Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

2584 verenigingen gevonden pagina: « 149 50 51 52
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Damesgezelschap Concordia Zutphen 1852 neutraal Kraamvrouwen Meisjes, Vrouwen
Gereformeerde Jongedochters-vereeniging onder den naam: "Wees een zegen." Zutphen 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Zutphen Zutphen 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Vereeniging "Hulpkas voor minvermogende Israƫlieten" onder den naam van "Ezrath Israƫl" Zutphen 1875 joods Ambachtslieden, Joden, Werklozen
Jongedochtersvereeniging der Gereformeerde Kerk Zwammerdam 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vrouwenvereeniging van Liefdadigheid Zwammerdam 1899 Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het Visschers weduwen- en weezenfonds Zwartewaal 1887 Vissers, Weduwen, Wezen Vissers
Meisjesvereeniging der Gereformeerde Kerk Zwartsluis 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging tot Werkverschaffing Zwartsluis 1890 Arbeiders, Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging tot uitdeeling van spijzen aan behoeftige ingezetenen Zwijndrecht 1899 Weduwen
Vereeniging "Hulpbetoon" Zwijndrecht 1899 neutraal Armen algemeen, Zieken
Vereeniging tot verbetering der arbeiderswoning te Zwolle Zwolle 1860 Arbeiders
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" (AA), Afdeeling Zwolle der - Zwolle 1899 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Nederlandsche Protestanten Bond, afdeling Zwolle (wijkverpleging van de - ) Zwolle 1874 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Zwolle Zwolle 1810 neutraal Gehandicapten
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Zwolle "de Ster" Zwolle 1893 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging voor Kindervoeding Zwolle 1899 Jeugd 6-12
Vereeniging Weldadigheid Zwolle 1889 neutraal Armen algemeen
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Zwolle Zwolle 1894 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Zwolle Zwolle 1856 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Zwolle Zwolle 1900 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Genootschap tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen, Het - Zwolle 1899 Kraamvrouwen
Maatschappij van moederlijke weldadigheid te Zwolle Zwolle 1830 Kraamvrouwen Vrouwen
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Zwolle Zwolle 1842 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Zwolle Zwolle 1815 neutraal Ambachtslieden, Werklozen Mannen
Vrouwen-Vereeniging voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Zwolle Zwolle 1840 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Internationale Orde van Goede Tempelieren (I.O.G.T.) Zwolle 1893 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Zwolle Zwolle 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Conferentie van de H. Maagd en den H. Josef van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Zwolle 1848 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Zwolle e.o. Zwolle 1893 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vrouwenvereeniging, De - Zwolle 1899 Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging tot het bezoeken van arme zieken Zwolle 1854 rooms-katholiek Zieken Vrouwen
Vereeniging Martha Zwolle 1897 Zieken Vrouwen
Vereeniging "Hulpbetoon" Zwolle 1873 neutraal Armen algemeen, Werklozen
2584 verenigingen gevonden pagina: « 149 50 51 52
Download als excel-bestand met bovenstaande velden
Download als excel-bestand met alle velden
Uitleg xsl-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.