Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

72 teksten gevonden

ZH 139 1248/01/26 Willem, gekozen rooms-koning, bevestigt de door graaf Floris IV aan de broeders...
PC 010 1282/08/15 Graaf Floris V beleent Jan, zoon van Jan van Renesse en echtgenoot van Sofia...
WI 273 1284/06/07 Graaf Floris V verleent de burgers van Dordrecht tolvrijdom in het gehele...
FR 046 1290/06/30 Otto abt van het Sint Odulfsklooster bij Staveren, schout, schepenen en gemeente...
UT 026 1304/11/25 Graaf Willem III kent een aantal voorrechten toe aan de kooplieden uit Kampen die...
ZE 027 1315/04/02 Graaf Willem III geeft een keur aan de burgers van Vlissingen en verleent hun...
DE 012 1316/04/19 Schepen, raden en burgemeesters van Dordrecht geven vidimus van een oorkonde d.d....
ZH 031 1316/08/07 Graaf Willem III beleent zijn knaap Ricoud van Noordeloos, zijn waard te...
UT 018 1316/12/21 Graaf Willem III geeft, op verzoek van zijn oom bisschop (Gwijde) van Utrecht,...
FR 025 1320/06/01 * (Jacob) bisschop van Zuden en andere leden van de grafelijke Raad, in zitting in...
ZE 041 1320/08/14 Graaf Willem III bericht de raden en gehele gemeente van Bremen dat hij ervoor...
ZE 042 1320/08/15 Graaf Willem III bepaalt dat de heer van Voorne dient af te zien van de door deze...
ZE 043 1320/08/19 * Allard Everardsz., baljuw van Westkapelle, en schepenen aldaar verklaren dat zij...
ZE 118 1321/12/08 Graaf Willem III verzoekt een ieder wiens landen of rechtsgebieden Gize...
ZE 126 1321/12/18 Graaf Willem III verzoekt alle vorsten en gezagsdragers wier landen of...
ZE 144 1322/05/05 Graaf Willem III verzoekt alle vorsten, heren en rechters dat zij de koopman...
FR 033 1322/05/06 Graaf Willem III verzoekt eenieder om Zasker, ingezetene van Enkhuizen en...
FR 034 1322/05/06 Graaf Willem III verzoekt eenieder om de kooplieden Gerbrand Siburgsz., Folkert...
UT 040 1322/05/07 Graaf Willem III kent een aantal voorrechten toe aan de kooplieden uit Kampen die...
FR 036 1323/01/07 Jan van Henegouwen, heer van Beaumont, verkoopt het land Katwoude aan een aantal...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie