Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 17 8 9 10 11 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging tot Evangelisatie op Fijenoord Rotterdam 1882-06-27 nr. 64

08-10-1882

Rotterdamsche Brandweervereeniging "Jan Van der Heyden" Rotterdam 1892-06-27 nr. 64

16-07-1892

Vereeniging voor in- en uitwendige zending te Fijenoord en Hillesluis Rotterdam 1895-06-03 nr. 64

11-07-1895

1895-03-08
Vereeniging ter behartiging van de belangen der inleggers in de spaarkas van het Ontvang- en betaalkantoor te Rotterdam Rotterdam 1901-01-15 nr. 64

30-01-1901

1900-11-28
Algemeene Schippersbond Rotterdam 1898-07-30 nr. 65

18-08-1898

1898-03-24
Rotterdamsche Stalhoudersvereeniging Rotterdam 1903-05-30 nr. 65

24-06-1903

1903-01-27
Gymnasten- en athletenvereeniging "Door oefening verbetering" Rotterdam 1903-05-30 nr. 65

23-06-1903

1900-06-16
Rotterdamsche barbiers- en kappersvereeniging, onder den naam van "Door eendracht verbetering" Rotterdam 1899-07-31 nr. 66

16-08-1899

1899-02-01
Vereeniging tot stichting en instandhouding van scholen voor Christelijk lager en meer uitgebreid lager onderwijs Rotterdam 1898-04-30 nr. 67

15/16-05-1898

1898-03-09
Het Vrije Woord Rotterdam 1882-06-13 nr. 68

08-10-1882

Nieuwe Gustaaf Adolf-Vereeniging Rotterdam 1867-04-17 nr. 68

16-05-1867

Maçonniek Ondersteuningsfonds voor Weduwen en Weezen Rotterdam 1889-04-09 nr. 68

28-06-1889

Vereeniging "Christelijk Armbezoek" Rotterdam 1863-12-31 nr. 68

06-02-1864

Vereeniging van assistent-machinisten der gemeentelijke handelsinrichtingen, onder de zinspreuk: "Onderlinge Ontwikkeling" Rotterdam 1903-06-02 nr. 68

18-07-1903

1903-02-08
Eerste Patroonsvereeniging "Rotterdamsche Bouwkring" Rotterdam 1903-06-02 nr. 68

21-07-1903

1893-12-08
Werklieden-Vrouwenvereeniging "De Onderlinge Hulp" Rotterdam 1890-11-01 nr. 69

13-01-1891

Vereeniging van leeraren in het boekhouden te Rotterdam Rotterdam 1903-09-19 nr. 7

16-10-1903

1903-09-04
De Nieuwe Sociëteit Rotterdam 1895-01-15 nr. 7

14-02-1895

1894-12-15
Floralia Rotterdam 1876-01-02 nr. 7

10-02-1876

Vereeniging ter behartiging van de belangen der vrouw Rotterdam 1896-02-03 nr. 7

26/27-04-1896

1895-01-16
Vereeniging van tuinlieden en bloemisten "Rotterdam", afdeeling van den Algemeenen tuinlieden- en bloemistenbond Rotterdam 1902-12-30 nr. 7

22-01-1903

1900-12-17
Verbond van Rotterdamsche vereenigingen ter behartiging der belangen van het havenbedrijf Rotterdam 1901-12-21 nr. 7

11-01-1902

1901-04-01
Rotterdamsche tandheelkundige vereeniging Rotterdam 1901-12-21 nr. 7

12/13-01-1902

1901-07-29
Roomsch-Katholieke Arbeiderskiesvereeniging Rotterdam 1901-12-21 nr. 7

12/13-01-1902

1901-10-11
Vereeniging van gemeente-ambtenaren in dienst der gemeente Rotterdam Rotterdam 1901-12-21 nr. 7

12/13-01-1902

1901-01-01
De nationale organisatie van accountants Rotterdam 1903-03-13 nr. 7

19/20-04-1903

1902-11-15
Rotterdamsche schietclub "De Scherpschutter" Rotterdam 1898-04-30 nr. 71

15/16-05-1898

1898-01-01
Zondagsschool-vereeniging "Het penningske" Rotterdam 1898-07-05 nr. 71

15-07-1898

1898-02-08
Vriendschap en Steun Rotterdam 1903-07-27 nr. 72

20-08-1903

1903-05-17
De Liberale Kiesvereeniging "Rotterdam" Rotterdam 1893-05-29 nr. 74

13-07-1893
07/08-03-1897
06/07-1902

Bond van distillateurs in Nederland Rotterdam 1900-06-21 nr. 76

10-07-1900

1900-01-18
Rotterdamsche gymnastiekvereeniging "Achilles" Rotterdam 1894-08-06 nr. 76

01-09-1894

1891-05-02
Nederlandsche Koksvereeniging Rotterdam 1891-09-14 nr. 77

16-10-1891
26/27-09-1897

1891-03-25
Vereeniging tot het verleenen van hulp aan minvermogende Ooglijders voor Zuid-Holland Rotterdam 1866-11-12 nr. 77

29-11-1866
01-12-1871
03-02-1893

Rotterdamsche Loodsenvereeniging "Neptunus" Rotterdam 1900-06-25 nr. 79

12-07-1900

1900-01-01
Vereeniging voor Christelijk onderwijs Rotterdam 1891-02-04 nr. 8

05/06-04-1891

Anti-sociaal-democratische vereeniging van Nederlandsch spoorwegpersoneel onder de zinspreuk: "Recht en plicht" Rotterdam 1896-04-18 nr. 8

17/18-05-1896

1894-02-05
Rotterdamsche werklieden mannen-zangvereeniging "Nut en Genoegen" Rotterdam 1897-08-19 nr. 8

04-09-1897

1897-05-09
Winkeliers- en Handelsbelangen Rotterdam 1900-12-19 nr. 8

08-01-1901

Kiesvereeniging "Burgerplicht" Rotterdam 1872-08-23 nr. 80

03-09-1872
31-10-1874

Vereeniging tot bevordering van Fabriek- en Handwerknijverheid Rotterdam 1861-10-30 nr. 80

15-11-1861
13-09-1866
10-07-1872

Schildersvereeniging "Schoonheid" Rotterdam 1896-01-13 nr. 80

21-03-1896

1871-02-03
Burgerrecht voor Hillesluis en omstreken Rotterdam 1894-08-20 nr. 84

08-09-1894

1892-06-01
De Katholieke Leesvereeniging Rotterdam 1863-12-11 nr. 85

30-12-1863
28/29-01-1894

Vereeniging tot wering der bedelarij van Kinderen Rotterdam 1858-10-28 nr. 85

06-11-1858

Commissie tot restauratie der Onze Lieve Vrouwe- of Grootekerk te Dordrecht Rotterdam 1901-05-22 nr. 87

09/10-06-1901

1901-01-15
Nederlandsche Vereeniging tot beperking van Openbare Dronkenschap Rotterdam 1873-02-10 nr. 9

23-03-1873

Rotterdamsche vereeniging van boden en aannemers van begrafenissen "Eendracht maakt macht" Rotterdam 1898-04-05 nr. 9

21-04-1898

1892-12-08
Provinciale Vereeniging van Burgemeesters en Secretarissen in Zuidholland Rotterdam 1876-12-07 nr. 9

06-02-1877
31-03-1882
20-01-1886
06/07-12-1903

Schietvereeniging "Generaal Cronjé" Rotterdam 1901-05-24 nr. 9

12-06-1901

1900-03-25
Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 17 8 9 10 11 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.