Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

70 teksten gevonden

ZE 026 1254/03/11 Rooms-koning Willem II, graaf van Holland, verleent een keur aan de burgers van...
UT 026 1304/11/25 Graaf Willem III kent een aantal voorrechten toe aan de kooplieden uit Kampen die...
NH 259 1306/05/01 Graaf Willem III neemt de burgers van Leiden op in zijn bescherming, bevestigt en...
ZH 437 1307/10/17 Reinoud graaf van Gelre en Otto graaf van Kleef geven vidimus van een oorkonde...
FR 043 1314/11/25 Rooms-koning Lodewijk gelast de grietmannen, raden en gemeenten van Westergo en...
DE 012 1316/04/19 Schepen, raden en burgemeesters van Dordrecht geven vidimus van een oorkonde d.d....
ZH 031 1316/08/07 Graaf Willem III beleent zijn knaap Ricoud van Noordeloos, zijn waard te...
FR 002 1317/01/12 Graaf Willem III gebiedt zijn opzichters van de zeevond in het ambacht...
GE 009xx 1319/11/01 * Hertog Jan III van Brabant belooft heer Reinoud, heer van Montjoie en Valkenburg...
FR 025 1320/06/01 * (Jacob) bisschop van Zuden en andere leden van de grafelijke Raad, in zitting in...
NH 080 1320/08/20 Graaf Willem III neemt Willem Albrechtsz. in bescherming voor wat betreft diens...
ZH 073 1321/02/19 Graaf Willem III gelast zijn rentmeester van Zuidholland en zijn tolgaarders in...
KE 039 1321/04/11 Graaf Willem III schenkt Jacob bisschop van Zuden en het Sint Jansklooster te...
ZH 092 1321/10/27 Graaf Willem III beleent Jan van der Leede, oudste zoon van de heer van Arkel en...
GE 009 1321/11/15 Graaf Willem III verzoekt hertog Jan III van Brabant dat hij heer Reinoud, heer...
ZE 117 1321/12/06 Graaf Willem III geeft op verzoek van koning Robert I van Schotland een...
ZE 118 1321/12/08 Graaf Willem III verzoekt een ieder wiens landen of rechtsgebieden Gize...
ZE 144 1322/05/05 Graaf Willem III verzoekt alle vorsten, heren en rechters dat zij de koopman...
FR 033 1322/05/06 Graaf Willem III verzoekt eenieder om Zasker, ingezetene van Enkhuizen en...
FR 034 1322/05/06 Graaf Willem III verzoekt eenieder om de kooplieden Gerbrand Siburgsz., Folkert...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie