Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

47 teksten gevonden

ZE 191 1323/03/26 Graaf Willem III geeft de wateringgraaf die hij heeft aangesteld in de Vijf...
ZE 189 1323/03/31 Graaf Willem III benoemt Nicolaas Stormsz. van den Waarde tot dijkgraaf tussen...
NH 177 1323/08/29 Graaf Willem III beleent Hugo Engebrechtsz. met een zate van 7½ morgen en...
NH 178 1323/08/29 Graaf Willem III geeft Hugo Engebrechtsz. toestemming tot de verkoop in vrij...
UT 002 1325/01/01 * Klachten van graaf (Willem III) van Holland gericht aan de officiaal van de...
KE 082 1325/02/26 Graaf Willem III beleent Hendrik Pietersz. van Weldamme met 5½ morgen land...
FR 052 1325/10/08 Graaf Willem III bevestigt het zeventuig gedaan op die van Schardam, op basis...
KE 098 1325/10/13 Graaf Willem III verleent, overeenkomstig een verloren oorkonde van graaf Floris...
NH 261 1325/10/19 Graaf Willem III geeft Willem van der Spek toestemming om 6 morgen nader...
UT 111 1327/07/24 Graaf Willem III pacht ten overstaan van bisschop Jan III van Utrecht van abdis...
NH 352 1327/07/29 Graaf Willem III geeft Willem de Gouwer de vrije beschikking over 6 morgen land...
PC 020 1328/03/19 Graaf Willem III stelt heer Nicolaas van Kats, ridder, aan als dijkgraaf op...
DE 044 1328/09/09 Otto heer van Cuijk verzoekt graaf (Willem III) en Wouter Bau, wisselaar te...
DE 043 1328/10/09 Willem graaf van Gulik verklaart dat Wouter Bau, burger van Mechelen, hem voor...
NH 439 1330/05/16 Graaf Willem III verkoopt aan Dirk Wiggersz. en Dirk Gijsbrechtsz. 6½ morgen...
NH 449 1330/07/14 Graaf Willem III beleent heer Simon van Benthem, ridder, met 20 pond Hollands...
FR 115 1330/10/28 Graaf Willem III komt met de goede lieden van Wieringen overeen dat drie van zijn...
KE 178 1332/08/09 Graaf Willem III vergunt de inwoners van het ambacht Heiloo dat al het schotbare...
ZE 611 1332/12/18 Graaf Willem III gelast de schepenen van Noordwelle dat zij Hugo Nicolaasz.,...
NH 566 1333/10/08 Graaf Willem III schenkt aan Arnoud den Oude de 4 morgen land te Ruiven in...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie