Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 156 pagina: « 1 2 3 4 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
IJsclub voor Haarlem en omstreken Haarlem 1887-11-16 nr. 26

07-02-1888

Vereeniging "Christelijke Bewaarschool te Haarlem" Haarlem 1890-07-26 nr. 27

12/13-10-1890

De Ambachtsschool Haarlem 1891-07-13 nr. 27

01-09-1891
02-09-1892

Haarlemsche Velocipède-Club Haarlem 1889-06-03 nr. 27

04-08-1889

De Nederlandsche Christelijke Geheel-Onthouders Bond Haarlem 1891-11-05 nr. 27

05-12-1891

Vereeniging "Haarlemsche Rijbaan" Haarlem 1886-06-26 nr. 28

07-08-1886

Vereeniging "Weldadigheid naar Vermogen" Haarlem 1889-11-14 nr. 28

13-02-1890

Vereeniging Christelijke normaallessen Haarlem 1892-12-10 nr. 28

05-01-1893
15-07-1897

Haarlemsche Werkmansvereeniging, genaamd "Des Werkmans Vriend" Haarlem 1872-11-13 nr. 28

14-12-1872
17-06-1902

Haarlemsche Football Club "Haarlem" Haarlem 1894-03-29 nr. 28

21-04-1894

1889-10-01
Gymnastiekvereeniging "Hollandia" Haarlem 1888-07-12 nr. 28

29-08-1888

Haarlemsche Amateur fotografen-club Haarlem 1891-03-13 nr. 29

30-04-1891

Vereeniging van Industrieëlen en Kooplieden betreffende Bouwkunde en aanverwante vakken Haarlem 1882-06-23 nr. 29

08-10-1882
03-03-1888
09/10-01-1898

Haarlemsche Handelsvereeniging Haarlem 1892-11-12 nr. 29

30-12-1892
13/14/15-05-1894
13/14-06-1897

"Het Tehuis" voor vrouwen Haarlem 1899-04-04 nr. 29

18-04-1899

1899-03-01
Vereeniging tot verhooging van 's lands weerbaarheid "Voor Vaderland en Koning" Haarlem 1866-12-30 nr. 29

20/21-01-1867
28-06-1867
09-04-1896
01-12-1896

Timmerlieden- en Modelmakersvereeniging "Eensgezindheid" Haarlem 1888-04-27 nr. 29

29-06-1888

Gymnastiek- en schermvereeniging "Concordia" Haarlem 1894-10-19 nr. 29

29-11-1894

1886-04-01
De Sint Rosa-vereeniging (R.K. kostelooze naaischool) Haarlem 1897-05-24 nr. 29

13/14-06-1897

1897-01-01
Haarlemsche Varkensslagersvereeniging Haarlem 1890-05-27 nr. 29

23-07-1890
26-06-1902

1890-01-22
Vereeniging voor tuinbouw en plantkunde "Sempervirens" Haarlem 1896-02-13 nr. 3

05-05-1896

1895-12-10
Vereeniging tot ondersteuning van Doopsgezinde weezen van onvermogende gemeenten Haarlem 1895-12-30 nr. 3

01/02-03-1896

1895-08-14
Muziekvereeniging "Muzicale Vriendenkring" Haarlem 1900-11-17 nr. 3

08-12-1900

1898-03-06
Gereformeerde Kiesvereeniging, onder de zinspreuk "Strijd voor het Geloof, dat eenmaal den heiligen overgeleverd is" Haarlem 1886-12-17 nr. 30

13-03-1887

Vereeniging van kantoor- en handelsbedienden voor Haarlem en omstreken Haarlem 1896-06-02 nr. 31

31-07-1896
12-02-1903

1895-12-01
Afdeeling Haarlem van het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond Haarlem 1894-11-14 nr. 31

29-12-1894
04-09-1900

1886-09-22
Roei- en Zeilvereeniging "het Spaarne" Haarlem 1885-11-02 nr. 31

20-01-1886
06-06-1896

Vereeniging ter behartiging van de belangen van het personeel, verbonden aan de naamloze vennootschap: Scheepswerf en Werktuigenfabriek 'Werf Conrad', voorheen Thomas Figee & Co. Haarlem 1894-01-25 nr. 32

07-03-1894

1894-01-01
Vereeniging "tegen het mishandelen van dieren te Haarlem en omstreken" Haarlem 1889-11-19 nr. 32

13-02-1890

Haarlemsche Water-Polo-Club, onder de zinspreuk: "Heerlijk Verkwikt Gezonde Beweging" Haarlem 1901-03-12 nr. 33

05/06-04-1901

1900-06-15
Het Hollandsch Bloembollenkweekersgenootschap Haarlem 1896-09-22 nr. 33

23-10-1896
01-03-1901

1895-03-25
Schietvereeniging "Claudius Civilis" Haarlem 1895-11-22 nr. 33

22/23-12-1895

1895-01-01
De Nederlandsche Kolfbond Haarlem 1898-04-06 nr. 34

21-04-1898

1885-05-13
Christelijk Tehuis voor militairen Haarlem 1903-10-19 nr. 34

10-11-1903

1894-11-08
Christelijke Vereeniging voor de verpleging van lijders aan vallende ziekte Haarlem 1882-05-16 nr. 35

03-09-1882
12-08-1899

Haarlemsche slagersgezellen-vereeniging "Ons belang" Haarlem 1897-06-19 nr. 35

04/05-07-1897

1897-01-01
Haarlemsche Toynbee-vereeniging Haarlem 1902-03-03 nr. 35

18-03-1902

1901-12-20
Sportgebouw voor Haarlem en Omstreken Haarlem 1902-03-03 nr. 35

22-03-1902
18-11-1902

1901-09-22
Haarlemsche Gymnastiek- en Schermvereeniging "Excelsior" Haarlem 1894-08-16 nr. 35

29-08-1894

1894-03-01
Maatschappij tot verschaffing van goede en gezonde arbeiderswoningen te Haarlem en omliggende gemeenten Haarlem 1900-01-02 nr. 36

13-01-1900

1899-10-17
Schietclub "Willem III" Haarlem 1884-05-17 nr. 36

17-08-1884

Vereeniging der Ziekenverpleegsters Franciscanessen van de Maria-stichting te Haarlem Haarlem 1898-05-11 nr. 37

22/23-05-1898

1898-04-23
Noordhollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis" Afdeeling Haarlem Haarlem 1891-03-12 nr. 37

21-05-1891
04/05-10-1903

Officieren-sociëteit Haarlem 1902-10-13 nr. 37

31-10-1902

1902-01-15
De Apostolische Kas Haarlem 1900-05-10 nr. 38

26-05-1900

1900-01-23
Gymnastiekvereeniging "Haarlem" Haarlem 1883-02-21 nr. 38

20-03-1883
06-11-1885

Haarlemsche Vereeniging van stalhouders Haarlem 1901-07-24 nr. 38

10-08-1901

1901-03-18
Haarlemsche Politie-vereeniging "Verbetering zij ons streven" Haarlem 1902-08-05 nr. 39

22-08-1902

1902-03-27
Vereeniging van schilderspatroons "Haarlem en omstreken", afdeeling van den Bond van Nederlandsche schilderspatroons Haarlem 1902-08-05 nr. 39

23-08-1902

1900-01-24
Vereeniging tot verfraaiing van Haarlem en omliggende gemeenten en tot bevordering van het vreemdelingenverkeer Haarlem 1897-12-16 nr. 4

30-12-1897

1891-01-30
Aantal verenigingen gevonden: 156 pagina: « 1 2 3 4 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.