Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Campen, Joseph Ferdinand van

Naam archiefvormer Campen, Joseph Ferdinand van
Leefjaren 1920-
Geografische herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Jos van Campen

Biografie

Jos van Campen werd op 20 juli 1920 te Stoppeldijk, Oost-Zeeuws-Vlaanderen geboren als jongste zoon van Ferd. Jos van Campen (10-01-1875 / 21-02-1937) en Maria L. Vereecken (24-02-1876 / 20-11-1944). Het gezin telde 11 kinderen. Na zijn jeugd in Oost-Zeeuws-Vlaanderen te hebben doorgebracht, doorliep hij de 4-jarige Handelsschool te Hulst en voltooide vervolgens de HBS-A te Bergen op Zoom in 1940. Zijn studie aan de Katholieke Economische Hogeschool voltooide hij, na onderbreking tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1947.

 

In juli 1947 trad hij in dienst bij de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond als secretaris van de Emigratiestichting. Na oprichting van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting in 1949 zou hij secretaris en vervolgens directeur van het bureau van de KCES worden.

 

Uit hoofde van zijn functies op emigratiegebied was Van Campen betrokken bij de oprichting of het bestuur van vele particuliere organisaties, vormings- en opleidingscentra, die zich bezighielden met emigratie. Tevens vormde hij aanspreekpunt voor landelijke en provinciale katholieke politici die zich met het onderwerp bezighielden. Daarnaast maakte hij vele oriëntatiereizen naar potentiële bestemmingslanden. Zodoende kreeg hij een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk van landelijke, regionale en plaatselijke autoriteiten (burgerlijk en kerkelijk), en van nazorgorganisaties. De rest van zijn leven is hij nauw betrokken gebleven bij vele emigratieorganisaties op nationaal en internaal niveau.

Functies

- 1947- secretaris KNBTB, Emigratiestichting

- 1947-1952 lid Centrale Stichting Landbouw Emigratie

- 1949-na 1967 secretaris van het bestuur en directeur bureau Katholieke Centrale Emigratie Stichting, later Katholieke Emigratie Centrale (KCES / KEC)

- 1949-na 1967 voorzitter Directeurenoverleg (inter)diocesane Emigratie Stichtingen

 

- 1951-2003 Nederlands vertegenwoordiger Conference of National Directors; tevens gedelegeerde namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie bij het International Catholic Migration Committee (ICMC):

 

- 1952-na 1967 lid Raad voor de Emigratie

- 1952-na 1967 lid, tevens wnd. en plv. voorzitter Emigratiebestuur

- 1952-na 1967 lid en voorzitter van diverse commissies van het Emigratiebestuur, w.o. de Commissie Voorlichting en de redactie van de periodiek Elders van het Emigratiebestuur / de Nederlandse Emigratie Dienst

 

- 1955-na 1967 secretaris Orgaan van Overleg en Samenwerking (O.O.S.) van de Maatschappelijke Emigratie Organisaties (M.E.O.'s Katholieke Centrale Emigratie Stichting, Algemene Emigratie Centrale, Christelijke Emigratie Centrale en later de Gereformeerde Stichting tot Bijstand van Emigranten en Geëmigreerden)

 

- 1952-na 1967 lid Directeurenoverleg Nederlandse Emigratie Dienst met de directeuren van de Maatschappelijke Emigratie Organisaties en de directeur van het Rijksarbeidsbureau

 

- 1958-na 1967(?) bestuurslid en directeur van het Bureau van de Katholieke Stichting Binnenlandse Migratie

 

- medeoprichter en secretaris Katholieke Vereniging van Ouders en Familieleden van Geëmigreerden

 

- jaren '60 medeoprichter en tijdelijk voorzitter Stichting Landen in Ontwikkeling

 

- 1964-1975 lid Nationale Raad van Advies inzake Hulpverlening aan Minder Ontwikkelde Landen (namens de emigratieorganisaties)

 

- 1965 secretaris Stichting Jongeren Vrijwilligers Corps

Typering persoon
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Campen, J.F. van, Summary report about the emigration of the catholics in the Netherlands (Den Haag 1951) 21 p. [Uitgave van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting]

 

- en W.J.J. Kusters, De emigratie in Nederland in de periode 1947 t/m 1953 (s.l. s.n. [1953]). [KDC signatuur Soc In. 349]

 

- 'Het emigratievraagstuk', in: Lering en Leiding nr. 6 (Doorn 1959).

 

-, 'Enkele sociale en maatschappelijke aspecten, verbonden aan de binnenkomst en aanwezigheid van zovele buitenlandse arbeidskrachten' in: Buitenlandse arbeidskrachten in Limburg. Inleiding gehouden tijdens de buitengewone vergadering van de Katholieke Limburgse Emigratie Stichting op 19 juni 1964 te Maastricht (z.p. 1964).

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

a) Archivalia van J.F. van Campen

 

b) particuliere collectie J.F. van Campen

Periode archief

a) 1962-1983

b) 1990-heden

Vindplaats

a) Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

b) particulier bezit J.F. van Campen

Openbaarheid

a) volledig

b) beperkt

Omvang; inventarisnummers

a) 40 inv.nrs.

b) ca. 20 ordners

Informatiedrager
Vernietigd

a) onbekend

b) niet

Toegang(en)

a) Plaatsingslijst Archivalia J.F. Van Campen

b) geen

Kenmerk toegang

a) collectie 697

b) geen

indices_toegang_link

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

KDC Nijmegen

Archivalia van J.F. van Campen

- Correspondentie 1962-1983 met diverse personen en instellingen, met bijlagen (geordend op jaar en briefnummer) (inv.nrs. 20-37)

 

Particulier Archief

- Correspondentie met diverse personen en instellingen

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

KDC Nijmegen

Archivalia van J.F. van Campen

- geen [m.b.t. emigratie]

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Biografische gegevens: Van Campen aan Van Faassen, 09-02-2009. Het particuliere archief zal vermoedelijk worden overgedragen aan het KDC.

Algemeen

Naam, varianten

Jos van Campen

Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers, zitting in:

Centrale Stichting Landbouw Emigratie

Raad voor de Emigratie

Emigratiebestuur

Katholieke Centrale Emigratie Stichting

Interdiocesane Emigratiestichting voor de bisdommen 's-Hertogenbosch en Breda

Katholieke Emigratie Stichting in het Aartsbisdom

Katholieke Emigratie Stichting van het bisdom Haarlem

Katholieke Limburgse Emigratie Stichting

International Catholic Migration Commission

 

Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond

Literatuur

Campen, J.F. van, Summary report about the emigration of the catholics in the Netherlands (Den Haag 1951) 21 p. [Uitgave van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting]

 

- en W.J.J. Kusters, De emigratie in Nederland in de periode 1947 t/m 1953 (s.l. s.n. [1953]). [KDC signatuur Soc In. 349]

 

- 'Het emigratievraagstuk', in: Lering en Leiding nr. 6 (Doorn 1959).

 

-, 'Enkele sociale en maatschappelijke aspecten, verbonden aan de binnenkomst en aanwezigheid van zovele buitenlandse arbeidskrachten' in: Buitenlandse arbeidskrachten in Limburg. Inleiding gehouden tijdens de buitengewone vergadering van de Katholieke Limburgse Emigratie Stichting op 19 juni 1964 te Maastricht (z.p. 1964).

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

a) Archivalia van J.F. van Campen

 

b) particuliere collectie J.F. van Campen

Periode archief

a) 1962-1983

b) 1990-heden

Vindplaats

a) Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

b) particulier bezit J.F. van Campen

Openbaarheid

a) volledig

b) beperkt

Omvang; inventarisnummers

a) 40 inv.nrs.

b) ca. 20 ordners

Informatiedrager
Vernietigd

a) onbekend

b) niet

Toegang(en)

a) Plaatsingslijst Archivalia J.F. Van Campen

b) geen

Kenmerk toegang

a) collectie 697

b) geen

indices_toegang_link

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

KDC Nijmegen

Archivalia van J.F. van Campen

- Correspondentie 1962-1983 met diverse personen en instellingen, met bijlagen (geordend op jaar en briefnummer) (inv.nrs. 20-37)

 

Particulier Archief

- Correspondentie met diverse personen en instellingen

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

KDC Nijmegen

Archivalia van J.F. van Campen

- geen [m.b.t. emigratie]

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Biografische gegevens: Van Campen aan Van Faassen, 09-02-2009. Het particuliere archief zal vermoedelijk worden overgedragen aan het KDC.


Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

a) Archivalia van J.F. van Campen

 

b) particuliere collectie J.F. van Campen

Periode archief

a) 1962-1983

b) 1990-heden

Vindplaats

a) Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

b) particulier bezit J.F. van Campen

Openbaarheid

a) volledig

b) beperkt

Omvang; inventarisnummers

a) 40 inv.nrs.

b) ca. 20 ordners

Informatiedrager
Vernietigd

a) onbekend

b) niet

Toegang(en)

a) Plaatsingslijst Archivalia J.F. Van Campen

b) geen

Kenmerk toegang

a) collectie 697

b) geen

indices_toegang_link

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

KDC Nijmegen

Archivalia van J.F. van Campen

- Correspondentie 1962-1983 met diverse personen en instellingen, met bijlagen (geordend op jaar en briefnummer) (inv.nrs. 20-37)

 

Particulier Archief

- Correspondentie met diverse personen en instellingen

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

KDC Nijmegen

Archivalia van J.F. van Campen

- geen [m.b.t. emigratie]

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Biografische gegevens: Van Campen aan Van Faassen, 09-02-2009. Het particuliere archief zal vermoedelijk worden overgedragen aan het KDC.


