Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

841 teksten gevonden

FR 007 802/12/31 * (Keizer) Karel de Grote verleent de Oost- en West-Friezen, vanwege hun...
UT 150 975/06/06 * Keizer Otto II schenkt de Sint Maartenskerk te Utrecht het goed te Muiden voor...
UT 149 1171/10/12 Keizer Frederik I bevestigt de schenking door (keizer) Otto II aan de Utrechtse...
FR 047 1248/11/03 Rooms-koning Willem II bevestigt, als dank voor de verdiensten van de Friezen bij...
WI 193 1260/08/25 Ruwaardes Aleid verkoopt met de hand van Florekijn, baljuw van Noordholland, 7...
ZE 277 1276/09/08 Graaf Floris V staat het patronaatsrecht van de kerk van Monster af aan abt en...
ZE 368 1298/04/13 Nicolaas abt van Middelburg en broeder Hendrik gardiaan der minderbroeders aldaar...
KE 013 1300/01/10 Gerard van Heemskerk verklaart dat hij zijn kasteel te Heemskerk heeft opgedragen...
ZE 031 1300/12/31 * Keur verleend aan de inwoners van Haamstede en van de duinen, bezegeld door Witte...
KE 017 1301/08/05 * Gwijde van Henegouwen verleent de poorters van Amsterdam een stadsrecht.
NH 470 1303/09/24 Graaf Jan II wijst Jan van der Wateringe, ter compensatie voor het door heer...
ZH 294 1303/11/15 Graaf Jan II gelast zijn rentmeester Pieter van Oostburg voor het lopende jaar 18...
ZH 229 1305/01/10 Graaf Willem III beleent heer Dirk heer van Herlaar, die te ziek is om hem in...
UT 088 1305/11/14 Bisschop Gwijde van Utrecht bevestigt de oorkonden die de stad Utrecht heeft...
NH 367 1306/01/28 Graaf Willem III verkoopt Beatrijs, dochter van heer Dirk van der Doortoge,...
NH 259 1306/05/01 Graaf Willem III neemt de burgers van Leiden op in zijn bescherming, bevestigt en...
NH 366 1306/07/28 Jan, abt van Sint Paulus te Utrecht, beleent jonkvrouw Beatrijs, dochter van heer...
KE 146 1307/04/12 Jan van Haarlem doet in tegenwoordigheid van een aantal met name genoemde edelen...
NH 034 1308/05/16 Simon van Benthem, ridder, draagt zijn huis ter Binkhorst en het erbij horende...
NH 304 1310/05/30 * Arnoud, proost van Koningsveld, geeft vidimus van een oorkonde d.d. 1310 mei 30...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie