Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

37 teksten gevonden

FR 007 802/12/31 * (Keizer) Karel de Grote verleent de Oost- en West-Friezen, vanwege hun...
UT 149 1171/10/12 Keizer Frederik I bevestigt de schenking door (keizer) Otto II aan de Utrechtse...
ZH 077 1213/09/21 Graaf Willem I geeft enige voorrechten aan de poorters van Geertruidenberg.
FR 047 1248/11/03 Rooms-koning Willem II bevestigt, als dank voor de verdiensten van de Friezen bij...
NH 507 1268/07/13 Graaf Floris V schenkt het patronaatsrecht van de kerk van Leiden aan commandeur...
DE 010 1277/09/21 * Johannes prior van de predikheren en Bar, gardiaan van de minderbroeders te...
FR 046 1290/06/30 Otto abt van het Sint Odulfsklooster bij Staveren, schout, schepenen en gemeente...
DE 009 1298/04/29 * Ri. prior van de predikheren en H. gardiaan van de minderbroeders te Utrecht...
PC 016 1299/12/12 Graaf Jan II belooft de priviliges van de gemene poorters van Dordrecht te zullen...
ZH 340 1299/12/12 Graaf Jan II bevestigt alle voorrechten die de poorters van Geertruidenberg...
DE 013 1300/01/07 Graaf Jan II bevestigt de oorkonde van graaf Floris V d.d. 1276 september 18,...
UT 003 1300/01/07 Graaf Jan II bevestigt de oorkonde van graaf Floris V d.d. 1276 september 18,...
UT 026 1304/11/25 Graaf Willem III kent een aantal voorrechten toe aan de kooplieden uit Kampen die...
FR 042 1310/07/04 Graaf Willem III enerzijds en de grietmannen en mederechters van Franekeradeel,...
ZE 038 1312/11/11 Raas heer van Liedekerke en Breda, ridder, verkoopt al zijn leengoederen en...
FR 122 1313/05/21 Wouter deken van Merthem, Hera deken van Bolsward, Pieter deken van Wold en...
CA 029 1314/12/01 * Koning (Lodewijk IV van Duitsland) bevestigt alle privileges en oorkonden die de...
CA 036 1316/03/10 Graaf Willem III en Floris Berthout, heer van Mechelen, verklaren dat Floris de...
DE 012 1316/04/19 Schepen, raden en burgemeesters van Dordrecht geven vidimus van een oorkonde d.d....
ZE 004 1317/03/02 * Graaf Willem III geeft priores en convent van het verarmde klooster Hemelpoort...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie