Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 156 pagina: « 1 2 3 4 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Afdeeling Haarlem van den Nederlandschen Bakkersgezellenbond Haarlem 1903-01-10 nr. 12

29-01-1903

1896-05-03
Nederlandsche Stukadoorsbond Haarlem 1899-11-17 nr. 52

09-12-1899

1895-12-25
Vereeniging voor tuinbouw en plantkunde "Sempervirens" Haarlem 1896-02-13 nr. 3

05-05-1896

1895-12-10
Vereeniging van kantoor- en handelsbedienden voor Haarlem en omstreken Haarlem 1896-06-02 nr. 31

31-07-1896
12-02-1903

1895-12-01
Maatschappij tot verbetering der huisvesting van minvermogenden Haarlem 1896-03-09 nr. 42

24/25/26-05-1896

1895-10-15
Muziekvereeniging "Harmonie" Haarlem 1897-11-22 nr. 47

10-12-1897

1895-10-09
Roomsch-Katholieke Leesvereeniging Haarlem 1896-03-09 nr. 41

23-05-1896

1895-10-01
Kleermakersvereeniging "Onderling hulpbetoon" Haarlem 1896-02-24 nr. 7

12-05-1896
29/30-06-1902

1895-09-02
Vereeniging tot ondersteuning van Doopsgezinde weezen van onvermogende gemeenten Haarlem 1895-12-30 nr. 3

01/02-03-1896

1895-08-14
Het Hollandsch Bloembollenkweekersgenootschap Haarlem 1896-09-22 nr. 33

23-10-1896
01-03-1901

1895-03-25
Schietvereeniging "Claudius Civilis" Haarlem 1895-11-22 nr. 33

22/23-12-1895

1895-01-01
Willen is kunnen Haarlem 1895-05-06 nr. 42

12-06-1895

1895-01-01
Anti-sociaal-democratische vereeniging van Nederlandsch spoorwegpersoneel onder de zinspreuk "Recht en Plicht" Haarlem 1896-02-08 nr. 25

18-03-1896

1894-12-16
Christelijk Tehuis voor militairen Haarlem 1903-10-19 nr. 34

10-11-1903

1894-11-08
Gemengde Zangvereeniging "Doopsgezind Zangkoor" Haarlem 1900-03-12 nr. 11

08/09-04-1900
25-11-1902

1894-10-09
De Wilhelmina-naaischool Haarlem 1898-01-05 nr. 4

20-01-1898

1894-08-01
Haarlemsche Gymnastiek- en Schermvereeniging "Excelsior" Haarlem 1894-08-16 nr. 35

29-08-1894

1894-03-01
Het Doorgangshuis Haarlem 1897-12-27 nr. 40

13-01-1898

1894-02-09
Neutrale kiesvereeniging "Burgerplicht" Haarlem 1894-02-20 nr. 44

23/24-03-1894

1894-01-01
Vereeniging van handelaren in sterken drank "Vergunning" Haarlem 1894-05-28 nr. 52

30-06-1894
13-03-1902

1894-01-01
Vereeniging ter behartiging van de belangen van het personeel, verbonden aan de naamloze vennootschap: Scheepswerf en Werktuigenfabriek 'Werf Conrad', voorheen Thomas Figee & Co. Haarlem 1894-01-25 nr. 32

07-03-1894

1894-01-01
Schermvereeniging van het bataljon dienstdoende schutterij Haarlem 1894-04-12 nr. 11

22-05-1894

1893-12-27
Diocesaan-vereeniging van Roomsch-Katholieke bijzondere onderwijzers in het bisdom Haarlem Haarlem 1897-10-13 nr. 42

30-10-1897

1893-07-29
Nederlandsche Studenten-roeibond Haarlem 1900-06-27 nr. 42

13-07-1900

1893-02-25
Vereeniging van Postduivenliefhebbers "De Luchtgids" Haarlem 1901-07-26 nr. 66

11/12-08-1901

1892-08-28
De goede Verwachting Haarlem 1892-09-19 nr. 59

11-10-1892

1892-02-04
Groen van Prinsterer, voor lager en meer uitgebreid lager onderwijs op Gereformeerden grondslag Haarlem 1892-04-12 nr. 23

02-06-1892
23-07-1898
02/03/04-04-1899
23-03-1900

1892-02-02
Volksgebouw Haarlem 1892-08-17 nr. 40

07-09-1892

1892-01-01
Huurwaarborg-vereeniging Haarlem 1900-05-21 nr. 124

10/11-06-1900

1891-05-15
Vereeniging tot verfraaiing van Haarlem en omliggende gemeenten en tot bevordering van het vreemdelingenverkeer Haarlem 1897-12-16 nr. 4

30-12-1897

1891-01-30
De Nederlandsche Schermbond Haarlem 1891-06-30 nr. 53

28-08-1891

1890-11-23
Onze Tuin Haarlem 1899-11-06 nr. 50

23-11-1899

1890-09-28
Haarlemsche Varkensslagersvereeniging Haarlem 1890-05-27 nr. 29

23-07-1890
26-06-1902

1890-01-22
Haarlemsche Football Club "Haarlem" Haarlem 1894-03-29 nr. 28

21-04-1894

1889-10-01
Haarlemsch gemengd koor Haarlem 1901-11-05 nr. 95

20-11-1901

1888-10-30
Nederlandsche Roomsch-Katholieken Volksbond, afdeeling Haarlem Haarlem 1893-12-30 nr. 59

17-02-1894
02/03-11-1902

1888-09-29
Volksbelang Haarlem 1891-05-25 nr. 68

16-07-1891

1887-12-29
Afdeeling Haarlem van het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond Haarlem 1894-11-14 nr. 31

29-12-1894
04-09-1900

1886-09-22
Gymnastiek- en schermvereeniging "Concordia" Haarlem 1894-10-19 nr. 29

29-11-1894

1886-04-01
De Nederlandsche Kolfbond Haarlem 1898-04-06 nr. 34

21-04-1898

1885-05-13
De Werkliedenvereeniging "Archimedes" Haarlem 1898-06-13 nr. 54

28-06-1898

1884-10-16
Gymnastiekvereeniging "Kracht door Volharding" Haarlem 1883-05-29 nr. 68

11-07-1883
09-02-1886
04-03-1892

1883-05-01
Societeit "De Kroon" Haarlem 1871-10-04 nr. 20

13-10-1871
13-03-1878
14-09-1900

1871-10-01
Vereeniging "Weten en Werken" Haarlem 1867-05-03 nr. 89

06-06-1867
14/15-03-1897

1866-10-01
Roei- en Zeilvereeniging "het Spaarne" Haarlem 1885-11-02 nr. 31

20-01-1886
06-06-1896

Societeit "Vereeniging" Haarlem 1862-12-24 nr. 57

09-01-1863
16-08-1863
25-09-1872
03-02-1878
17-10-1891
18-03-1898
08-04-1899

Gymnastiekvereeniging "Hollandia" Haarlem 1888-07-12 nr. 28

29-08-1888

Vereeniging tot uitbreiding der "Verzameling van kunst en oudheden op het Stedelijk museum te Haarlem" Haarlem 1875-05-31 nr. 25

06-07-1875

Haarlemsche Gymnastiekvereeniging Haarlem 1880-08-08 nr. 14

03-10-1880

Haarlemsche Werkmansvereeniging, genaamd "Des Werkmans Vriend" Haarlem 1872-11-13 nr. 28

14-12-1872
17-06-1902

Aantal verenigingen gevonden: 156 pagina: « 1 2 3 4 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.