Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

19 teksten gevonden

GE 004 1319/10/12 Hendrik van Vlaanderen, graaf van Lodi, belooft aan bisschop Frederik II van...
GE 002 1320/01/22 Jan van Henegouwen, heer van Beaumont, en Hendrik van Vlaanderen, graaf van Lodi,...
ZH 066 1320/10/28 Graaf Willem III verleent vanwege de watersnood een privilege aan hen die wonen...
ZH 120 1323/01/01 Graaf Willem III verleent vanwege de watersnood aan de ingezetenen van het...
ZH 125 1323/03/28 Graaf Willem III verleent vanwege de watersnood een privilege aan de ingezetenen...
NH 204 1324/01/05 Graaf Willem III komt met de gemene heemraden van Rijnland en van Delfland...
UT 098 1327/10/07 Jan III (van Diest), bisschop van Utrecht, verklaart van graaf Willem III 3.700...
UT 099 1327/10/10 Graaf Willem III belooft dat wanneer bisschop Jan III van Utrecht, een volgende...
FR 104 1328/07/13 Graaf Willem III en de grietmannen van Westergo, van Franekeradeel, Wonseradeel,...
FR 106 1328/07/17 Schepenen, raad en gemene stad van Staveren stellen zich borg voor de betalingen...
FR 107 1328/07/23 Graaf Willem III en Jacob bisschop van Zuden stellen het bedrag dat de gemene...
NH 373 1328/11/17 Graaf Willem III stelt meester Jan Arnoud Smeetsz., leidekker, aan tot zijn...
KE 131 1328/11/21 Graaf Willem III benoemt Gerard van den Zande tot zijn leidekker in Zeeland,...
NH 376 1328/11/21 Graaf Willem III benoemt Gerard van den Zande tot zijn leidekker in Zeeland,...
UT 101 1329/06/13 Jan III (van Diest), bisschop van Utrecht, verklaart dat Willem van Oudshoorn ten...
UT 167 1334/01/18 Reinoud II graaf van Gelre en Zutphen doet uitspraak in de oorlog tussen bisschop...
WI 270 1339/03/19 * Heer Hugeman van Zevenbergen draagt graaf (Willem IV) zijn huis en nader...
WI 227 1342/11/26 Graaf Willem IV verleent de lieden van de stad Delft enkele voorrechten.
WI 241 1344/08/15 Graaf Willem IV vergunt Hendrik Doede Willem Pijlsz. om de hofstede in Rotterdam...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie