Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

79 teksten gevonden

ZH 367 1330/10/31 Graaf Willem III, die aan de jonkvrouwen Harburch Tasse en Aleid, kinderen van...
GE 047 1330/11/05 Graaf Willem III doet uitspraak in het geschil tussen Reinoud II graaf van Gelre...
KE 170 1331/07/18 Graaf Willem III geeft Wouter Albrecht Wouterszoonsz. toestemming tot de verkoop...
NH 510 1331/11/06 Graaf Willem III verklaart dat hij in gebreke is gebleven bij de tijdige...
ZH 416 1332/08/08 Graaf Willem III beleent Harburch Tasse en Aleid, dochters van heer Jan van...
ZH 417 1332/08/09 Graaf Willem III bevestigt de lijftocht die Harburch Tasse en Aleid, dochters van...
NH 529 1332/08/10 Graaf Willem III geeft kwijtschelding aan heer Jan van der Wateringe, ridder,...
ZH 426 1332/08/23 Graaf Willem III schenkt Nicolaas Willemsz. in vrij eigendom het land in Tielmans...
ZE 633 1334/03/09 Graaf Willem III schenkt Gerard Alewijnsz., die van hem het zestiende deel houdt...
DE 082 1334/08/30 * Graaf Willem III belooft Gerard van de Bongard, ridder, vanwege diens manschap...
AW 139 1336/07/08 Graaf Willem III geeft door tussenkomst van zijn lieden toestemming aan Dirk...
WI 020 1336/08/21 Gerard heer van Voorne, burggraaf van Zeeland, kent zijn kleindochter Johanna,...
WI 252 1337/09/13 Jan van Polanen, ridder, zegt graaf (Willem IV) toe dat deze de heerlijkheid en...
WI 049 1338/08/09 * Graaf Willem IV vergunt de lieden van Noord-Beveland in wier land hij geld heeft...
WI 450 1339/11/25 Graaf Willem IV schenkt Hendrik van Zuden het huis en nader omschreven erf in...
WI 059 1340/03/25 Graaf Willem IV gebiedt zijn ambtsdragers in Zeeland dat zij de heer van...
WI 407 1341/01/02 Graaf Willem IV, die als voogd over het Sticht Utrecht als zijn vertegenwoordiger...
WI 552 1342/12/09 Graaf Willem IV beleent heer Godfried van Vlodrop, ridder, met 30 schelling...
WI 521 1344/04/08 Graaf Willem IV bevestigt dat de gemene buren en inwoners van Graft, het...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie