208 resoluties gevonden.

Gezocht op: nijmegen (volledige tekst);
Gevonden zoektermen:  nijmegen

Zoekopdracht aanpassen
16/06/1627, 4
HHM vragen de RvS advies over de memorie van enkele heerlijkheden en dorpen in het Rijk van Nijmegen , wier inwoners graag paarden over de Waal willen invoeren.
21/06/1627, 18
het op 16 juni ingediende rekest van enkele heerlijkheden en dorpen in het Rijk van Nijmegen
23/06/1627, 1
Burgemeesters en schepenen van Nijmegen schrijven d.d. Nijmegen 6/16 juni conform de resolutie van HHM van 2
02/07/1627, 5
exemplaar van Brederode . Ook willen HHM vernemen of het jacht van Nijmegen wellicht gemist kan worden.
08/07/1627, 7
HHM vragen de RvS advies over het verzoek van de weduwe van geweldige Pallant om enig onderhoud en de aanbevelingsbrieven van de stad Nijmegen daarvoor.
12/07/1627, 11
Gillis Bartram , burger van Nijmegen, mag tegen betaling van 's lands rechten een schip met een met leisteen, kalk en kolen geladen pontje invoeren.
13/07/1627, 15
afschaffen van de uitleggers op de Waal , ook het jacht dat voor de wacht onder Nijmegen wordt ... gebruikt, kan worden wegbezuinigd. Voortaan zouden die van Nijmegen zich kunnen laten vervoeren door ... met het advies over het jacht van Nijmegen en zullen morgen de brief over het tweede jacht lezen.
17/07/1627, 10
voor deze keer af. Om bovenstaande redenen zullen daarnaast de licentmeesters te Nijmegen , Arnhem ,
23/07/1627, 14
III De ruiters van Nijmegen hebben twee paarden gehaald die woudgraaf Goddert
27/07/1627, 13
naast datgene wat hij volgens notariƫle verklaring bij Cornelis Strick d.d. Nijmegen 24
28/07/1627, 7
Deze zou voor de huidige legercampagne in plaats van een ander schip het jacht van Nijmegen
27/08/1627, 14
Kapitein Saint Hilaire schrijft d.d. Nijmegen 25 aug. over de lorrendraaierij met paarden. Ook wordt
14/09/1627, 14
uit Dordrecht aan de soldaten van Nijmegen betaald wegens rantsoen van twee gevangen monniken. ... bepaald dat de gevangenen te Nijmegen en de stadhouder van Boxtel in Heusden eveneens
04/10/1627, 4
te Rotterdam aangaande het verzoek van de heer van Brederode om het jacht van Nijmegen te krijgen
20/10/1627, 7
Agent Van der Veecken verzoekt HHM de gouverneur en het garnizoen te Nijmegen
22/10/1627, 18
De RvS meldt in de zaak van Jan ten Hecke tegen enkele soldaten uit Nijmegen een
02/11/1627, 5
hun tegoeden te krijgen, nu die van het Kwartier van Nijmegen hebben voorgesteld hen ... tevreden te stellen. HHM verwijzen de supplianten naar het Kwartier van Nijmegen.
04/11/1627, 1
Rantwyck stelt voor de licentmeester te Nijmegen te laten doorgaan met het innen van het ... Bosch' licent. HHM schrijven de Admiraliteit te Rotterdam ervoor te zorgen dat in Nijmegen
14/12/1627, 8
, de Bommelerwaard , het Land van Maas en Waal , alsmede het Rijk van Nijmegen , daartoe
20/12/1627, 12
HHM staan toe dat Jan de Wael , schipper uit Nijmegen, twee schepen turf naar Emmerik en Rees brengt, op voorwaarde dat hij 's lands rechten betaalt.
25/01/1628, 11
wordt. X Het Rijk van Nijmegen , Maas en Waal en de Bommelerwaard ... en licenten aan te doen in bijvoorbeeld Deventer , Zutphen , Doesburg , Nijmegen,
11/02/1628, 10
De heren van Gelderland berichten over grote klachten in Nijmegen over wanbetaling van de soldaten ... en in het bijzonder van de ruiters van ritmeester Kerrij . HHM laten de magistraat van Nijmegen
15/02/1628, 1
De burgemeesters en raad van Nijmegen verzoeken de betaling van ritmeester Kerrij . Diens ruiters
28/02/1628, 3
hebben betaald. Het geld van de vierde maand hebben zij op 11 feb. met een commissaris naar Nijmegen
15/04/1628, 6
Op het bericht van de heer Stakenbroeck dat de vijand zich verzamelt in het oosten, laten HHM de schipbrug naar Nijmegen sturen.
28/05/1628, 3
Twee brieven van de Staten van Gelderland d.d. Nijmegen 12 en 13 mei geven HHM voor advies aan de RvS.
01/06/1628, 1
HHM verlenen commissie voor de door Staten van Gelderland d.d. Nijmegen 16 mei als raad ter Admiraliteit in
03/06/1628, 1
Bemmel , Reynier van Rensen , licentiaat, en Arnoldt Kelffken , burgemeester te Nijmegen,
03/06/1628, 2
De Staten van Gelderland nomineren d.d. Nijmegen 15 mei Nicolaes Verbolt , dr. in de rechten en raad van Nijmegen, in plaats van
13/06/1628, 5
Het beheer hiervan zou in handen blijven van de Gedeputeerde Staten van het Kwartier Nijmegen
22/06/1628, 2
Kapitein Sint Hillaire , commandant van Nijmegen, verzoekt wegens de aanzienlijke inspanning en onkosten
24/06/1628, 3
Naar aanleiding van het op 22 juni ingediende verzoek van kapitein Sint Hillaire , commandant van Nijmegen, kijken HHM de retroacta na en vragen zij erover advies aan de RvS.
24/06/1628, 17
van de Waal gemaakte redoutes. Nieustadt en Van Eck zijn hiertoe naar Nijmegen gereisd ... De overige redoutes vanaf de Lotwaard bij Oosterhout onder Nijmegen tot en met
27/06/1628, 6
26 juni over het op 22 juni ingediende rekest van kapitein Sint Hilaire , commandant van Nijmegen. Het
29/06/1628, 4
Roeloff Verheyden , burger van Nijmegen, verzoekt paspoort om voor zaken gedurende zes maanden met bagage van en naar
06/07/1628, 14
Jacob van Haeften , burger van Nijmegen, vraagt een partij hooi, afkomstig van de onder het dorp Appeltern in het ambt van
12/07/1628, 20
S.G. 3187. Op 18 juni hebben Nieustadt en Van Eck in Nijmegen 27.500 pond van 40 groten
13/07/1628, 9
HHM wijzen het verzoek af van Roeloff Verheyden , burger van Nijmegen, om een paspoort waarmee hij
02/08/1628, 2
en Berg blijven de soldaten van Emmerik [Emmerich] , Rees , Nijmegen ,
08/08/1628, 3
in het fort verbruikte bieren en waren. De officieren hebben reeds een schipper uit Nijmegen,
11/08/1628, 12
Op verzoek van Jacob van Haeften , burger van Nijmegen, stemmen HHM in met de verlenging van zijn
26/08/1628, 9
De Gedeputeerde Staten van het Kwartier Nijmegen verzoeken d.d. Nijmegen 11 aug. Johan van de Clooster
26/08/1628, 10
De Gedeputeerde Staten van het Kwartier Nijmegen sturen d.d. 10 aug. een rekest van Dirck van
26/08/1628, 20
waartoe hun borg in Nijmegen is ingevorderd. Aangezien Worchmans en Faes kennelijk zijn
01/09/1628, 10
De graaf van Groesbeeck verzoekt vrij twaalf paarden naar het in het Rijk van Nijmegen gelegen Groesbeek te mogen
02/09/1628, 1
moeite heeft deze provincie, met name het kwartier Nijmegen , de graaf nog niet betaald. ... spannen opdat Nijmegen en de twee andere kwartieren de compagnie ruiters aannemen en betalen.
02/09/1628, 4
HHM laten de heren van het Kwartier Nijmegen dit met Z.Exc. bespreken en erover berichten.
05/09/1628, 11
De afgevaardigden van het Kwartier Nijmegen berichten dat de burgemeesters en raad van Keulen ... reeds heeft begunstigd. De regering van Keulen verzoekt de heren van Nijmegen hiertoe geld bij te
09/09/1628, 2
De burgemeesters, schepenen en raad van Nijmegen schrijven d.d. Nijmegen 26 aug. dat Jan van Berck
18/09/1628, 14
De heren van het Kwartier Nijmegen melden dat HHM op 9 sept. hebben besloten om de Admiraliteit te Rotterdam ... te laten reageren op de klacht van kooplieden en andere inwoners van de stad Nijmegen . Dit is echter

Volledige tekst Meer opties..