Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

2584 verenigingen gevonden pagina: « 1 2 3 4 552 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Nederlandschen Protestantenbond, afdeling Ameide en Tienhoven Ameide en Tienhoven 1899 protestants Armen algemeen
Vereeniging tot verschaffing van arbeid Amerongen 1890 Werklozen
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk van Amerongen en Leersum Amerongen 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Amersfoort Amersfoort 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Hulpbank te Amersfoort Amersfoort 1868 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Amersfoort Amersfoort 1893 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging "de Blijmaar in woord en werk" Amersfoort 1899 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees
Vereeniging 'Dorcas' Amersfoort 1873 protestants Armen algemeen, Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Comité van Dames voor kleeding Amersfoort 1899 Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging tot uitdeeling van spijs aan behoeftigen te Amersfoort Amersfoort 1876 Armen algemeen
Vrouwen-Vereeniging voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Amersfoort Amersfoort 1852 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vereeniging tot verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne Koloniën, afdeling Amersfoort Amersfoort 1899 neutraal Gehandicapten Mannen en vrouwen
St. Elisabeths Vereeniging Amersfoort 1892 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Amersfoort der Amersfoort 1899 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Conferentie van den H. Georgius van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Amersfoort 1851 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Wezen, Zieken Mannen
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Amersfoort Amersfoort 1852 neutraal Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Vereeniging tot Werkverschaffing Amersfoort 1884 Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Amersfoort Amersfoort 1879 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Protestantsche Armenloterij (De) Amersfoort 1887 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging van Liefdadigheid Amersfoort 1894 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk B Amersfoort 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-Vereeniging voor de Gereformeerde Kerk A Amersfoort 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-Vereeniging "Werkt wanneer het dag is" Amersfoort 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Amersfoort Amersfoort 1895 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
Damesbond voor kleeding van behoeftige leerlingen der Anna Paulowna Bewaarschool en ter belooning en opwekking van getrouw schoolbezoek Amersfoort 1899 Jeugd 0-6, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" (AA), Afdeeling Ammerstol der - Ammerstol 1890 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vereeniging "Zegen na Arbeid" Amsterdam 1899 protestants Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk)
Gebroederschap "Dereg Jesoro" (De rechte weg) Amsterdam 1885 joods Armen algemeen, Joden
Vereeniging tot Ondersteuning van behoeftige Protestantsche kraamvrouwen, wonende te Amsterdam Amsterdam 1879 protestants Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk) Mannen en vrouwen
Vereeniging Bernard Samuel Ries-Stichting Amsterdam 1885 joods Joden, Jongens, Wezen
Vereeniging "Hulp voor minvermogende weezen" Amsterdam 1868 joods Joden, Wezen
Vereeniging tot ondersteuning van Weduwen en Weezen Amsterdam 1887 neutraal Weduwen, Wezen
Vereeniging "Steun voor weduwen zij ons doel" Amsterdam 1896 neutraal Weduwen, Wezen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Amsterdam 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Société Française de Bienfaisance Amsterdam 1893 Vreemdelingen
Damesvereniging onder de zinspreuk: Voor hulpbehoevende kinderen Amsterdam 1849 joods Jeugd 0-6, Joden Vrouwen
Gebroederschap onder de zinspreuk Matsdiké Harabbiem Haggedola (rechtvaardigheid van de grote meester) Amsterdam 1887 joods Joden
Genootschap "Liefdadigheid Naar Vermogen" Amsterdam 1871 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Gebroederschap Chesed Weëmeth (Deugd en Waarheid) Amsterdam 1716 joods Joden
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Koning Willemshuis Amsterdam 1883 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging "Te Huis", Logement voor vrouwelijke personen te Amsterdam Amsterdam 1855 protestants Prostituees, Vrouwen (algemeen)
Vereeniging "van Eik Stichting-Constantia Woningen" Amsterdam 1878 Ambachtslieden, Ouderen
Vereeniging: Ozer Dallim Amsterdam 1899 joods Armen algemeen, Joden
Amsterdamsche Vereeniging voor Gezondheids- en Vacantie-Kolonies Amsterdam 1884 neutraal Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging tot bevordering van kleeding aan minvermogende kinderen van alle religiën Amsterdam 1894 Jeugd 0-6, Jeugd 6-12
Vereeniging "Tot Heil des Volks" Amsterdam 1855 protestants Armen algemeen, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Verwaarloosde kinderen, Vrouwen (algemeen), Weduwen, Werklozen Mannen en vrouwen, Meisjes
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" (AA) Amsterdam 1871 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Nederlandsche Bond tot Kinderbescherming Amsterdam 1899 neutraal Jeugd 12-21
Conferentie van den H. Antonius van Padua van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Amsterdam 1852 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Evangelische Vereeniging "Bethel" Amsterdam 1899 protestants Armen algemeen, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen, Meisjes
2584 verenigingen gevonden pagina: « 1 2 3 4 552 »
Download als excel-bestand met bovenstaande velden
Download als excel-bestand met alle velden
Uitleg xsl-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.