Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

28 teksten gevonden

CA 005 1299/12/23 * Schepenen, Raad en gemeente van de poort van Haarlem erkennen graaf Jan II als...
UT 021 1314/01/11 Otto van Heukelum, heer van Asperen, draagt zijn vrije heerlijkheid en stad...
KE 002 1317/01/13 Graaf Willem III beveelt de baljuw van Kennemerland en West-Friesland bekend te...
FR 004 1317/10/09 Graaf Willem III doet uitspraak als scheidsman in een geschil tussen die van...
GE 006 1319/10/13 Frederik II (van Diest), bisschop van Utrecht, en graaf Willem III verblijven hun...
FR 025 1320/06/01 * (Jacob) bisschop van Zuden en andere leden van de grafelijke Raad, in zitting in...
FR 016 1320/09/02 Graaf Willem III doet, na onderzoek in Staveren door Jacob bisschop van Zuden en...
KE 045 1322/08/04 Graaf Willem III vergeeft Simon Gale zijn uitspraken en vergunt hem weer in het...
KE 073 1324/09/25 Graaf Willem III herstelt Aachte, echtgenote van de balling Kerstant Allardsz....
NH 236 1324/10/01 Graaf Willem III verkoopt Dirk Dirksz. van Haarlem 1½ morgen land in het...
AW 018 1324/10/05 Graaf Willem III geeft de inwoners van Muiden, die het nieuwe land genaamd...
KE 083 1325/02/26 Graaf Willem III geeft toestemming aan Catherina Hanne Bollendr. om het huis en...
KE 086 1325/09/01 Graaf Willem III bevestigt de schenking door Jan Persijn de oude aan diens...
FR 078 1326/07/25 Graaf Willem III regelt het dijkonderhoud en afwatering in West-Friesland.
KE 115 1327/07/24 Graaf Willem III doet uitspraak in een geschil tussen Jan Persijn en Jan Persijn...
FR 098 1328/05/15 De grietmannen van het land van Westergo, van Franekeradeel, Wonseradeel,...
FR 096 1328/05/15 Graaf Willem III bekleedt Heyo Sibrandsz. Reinaard met het schoutambacht van...
ZE 509 1328/11/27 Mathijs en Nicolaas, zoons van Renger Moenkensz., beloven voor zichzelf en voor...
KE 159 1330/03/23 Gravin Johanna gebiedt de houtvesters erop toe te zien dat niemand in de...
KE 166 1331/04/01 * Graaf Willem III bevestigt de schenking door Jacob van Elsbroek aan diens...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie