Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 25 pagina: 1
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" (AA), Afdeeling Deventer der - Deventer 1871 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Christelijke Meisjes-Vereeniging "Maran-Atha" Deventer 1899 protestants Armen algemeen, Wezen Meisjes
Conferentie van den H. Lebuinus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Deventer 1851 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Dames-Vereeniging ter eere van het H. Sacrament en tot bezoeken van arme zieken onder het patronaat van de H. Elisabeth Deventer 1894 rooms-katholiek Jeugd 6-12, Kraamvrouwen, Ouderen, Zieken Vrouwen
Diakenvereeniging der Hervormden te Deventer Deventer 1854 protestants Armen algemeen
Genootschap van Moederlijke Weldadigheid Deventer 1876 Kraamvrouwen Vrouwen
Gereformeerde Meisjes-Vereeniging "Bid en Werk" Deventer 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Deventer Deventer 1810 neutraal Gehandicapten
Israëlietische Vereeniging tot steun van behoeftige kraamvrouwen Deventer 1887 joods Joden, Kraamvrouwen
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk A Deventer 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk B Deventer 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Deventer Deventer 1797 neutraal Jeugd 6-12, Werklozen Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Deventer Deventer 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Deventer Deventer 1893 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, comité Deventer Deventer 1869 neutraal Gevangenen, Militairen, Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Deventer Deventer 1898 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Deventer Deventer 1895 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
Tot hulp in het Huisgezin Deventer 1899 Armen algemeen
Vereeniging "Dorcas" Deventer 1843 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging Kamer van Navraag Deventer 1881 neutraal Armen algemeen
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Deventer Deventer 1853 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Vereeniging "Tabitha" Deventer 1843 protestants Vrouwen (algemeen), Weduwen Vrouwen
Vereeniging tot opbouw of verbetering van arbeidswoningen te Deventer Deventer 1863 Arbeiders
Vereeniging tot verschaffing van hulp aan hulpbehoevende zieken en herstellenden Deventer 1889 Zieken Mannen en vrouwen
Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, Afdeeling Deventer van den - Deventer 1893 neutraal Alcoholisten
Aantal verenigingen: 25 pagina: 1
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.