Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: 1 2 3 411 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging van assuradeuren Rotterdam 1894-08-08 nr. 22

30-08-1894
19-08-1903

1885-06-05
Vereeniging tot ondersteuning van de Hoogduitsche Opera Rotterdam 1887-12-28 nr. 33

22-03-1888

Rotterdamsche gymnastiekvereeniging "Achilles" Rotterdam 1894-08-06 nr. 76

01-09-1894

1891-05-02
Burgerrecht voor Hillesluis en omstreken Rotterdam 1894-08-20 nr. 84

08-09-1894

1892-06-01
Rotterdamsche Tooneelvereeniging "Uitspanning na Arbeid" Rotterdam 1894-07-26 nr. 41

23-08-1894

1892-06-12
Hulpvereeniging "Rotterdam" voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Rotterdam 1878-11-23 nr. 39

31-12-1878

Duitsche Burger Vereeniging (Deutscher Burgerverein) Rotterdam 1887-10-01 nr. 29

19-11-1887

Rotterdamsche Vereeniging voor Katholiek onderwijs Rotterdam 1873-12-22 nr. 22

29-03-1874
17-02-1888
04-02-1903

1873-07-01
Vereeniging tot wering der bedelarij van Kinderen Rotterdam 1858-10-28 nr. 85

06-11-1858

Vereeniging "Centraal Israelietisch Kinder- en Doorgangshuis" Rotterdam 1890-02-09 nr. 29

19-04-1890

Loge Acacia Rotterdam 1888-10-31 nr. 20

27-01-1889

Algemeene Polikliniek "Rotterdam" Rotterdam 1900-12-14 nr. 33

29-12-1900

1900-11-01
Liefdewerk "De Catechismus" Rotterdam 1900-12-08 nr. 28

29-12-1900

1900-04-07
Algemeene Nederlandsche Bond van industrieelen en handelslieden Rotterdam 1899-10-13 nr. 47

27-10-1899

1899-02-08
Vereeniging tot bevordering van Christelijke belangen Rotterdam 1899-09-29 nr. 10

10-10-1899

1899-05-17
Societeit "Unitas" Rotterdam 1880-12-29 nr. 35

13-02-1881
11-09-1884
14-01-1896
04-04-1903

Roei- en Zeilvereeniging "de Maas" Rotterdam 1884-10-21 nr. 62

29-11-1884
20-03-1902

Bierbrouwers-werkliedenvereeniging "Door vereeniging verbetering" Rotterdam 1900-10-22 nr. 39

04/05-11-1900

1900-04-04
De Schaaksociëteit Rotterdam 1900-10-24 nr. 30

10-11-1900
04-04-1901

1900-08-11
Rotterdamsche Timmerliedenvereeniging: "Afdeeling Rotterdam" van den Algemeenen Nederlandschen Timmerliedenbond Rotterdam 1900-10-19 nr. 42

07-11-1900

1900-04-03
Evangelisatie-arbeid "Dient elkander door de liefde" te Feijenoord Rotterdam 1900-10-23 nr. 59

04/05-11-1900

1900-09-19
Graan-Expediteursbond Rotterdam 1900-09-13 nr. 58

30-09/01-10-1900

1900-04-27
Graanfactorsbond Rotterdam 1900-09-13 nr. 59

29-09-1900

1900-04-20
Rotterdamsche wielrijders-club "Koningin Wilhelmina" Rotterdam 1900-09-14 nr. 56

29-09-1900

1898-10-02
"Het Oosten" ter behartiging van gemeente- en volksbelangen Rotterdam 1900-10-02 nr. 21

19-10-1900

1900-06-20
Bond van Sleeperspatroons en goederenvervoerders te land te Rotterdam Rotterdam 1900-10-12 nr. 42

01-11-1900

1900-07-14
Hulp in Nood Rotterdam 1889-12-22 nr. 28

16-03-1890

Roomsch-Katholieke vereeniging 'Recht en orde' Rotterdam 1897-03-09 nr. 19

28/29-03-1897

1895-04-01
Oranjevereeniging "Het Noorden" Rotterdam 1897-03-12 nr. 22

04/05-04-1897

1896-11-27
Vereeniging voor Christelijk Volksonderwijs te Feijenoord en Hillesluis Rotterdam 1897-03-09 nr. 14

24-03-1897

1896-12-06
Kynologen-(hondenkenners-)vereeniging "Nederland" Rotterdam 1897-02-18 nr. 16

07/08-03-1897

1896-09-17
Vereeniging "Montefiore" Rotterdam 1885-03-25 nr. 14

10-05-1885
30-01-1891

Aanwervingsbureau voor Rotterdamsche reeders Rotterdam 1902-09-27 nr. 15

16-10-1902

1902-06-26
Vereenigde corporatiën van neutrale beëdigde meters en wegers Rotterdam 1902-10-07 nr. 17

23-10-1902

1902-06-19
Dansclub "Excelsior" Rotterdam 1902-10-07 nr. 17

26/27-10-1902

1902-06-08
Vriendschap vereenigt Rotterdam 1897-04-07 nr. 4

23-04-1897
07-03-1899

1895-08-04
De Rotterdamsche zangvereeniging "Kunstmin" Rotterdam 1902-09-27 nr. 15

10-10-1902

1899-05-07
De Algemeene Rotterdamsche Bestuurdersbond Rotterdam 1902-09-02 nr. 46

30-09-1902

1902-02-23
Protestantsch-Christelijke ijzer- en metaalbewerkers- en aanverwante vakliedenvereeniging "Samenwerking" Rotterdam 1902-09-13 nr. 21

04-10-1902

1902-02-14
Rotterdamsche Schietvereeniging "Prins Hendrik" Rotterdam 1902-08-23 nr. 41

14/15-09-1902

1901-09-22
Overmaasche Tuindersvereeniging "Confidentia" Rotterdam 1902-08-23 nr. 41

13-09-1902

1902-05-10
Muziekvereeniging van Post- en Telegraafbeambten "De Rotterdamsche Postfanfare" Rotterdam 1902-08-23 nr. 44

16-09-1902

1902-03-19
Commissie tot restauratie der Onze Lieve Vrouwe- of Grootekerk te Dordrecht Rotterdam 1901-05-22 nr. 87

09/10-06-1901

1901-01-15
Rotterdamsche glazenwasschersvereeniging "Door Vriendschap verbetering" Rotterdam 1901-05-22 nr. 91

09/10-06-1901

1900-02-26
Bond van gymnastiekonderwijzers-vereenigingen in Nederland Rotterdam 1901-05-22 nr. 90

09/10-06-1901

1896-08-01
Schietvereeniging "Generaal Cronjé" Rotterdam 1901-05-24 nr. 9

12-06-1901

1900-03-25
Christelijke Bootwerkersvereeniging "Toenadering" Rotterdam 1901-05-28 nr. 100

13-06-1901

1901-01-23
Christelijke Kleermakersvereeniging "Plicht en Recht" Rotterdam 1901-05-02 nr. 43

19/20-05-1901

1898-11-14
De Kerkelijke Kas Rotterdam 1888-03-15 nr. 16

15-04-1888
25-03-1890
02-05-1890

Vereeniging tot Evangelisatie onder Zeevarenden Rotterdam 1877-12-03 nr. 21

05-01-1878

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: 1 2 3 411 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.