Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

32 teksten gevonden

NH 014 1317/01/11 Graaf Willem III gelast de baljuws van Delfland en Schieland dat zij niet toe...
NH 015 1317/01/11 Graaf Willem III bepaalt samen met zijn Raad dat ieder die een erf koopt of...
NH 104 1321/05/01 Graaf Willem III bevestigt de verkoop door de baljuw van Delfland aan Nicolaas...
NH 311 1322/04/27 Graaf Willem III verkoopt aan Floris Mol 4 morgen land te Schieveen in vrij...
NH 128 1322/04/27 Graaf Willem III schenkt Floris Mol in vrij eigendom de 4 morgen land in...
NH 129 1322/04/27 Graaf Willem III geeft Floris Mol in vrij eigendom de 22 morgen land in...
NH 160 1322/08/20 Graaf Willem III treft een zoenregeling tussen Gizekijn Jansz., Floris van den...
NH 213x 1324/01/24 Arnoud van den Dorp, baljuw van Delfland en Schieland, die in opdracht van de...
NH 213 1324/03/31 Graaf Willem III maakt de uitslag van het onderzoek bekend door Arnoud van den...
NH 217 1324/04/25 Graaf Willem III laat Arnoud van den Dorp, baljuw van Delfland en Schieland,...
NH 218 1324/04/25 Graaf Willem III laat Arnoud van den Dorp, baljuw van Delfland en Schieland, 5...
NH 251 1325/03/03 Graaf Willem III beveelt Arnoud van den Dorp, baljuw van Delfland en Schieland,...
NH 289 1326/04/06 Graaf Willem III verkoopt aan Gijsbrecht Elizabethsz. in vrij eigendom de nader...
NH 292 1326/04/06 Graaf Willem III verkoopt aan Jan van der Made het huis te Delft dat toebehoorde...
NH 290 1326/04/06 Graaf Willem III verkoopt aan Elizabeth, dochter van heer Willem van Alphen,...
NH 291 1326/04/06 Graaf Willem III verkoopt aan Willem Arnoudsz. van den Veen de jaarrente van 1...
NH 312 1326/09/29 Graaf Willem III beleent Floris Mol met een zate van 20 morgen geheten...
NH 335 1327/01/06 Graaf Willem III geeft de poorters van Vlaardingen een aantal vrijheden...
NH 380 1328/11/16 Graaf Willem III verkoopt Boudewijn Dirksz. de 4 morgen land in Escamp in vrij...
NH 405 1329/05/14 Graaf Willem III verkoopt aan Jacob van den Werve een nader omschreven perceel...