Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

2584 verenigingen gevonden pagina: 1 2 3 452 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Vereeniging "Hulpbetoon" Zwolle 1873 neutraal Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging Martha Zwolle 1897 Zieken Vrouwen
Vereeniging tot het bezoeken van arme zieken Zwolle 1854 rooms-katholiek Zieken Vrouwen
Vrouwenvereeniging, De - Zwolle 1899 Armen algemeen Vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Zwolle e.o. Zwolle 1893 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Conferentie van de H. Maagd en den H. Josef van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Zwolle 1848 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Zwolle Zwolle 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Internationale Orde van Goede Tempelieren (I.O.G.T.) Zwolle 1893 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vrouwen-Vereeniging voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Zwolle Zwolle 1840 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Zwolle Zwolle 1815 neutraal Ambachtslieden, Werklozen Mannen
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Zwolle Zwolle 1842 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Maatschappij van moederlijke weldadigheid te Zwolle Zwolle 1830 Kraamvrouwen Vrouwen
Genootschap tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen, Het - Zwolle 1899 Kraamvrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Zwolle Zwolle 1900 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Zwolle Zwolle 1856 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Zwolle Zwolle 1894 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
Vereeniging Weldadigheid Zwolle 1889 neutraal Armen algemeen
Vereeniging voor Kindervoeding Zwolle 1899 Jeugd 6-12
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Zwolle "de Ster" Zwolle 1893 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Zwolle Zwolle 1810 neutraal Gehandicapten
Nederlandsche Protestanten Bond, afdeling Zwolle (wijkverpleging van de - ) Zwolle 1874 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" (AA), Afdeeling Zwolle der - Zwolle 1899 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vereeniging tot verbetering der arbeiderswoning te Zwolle Zwolle 1860 Arbeiders
Vereeniging "Hulpbetoon" Zwijndrecht 1899 neutraal Armen algemeen, Zieken
Vereeniging tot uitdeeling van spijzen aan behoeftige ingezetenen Zwijndrecht 1899 Weduwen
Vereeniging tot Werkverschaffing Zwartsluis 1890 Arbeiders, Armen algemeen, Werklozen
Meisjesvereeniging der Gereformeerde Kerk Zwartsluis 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het Visschers weduwen- en weezenfonds Zwartewaal 1887 Vissers, Weduwen, Wezen Vissers
Vrouwenvereeniging van Liefdadigheid Zwammerdam 1899 Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Jongedochtersvereeniging der Gereformeerde Kerk Zwammerdam 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging "Hulpkas voor minvermogende Israëlieten" onder den naam van "Ezrath Israël" Zutphen 1875 joods Ambachtslieden, Joden, Werklozen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Zutphen Zutphen 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Gereformeerde Jongedochters-vereeniging onder den naam: "Wees een zegen." Zutphen 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Damesgezelschap Concordia Zutphen 1852 neutraal Kraamvrouwen Meisjes, Vrouwen
Vereeniging tot het verschaffen van goede woningen aan de Arbeidersklasse te Zutphen Zutphen 1871 Arbeiders, Armen algemeen
Maatschappij tot opvoeding van Weezen in het Huisgezin, comité Zutphen Zutphen 1882 neutraal Verwaarloosde kinderen, Wezen
Dames-vereeniging Dorcas Zutphen 1880 protestants Vrouwen (algemeen), Weduwen Vrouwen
Vereeniging Moederlijke Liefdadigheid Zutphen 1828 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, Afdeeling Zutphen van den - Zutphen 1898 neutraal Alcoholisten
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Zutphen Zutphen 1824 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Zutphen Zutphen 1898 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Zutphen Zutphen 1810 neutraal Gehandicapten
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Zutphen Zutphen 1888 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Zutphen Zutphen 1850 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Jonge Dames-Vereeniging: Het Goddelijk Kind Zutphen 1894 rooms-katholiek Jeugd 0-6, Jeugd 6-12 Vrouwen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Zutphen der - Zutphen 1899 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Gemiloes chasodiem Zutphen 1885 joods Joden Mannen en vrouwen
Protestantsche Inrichting van Weldadigheid Zutphen 1851 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk), Werklozen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Zutphen 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Conferentie van Onze Lieve Vrouw van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Zutphen 1849 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Werklozen Mannen
2584 verenigingen gevonden pagina: 1 2 3 452 »
Download als excel-bestand met bovenstaande velden
Download als excel-bestand met alle velden
Uitleg xsl-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.