Analyse archivalia


Tijdelijk

Campen, Joseph Ferdinand van

Bestand: 01Campen
##autopsie Bestande Gevonden: geen
Naam archiefvormer Campen, Joseph Ferdinand van
Naam, varianten

Jos van Campen

Naam, varianten (link):
Geografische herkomst archiefvormer Nederland
Leefjaren 1920-
Biografie

Jos van Campen werd op 20 juli 1920 te Stoppeldijk, Oost-Zeeuws-Vlaanderen geboren als jongste zoon van Ferd. Jos van Campen (10-01-1875 / 21-02-1937) en Maria L. Vereecken (24-02-1876 / 20-11-1944). Het gezin telde 11 kinderen. Na zijn jeugd in Oost-Zeeuws-Vlaanderen te hebben doorgebracht, doorliep hij de 4-jarige Handelsschool te Hulst en voltooide vervolgens de HBS-A te Bergen op Zoom in 1940. Zijn studie aan de Katholieke Economische Hogeschool voltooide hij, na onderbreking tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1947.

 

In juli 1947 trad hij in dienst bij de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond als secretaris van de Emigratiestichting. Na oprichting van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting in 1949 zou hij secretaris en vervolgens directeur van het bureau van de KCES worden.

 

Uit hoofde van zijn functies op emigratiegebied was Van Campen betrokken bij de oprichting of het bestuur van vele particuliere organisaties, vormings- en opleidingscentra, die zich bezighielden met emigratie. Tevens vormde hij aanspreekpunt voor landelijke en provinciale katholieke politici die zich met het onderwerp bezighielden. Daarnaast maakte hij vele oriëntatiereizen naar potentiële bestemmingslanden. Zodoende kreeg hij een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk van landelijke, regionale en plaatselijke autoriteiten (burgerlijk en kerkelijk), en van nazorgorganisaties. De rest van zijn leven is hij nauw betrokken gebleven bij vele emigratieorganisaties op nationaal en internaal niveau.

Biografie (link)
Functies

- 1947- secretaris KNBTB, Emigratiestichting

- 1947-1952 lid Centrale Stichting Landbouw Emigratie

- 1949-na 1967 secretaris van het bestuur en directeur bureau Katholieke Centrale Emigratie Stichting, later Katholieke Emigratie Centrale (KCES / KEC)

- 1949-na 1967 voorzitter Directeurenoverleg (inter)diocesane Emigratie Stichtingen

 

- 1951-2003 Nederlands vertegenwoordiger Conference of National Directors; tevens gedelegeerde namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie bij het International Catholic Migration Committee (ICMC):

 

- 1952-na 1967 lid Raad voor de Emigratie

- 1952-na 1967 lid, tevens wnd. en plv. voorzitter Emigratiebestuur

- 1952-na 1967 lid en voorzitter van diverse commissies van het Emigratiebestuur, w.o. de Commissie Voorlichting en de redactie van de periodiek Elders van het Emigratiebestuur / de Nederlandse Emigratie Dienst

 

- 1955-na 1967 secretaris Orgaan van Overleg en Samenwerking (O.O.S.) van de Maatschappelijke Emigratie Organisaties (M.E.O.'s Katholieke Centrale Emigratie Stichting, Algemene Emigratie Centrale, Christelijke Emigratie Centrale en later de Gereformeerde Stichting tot Bijstand van Emigranten en Geëmigreerden)

 

- 1952-na 1967 lid Directeurenoverleg Nederlandse Emigratie Dienst met de directeuren van de Maatschappelijke Emigratie Organisaties en de directeur van het Rijksarbeidsbureau

 

- 1958-na 1967(?) bestuurslid en directeur van het Bureau van de Katholieke Stichting Binnenlandse Migratie

 

- medeoprichter en secretaris Katholieke Vereniging van Ouders en Familieleden van Geëmigreerden

 

- jaren '60 medeoprichter en tijdelijk voorzitter Stichting Landen in Ontwikkeling

 

- 1964-1975 lid Nationale Raad van Advies inzake Hulpverlening aan Minder Ontwikkelde Landen (namens de emigratieorganisaties)

 

- 1965 secretaris Stichting Jongeren Vrijwilligers Corps

Functies (link)
Literatuur

Campen, J.F. van, Summary report about the emigration of the catholics in the Netherlands (Den Haag 1951) 21 p. [Uitgave van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting]

 

- en W.J.J. Kusters, De emigratie in Nederland in de periode 1947 t/m 1953 (s.l. s.n. [1953]). [KDC signatuur Soc In. 349]

 

- 'Het emigratievraagstuk', in: Lering en Leiding nr. 6 (Doorn 1959).

