scheepsnamen
Boeken&Pamfletten