Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 179 pagina: 1 2 3 4 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
St. Paulus-Vereeniging te Raamsdonksveer Raamsdonksveer 1899 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
Maria-Vereeniging Vught 1898 rooms-katholiek Alcoholisten Meisjes, Vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Breda Breda 1893 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
St. Paulus-Vereeniging te Orthen Orthen 1899 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Helenaveen Helenaveen 1898 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot Christelijke verzorging van Drankzuchtigen Princenhage 1896 protestants Alcoholisten
Maria-Vereeniging Goirle 1897 rooms-katholiek Alcoholisten Vrouwen
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Goirle Goirle 1897 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
Diocesane Bond van R.K. Drankbestrijdersvereenigingen in het bisdom Den Bosch Den Bosch 1897 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen en vrouwen
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Uden Uden 1899 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
St. Paulus-Vereeniging te Vught Vught 1899 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
St. Paulus-Vereeniging te Schijndel Schijndel 1899 rooms-katholiek Alcoholisten, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
St. Paulus-Vereeniging te Geldrop Geldrop 1899 rooms-katholiek Alcoholisten, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
St. Paulus-Vereeniging te Stratum Stratum 1899 rooms-katholiek Alcoholisten, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
St. Paulus-Vereeniging te Oud- en Nieuw-Gastel Oud en Nieuw Gastel 1899 rooms-katholiek Alcoholisten, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
St. Paulus-Vereeniging te Waalwijk Waalwijk 1900 rooms-katholiek Alcoholisten, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
St. Paulus-Vereeniging te Eindhoven Eindhoven 1898 rooms-katholiek Alcoholisten, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
St. Paulus-Vereeniging te Tilburg Tilburg 1898 rooms-katholiek Alcoholisten, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
St. Paulus-Vereeniging te Best Best 1899 rooms-katholiek Alcoholisten, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
St. Paulus-Vereeniging te Helmond Helmond 1900 rooms-katholiek Alcoholisten, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
St. Paulus-Vereeniging te Veghel Veghel 1900 rooms-katholiek Alcoholisten, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
St. Paulus- Vereeniging te Acht Acht 1900 rooms-katholiek Alcoholisten, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
St. Paulus-Vereeniging te Oirschot Oirschot 1900 rooms-katholiek Alcoholisten, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
St. Paulus-Vereeniging te Woensel Woensel 1899 rooms-katholiek Alcoholisten, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
St. Paulus-Vereeniging te Strijp Strijp 1899 rooms-katholiek Alcoholisten, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
St. Paulus-Vereeniging te Gestel Gestel 1899 rooms-katholiek Alcoholisten, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Bond van St. Paulus-Vereenigingen Den Bosch 1899 rooms-katholiek Alcoholisten, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
St. Paulus-Vereeniging te Den Bosch Den Bosch 1898 rooms-katholiek Alcoholisten, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Vereeniging Nationaal Fonds tot Ondersteuning van Mr. Bakkers-Weduwen Breda 1899 Ambachtslieden
Maatschappij tot leniging en opbeuring van behoeftigen door het verschaffen van werk Breda 1850 Ambachtslieden, Arbeiders, Werklozen
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Breda Breda 1816 neutraal Ambachtslieden, Armen algemeen, Jeugd 6-12, Werklozen Mannen
Vereeniging ter "Verbetering der Arbeiders-woningen te 's-Hertogenbosch" Den Bosch 1862 Arbeiders
Vereeniging "Dorkas" Heusden 1871 Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging Liefdadigheid Bergen op Zoom 1899 Armen algemeen
Dames-Vereeniging tot ondersteuning van huisarmen Bergen op Zoom 1894 rooms-katholiek Armen algemeen Vrouwen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Klundert 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Genootschap tot Liefdadigheid Breda 1866 rooms-katholiek Armen algemeen
Vereeniging Bredasche Armenzorg Breda 1894 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Vereeniging die gedurende den winter uitdeeling doet van levensmiddelen en brandstoffen Boxtel 1899 Armen algemeen
Vereeniging "Ondersteuning" Amsterdam 1894 Armen algemeen
Genootschap tot ondersteuning van schamele armen Berlicum 1899 Armen algemeen
Vereeniging "de Bergen-op-Zoomsche Spijskokerij" Bergen op Zoom 1890 neutraal Armen algemeen
Commissie tot leniging van armoede en wering van bedelarij Roosendaal 1853 neutraal Armen algemeen
Vrouwen-vereeniging der Gereformeerde Kerk Den Bosch 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Conferentie van den H. Willibrordus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Oss 1851 rooms-katholiek Armen algemeen, Gehandicapten, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Werklozen Mannen
Bijzondere Raad Tilburg van de Vereeniging van de H. Vincentius van Paulo Tilburg 1881 rooms-katholiek Armen algemeen, Gevangenen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Ouderen, Verwaarloosde kinderen, Werklozen, Wezen, Zieken Mannen
Bijzondere Raad Den Bosch van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Den Bosch 1847 rooms-katholiek Armen algemeen, Gevangenen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Werklozen, Wezen, Zieken Mannen
Bijzondere Raad Heesch van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Heesch 1891 rooms-katholiek Armen algemeen, Gevangenen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Wezen, Zieken Mannen
Conferentie van de H. Theresia te Breda Breda 1865 rooms-katholiek Armen algemeen, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Jongens, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Wezen Mannen
Conferentie van de H. Barbara en den H. Willibrordus Breda 1849 rooms-katholiek Armen algemeen, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Jongens, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Wezen Mannen
Aantal verenigingen: 179 pagina: 1 2 3 4 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.