 

-, 'Enkele sociale en maatschappelijke aspecten, verbonden aan de binnenkomst en aanwezigheid van zovele buitenlandse arbeidskrachten' in: Buitenlandse arbeidskrachten in Limburg. Inleiding gehouden tijdens de buitengewone vergadering van de Katholieke Limburgse Emigratie Stichting op 19 juni 1964 te Maastricht (z.p. 1964).

Literatuur (link):
Typering persoon adviseurbestuurder
Kerkelijke denominatie / zuil katholiek
Doelgroepen agrarische sectoralgemeen (Nederlandse / Australische / Canadese bevolking)achterblijvende familieleden(aspirant-) emigranten (algemeen)(aspirant-) immigranten (algemeen)beleidsmakersniet-agrarische sectorremigrantentransmigrantenzielzorgers
Verband met andere archiefvormers, zitting in:

#01Centrale Stichting Landbouw Emigratie#

#01Raad voor de Emigratie#

#01Emigratie Bestuur#

#01Katholieke Centrale Emigratie Stichting#

#01KatholiekeEmigratieStichtingDenBoschBreda#

#01Katholieke Emigratie Stichting Aartsbisdom#

#01Katholieke Emigratie Stichting Haarlem Rotterdam#

#01Katholieke Limburgse Emigratie Stichting#

#01International Catholic Migration Commission#

 

##01KNBTB# Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond##

Verband met andere archiefvormers, zitting in: (link)
1 
Link
2 
Link
3 
Link
4 
Link
5 
Link
6 
Link
7 
Link
8 
Link
9 
Link
10 
Link
Literatuur

Campen, J.F. van, Summary report about the emigration of the catholics in the Netherlands (Den Haag 1951) 21 p. [Uitgave van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting]

 

- en W.J.J. Kusters, De emigratie in Nederland in de periode 1947 t/m 1953 (s.l. s.n. [1953]). [KDC signatuur Soc In. 349]

 

- 'Het emigratievraagstuk', in: Lering en Leiding nr. 6 (Doorn 1959).

 

-, 'Enkele sociale en maatschappelijke aspecten, verbonden aan de binnenkomst en aanwezigheid van zovele buitenlandse arbeidskrachten' in: Buitenlandse arbeidskrachten in Limburg. Inleiding gehouden tijdens de buitengewone vergadering van de Katholieke Limburgse Emigratie Stichting op 19 juni 1964 te Maastricht (z.p. 1964).

Literatuur (link):
Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

a) Archivalia van J.F. van Campen

 

b) particuliere collectie J.F. van Campen

Doorgenomen archieven / series (links)
Periode archief

a) 1962-1983

b) 1990-heden

Periode archief (link)
Vindplaats

a) Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

b) particulier bezit J.F. van Campen

Openbaarheid

a) volledig

b) beperkt

Openbaarheid (link):
Omvang; inventarisnummers

a) 40 inv.nrs.

b) ca. 20 ordners

Omvang; inventarisnummers (link)
Link
Informatiedrager papierbeeld
Vernietigd

a) onbekend

b) niet

Vernietigd (link):
Toegang(en)

a) Plaatsingslijst Archivalia J.F. Van Campen

b) geen

Toegang(en) (link)
Kenmerk toegang

a) collectie 697

b) geen

Kenmerk toegang (link)
indices_toegang_link

niet van toepassing

Indices op toegang (link)
Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven (link)
Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven (link)
opmerkingen structuur archief

geen

opmerkingen structuur archief (link)
Seriële bescheiden

KDC Nijmegen

Archivalia van J.F. van Campen

- Correspondentie 1962-1983 met diverse personen en instellingen, met bijlagen (geordend op jaar en briefnummer) (inv.nrs. 20-37)

 

Particulier Archief

- Correspondentie met diverse personen en instellingen

Seriële bescheiden (link)
Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens (link)
Inhoud overig

KDC Nijmegen

Archivalia van J.F. van Campen

- geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig (link)
Bestemmingslanden Ongespecificeerd
Opmerkingen

Biografische gegevens: Van Campen aan Van Faassen, 09-02-2009. Het particuliere archief zal vermoedelijk worden overgedragen aan het KDC.

Opmerkingen (link)
erwijzingen naar wetten, Nederland
Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
Verwijzingen naar wetten, Multilateraal