Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 22 pagina: 1
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Apeldoorn der - Apeldoorn 1899 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Christelijke Jongedochters-Vereeniging Hoop der Toekomst Apeldoorn 1893 protestants Armen algemeen Meisjes
Christelijke Meisjes-vereeniging Apeldoorn 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Meisjes
Comité voor Kindervoeding en -kleeding Apeldoorn 1899 Jeugd 6-12
Conferentie van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Apeldoorn 1892 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Ouderen, Werklozen, Wezen, Zieken Mannen
Jongedochters-vereeniging Dorcas Apeldoorn 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging onder de zinspreuk: In eenvoud begonnen Apeldoorn 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Apeldoorn Apeldoorn 1884 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Apeldoorn Apeldoorn 1891 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Apeldoorn Apeldoorn 1900 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
Roomsch-Katholieke dameskrans Apeldoorn 1892 rooms-katholiek Armen algemeen Vrouwen
Spaar- en Hulpbank te Apeldoorn, De - Apeldoorn 1856 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
St. Elisabeths-Vereeniging Apeldoorn 1899 rooms-katholiek Zieken Vrouwen
Vereeniging het Kinderziekenhuis "Mary" Apeldoorn 1887 Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken
Vereeniging "Het Ziekenhuis te Apeldoorn" Apeldoorn 1885 Zieken
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Apeldoorn Apeldoorn 1853 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Vereeniging tot oprichting van Volkssanatoria voor Borstlijders in Nederland, subcommissie Apeldoorn Apeldoorn 1898 Zieken
Vereeniging tot verpleging van ouderlooze en verwaarloosde knapen in het huisgezin Apeldoorn 1899 protestants Protestanten (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Wezen Mannen en vrouwen
Vereeniging tot verzorging van ouderlooze knapen der Hervormde gemeente Apeldoorn 1899 protestants Protestanten (plaatselijk), Wezen
Vereeniging voor algemeene Armenzorg Apeldoorn 1899 neutraal Armen algemeen, Ouderen, Verwaarloosde kinderen, Zieken
Vrouwen-Vereeniging Apeldoorn 1862 Armen algemeen, Ouderen, Weduwen, Zieken Vrouwen
Wijkvereeniging der Hervomde Gemeente te Apeldoorn Apeldoorn 1891 protestants Zieken
Aantal verenigingen: 22 pagina: 1
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.