Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

70 teksten gevonden

CA 001 1299/11/29 Schepenen, burgemeesters, raden en gemene poort van Middelburg erkennen graaf Jan...
PC 017 1304/10/07 Graaf Willem III belooft de priviliges van schepenen, Raad en gemene poort van...
NH 259 1306/05/01 Graaf Willem III neemt de burgers van Leiden op in zijn bescherming, bevestigt en...
ZE 550 1309/08/01 Willem Bollard, parochiepriester van de Meeneweide, en schepenen aldaar verklaren...
NH 318 1317/03/26 Graaf Willem III gelast de rechter en landschepenen van Vlaardingen om zijn klerk...
FR 005 1318/01/12 De abt van Lidlum, de commandeur van Sneek, de prior van Bloemkamp en de proost...
ZH 078 1321/04/30 Graaf Willem III gelast de baljuw van Zuidholland en de schepenen van Dordrecht...
ZH 098 1322/05/04 Graaf Willem III geeft op verzoek van zijn broer heer Jan van Henegouwen, heer...
FR 030 1322/05/04 Graaf Willem III doet uitspraak in een geschil binnen Staveren.
UT 076 1323/07/12 Bisschop Jan III van Utrecht, de dekens en kapittels van de Dom, Sint Salvator,...
ZE 247 1323/10/29 Graaf Willem III bepaalt dat op Walcheren alleen aldaar vervaardigd laken...
NH 238 1324/10/09 Graaf Willem III beveelt die van het Noordeinde te Leiden de nieuwe brug te maken...
NH 239 1324/10/23 Graaf Willem III stelt meester Andries, schoolmeester van Leiden, aan als klerk...
KE 080 1324/10/25 Schepenen en gemene buren van Heiloo, Oesdom en Assendelft, uit welke plaatsen de...
ZH 176 1325/05/13 Schepenen en Raad van Ammers beloven voor de gemene poort dat zij de door de...
ZE 327 1325/06/15 Graaf Willem III herstelt in overleg met zijn gemene Raad en met het stadsbestuur...
ZE 341 1325/11/13 Filips heer Raasz. van Borsele erkent zijn misdrijf jegens graaf Willem III toen...
ZE 360 1325/12/12 Graaf Willem III geeft de verwanten en vrienden van Hannekijn de Loper, poorter...
NH 298 1326/06/21 Graaf Willem III doet uitspraak in een geschil tussen enerzijds Dirk burggraaf...
ZH 218 1326/06/24 Graaf Willem III laat schepenen en Raad van Dordrecht weten dat hij de door zijn...