Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

18 teksten gevonden

KE 035 1321/04/30 Graaf Willem III vergeeft Willem van Tetterode de misdaden door deze begaan in...
KE 043 1322/04/25 Graaf Willem III verkoopt een half stuk land gelegen te Schoten op de geest, dat...
KE 066 1324/01/06 Graaf Willem III geeft Jan van Rolland toestemming een deel van zijn leengoed te...
KE 103 1325/10/19 * Graaf Willem III beleent Jan Berwoudsz. met de 3 morgen land die deze aan hem had...
WI 344x 1325/12/25 Catharina, vrouwe van Voorne en van Teilingen, bevestigt de schenking door...
KE 087 1325/12/31 * Vier verklaringen afgelegd ten overstaan van de grafelijke Raad betreffende de...
FR 071 1326/03/20 Graaf Willem III bevestigt de overdracht van het vijfde deel van het leengoed te...
FR 076 1326/04/05 Graaf Willem III beleent Jan Berwoudsz. van Alkmaar met de drie morgen die deze...
KE 110 1326/12/22 Graaf Willem III bevestigt de schenking door Wouter van Rolland aan diens...
KE 152 1329/05/14 Graaf Willem III verkoopt een half land te Schoten op de geest aan Willem van...
KE 153 1329/05/15 Graaf Willem III gelast de baljuw van Kennemerland en West-Friesland dat deze...
WI 344 1329/12/26 Heer Hugo Mensenz., prior van Egmond, en broeder Dirk van den Zande, prior van...
NH 442 1330/05/17 * Opgave van de leenmannen van Teilingen die door de graaf in het bezit van hun...
NH 456 1330/07/18 Graaf Willem III beleent Jan Rode Gheyenz. met de helft van de tiende te...
NH 587 1333/10/18 Graaf Willem III belooft Dirk van Brederode dat deze, wanneer diens oom Hendrik,...
KE 205 1336/09/11 Graaf Willem III verkoopt de circa 3 morgen land buiten de poort van Haarlem, die...
KE 207 1336/09/12 Graaf Willem III bevestigt de schenking door Colijn, neef van vrouw Baarte, aan...
KE 206 1336/09/12 Graaf Willem III beleent Colijn, neef van vrouw Baarte, met een jaarrente van 8...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie