Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

53 teksten gevonden

FR 102 1308/10/01 Renger Monekijnsz., baljuw van Kennemerland en West-Friesland, verklaart getuige...
ZH 065 1314/04/05 * Graaf Willem III geeft aan zijn leenman Gerard van Wieldrecht wildernissen met...
NH 016 1317/01/12 Graaf Willem III geeft Wigger Nicolaasz. toestemming tot de verkoop in vrij...
ZE 010 1317/03/20 Graaf Willem III doet uitspraak naar aanleiding van de dood van Jan heer Gillisz....
NH 316 1317/03/25 Graaf Willem III geeft zijn klerk Willem van Brawode, geheten van Engeland, een...
NH 056 1319/09/13 Graaf (Willem III) geeft de molen en het windrecht in het ambacht 's-Gravenzande...
NH 057 1319/09/13 De gemene poort van 's-Gravenzande neemt van graaf (Willem III) de molen van...
NH 084 1320/09/02 Graaf Willem III bepaalt dat de vrije lieden en de dienstlieden woonachtig in het...
ZH 066 1320/10/28 Graaf Willem III verleent vanwege de watersnood een privilege aan hen die wonen...
ZE 087 1321/04/21 Graaf Willem III gelast alle ambachtsheren in Zeeland dat zij erop toezien dat...
ZH 086 1321/08/05 Graaf Willem III bepaalt de bedragen die de goede lieden van Wieldrecht en...
BR 012 1321/10/13 Graaf Willem III verklaart dat hij met hertog (Jan III) van Brabant een ...
BR 011 1321/10/13 Hertog Jan III van Brabant verklaart dat hij met graaf (Willem III) een...
NH 112 1321/10/20 Graaf Willem III beleent Willem van Oudshoorn met het ambacht Oudshoorn en...
ZE 141 1322/01/16 Graaf Willem III schenkt Witte Willemansz. een schor te Hugelijnszand en het...
ZH 120 1323/01/01 Graaf Willem III verleent vanwege de watersnood aan de ingezetenen van het...
ZH 125 1323/03/28 Graaf Willem III verleent vanwege de watersnood een privilege aan de ingezetenen...
NH 238 1324/10/09 Graaf Willem III beveelt die van het Noordeinde te Leiden de nieuwe brug te maken...
ZH 182 1325/05/16 Graaf Willem III verklaart met Hendrik van Brederode overeen te zijn gekomen...
ZE 324 1325/06/14 Graaf Willem III scheldt Willem Antonisz. van Kortgene diens schulden kwijt op 6...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie