1566 resoluties gevonden.

Gezocht op: *IJ* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  baardwijk, barbarije, beijerland, beijmoerpolder, bellingwolderzijl, berlijn, besoijen, bij, blijham, blokzijl, bovenrijn, brunswijk, cromstrijen, cuijk, delfzijl, diefdijk, dijle, ewijk, fijnaart, frankrijk, geijsteren, grebbedijk, harderwijk, heije, heijningen, herwijnen, honselaarsdijk, ij, ijsland, ijssel, ijsseloord, ijsselstein, ijzendijke, katwijk, kortrijk, krabbendijke, lijfland, lijmers, lithoijen, luijs, mardijck, meierij, meijel, middelrijn, moerdijk, moerdijkpolder, moldijk, mooije, naaldwijk, nederrijn, nijenbeek, nijkerk, nijmegen, noordwijk, oijen, oisterwijk, ooij, oostenrijk, oosterwijk, overijssel, parijs, pleij, poederoijen, ravenswaaij, rijen, rijn, rijnberk, rijsbergen, rijswijk, ruitersdijk, schijf, schijndel, schoondijke, sijsele, sleeswijk-holstein, sleeuwijk, slijk-ewijk, spijk, steenwijk, strijen, terheijden, termunterzijl, turijn, turkije, uitwijk, vlijmen, vlooswijkpolder, vreeswijk, vrije, vrijhoeve-capelle, waalwijk, westenrijk, wijchen, wijhe, wijk, wilrijk, winterswijk, zijpe

Zoekopdracht aanpassen
01/01/1626, 2
De Franse ambassadeur zal opnieuw proberen in Frankrijk de betaling van de overgezonden wisselbrieven gedaan te krijgen. ... Koopman Pieter van Beeck te Amsterdam zal telkens betaling doen zodra het geld uit Frankrijk is overgemaakt.
05/01/1626, 1
oktober 1625 inzake de verhoging van de licenten op de goederen die naar Frankrijk worden uitgevoerd en over de mogelijkheid
09/01/1626, 1
RvS zijn de brieven van Sommelsdijck en Langerack d.d. Parijs 20, 22 en 26 ... drie verzoeken ten nadele zal zijn van die van de religie in Frankrijk en in het bijzonder ... van de vriendschap van, en zelfs mogelijk tot de verbreking van het verbond met Frankrijk. ... als hol zonder volk en geschut kopen in overeenstemming met de prijs waarop zij zijn getaxeerd bij ... ambassadeur aanzeggen dat wat HHM op dit punt hebben besloten aan hun ambassadeurs in Frankrijk
09/01/1626, 9
, burgemeester van Zutphen, over de uitdieping van de Rijn en de IJssel bestudeerd. Zijn bedoeling ... is binnen een jaar, te rekenen vanaf sept. 1626, te bewerken dat in de Middelrijn vanaf ... Schenkenschans ['s-Gravenwaard] tot aan IJsseloord en voorts vanaf de IJssel tot ... Cothen (inclusief de zandplaat/ondiepte die net onder Cothen ligt) altijd, ook bij lage waterstand, ... op de Nederrijn vanaf IJsseloord tot aan Culemborg . HHM laten de gedeputeerden hun
10/01/1626, 9
gisteren besogne hebben gehouden over het stuk inzake het uitdiepen van Rijn en IJssel , hebben
10/01/1626, 11
Naar het besluit van HHM d.d. 18 dec. 1625 overhandigen vijf Zuid-Hollandse dorpen in de Langstraat ( Besoijen
12/01/1626, 4
Schout, schepenen en regeerders van Terheijden en Teteringen verzoeken levensmiddelen als brood, bier
12/01/1626, 8
dat Pieter van Beeck heeft gezegd nog geen geld uit Frankrijk te hebben ontvangen ... zodat hij ook geen betaling heeft kunnen doen. Men ziet de zaak nog wat aan en zal er bij gelegenheid
12/01/1626, 10
gestelde wijzigingen in de voorwaarden inzake het uitdiepen van de Rijn en IJssel onderzocht ... beraming maken van de werken aan het grote hoofd en het schephoofd bij Schenkenschans ['s-Gravenwaard] ... en aan het schephoofd bij IJsseloord . De RvS zal er ook voor zorgen dat de werken ... tegen de zandbanken in de Nederrijn geheel of gedeeltelijk worden afgebroken, dat deze zandbanken ... worden versterkt met kribben en hoofden zodat er geen zand meer in de Rijn terechtkomt, en
14/01/1626, 1
Manmaker schrijven te regelen dat de bode van HHM drie of vier dagen voor die van D'Espesses naar Frankrijk gaat.
14/01/1626, 14
Het besluit van 12 jan. over het verzoek uit Terheijden en Teteringen wordt geresumeerd. ... de schout of secretaris aan de licentmeester. Aan die van Waalwijk zal eenzelfde akte worden
20/01/1626, 8
Inhoudsmaat voor droge waren. smeekolen aangegeven die bij controle ongeveer negentig salter ... op de kust van Friesland en door de sluizen van Kolhorn , Langereis , Zijpe . ... te maken. De Admiraliteiten moeten inlichtingen inwinnen en bij gebleken juistheid
21/01/1626, 4
HHM blijven bij hun resolutie van 14 jan. inzake het nader verzoek van die van Waalwijk hun levensbehoeften uit de Republiek te mogen halen.
01/02/1626, 1
en vraagt in een brief van 1 jan. 1626 zijn commissaris met een oorlogsschip naar Frankrijk ... vergadering gehaald verzoekt Wensin HHM namens zijn koning behulpzaam te zijn bij het verkrijgen ... eventueel tegen vergoeding te betrekken uit 's lands magazijnen. HHM zullen de zaak bij
02/02/1626, 2
zouden de gevestigde consuls kunnen ontmoedigen waardoor hun gezag en krediet bij de ... zal de negotie uit onze landen verspreid worden en door de schaarste aan schepen bij de Italianen ... rechten als de Nederlanders moeten betalen. Ter invoering hoeft men - gelijk Haga in een bij ... - slechts de schippers bij plakkaat op te dragen in de Levant geen goederen te laden of ... Aleppo, die door het gehele lichaam van gekwalificeerde kooplieden is voorgedragen bij HHM. Mocht
06/02/1626, 2
Het stadsbestuur van Heusden schrijft d.d. 31 jan. met het verzoek de dorpen uit de Meierij van
06/02/1626, 8
Bommelerwaard gaan op dezelfde voorwaarden naar Zaltbommel . Engelen , Vlijmen
07/02/1626, 4
beschikbaar heeft en dat de grootste schepen zich nog onder Haultain bij de kust van Frankrijk ... bevinden. Als de drie schepen uit Frankrijk niet voor het einde van deze maand binnenlopen
07/02/1626, 7
af. Ook afgewezen wordt het verzoek van Jan Jacobs uit Vlijmen om uit de Meierij
08/02/1626, 7
Sommelsdyck en Languerack schrijven d.d. Parijs 28 jan. over de toestand aldaar. ... brief zal aan Z.Exc. worden meegedeeld. Ook sturen zij een lijst met in Barbarije
10/02/1626, 3
Het rekest van de ingezetenen van Sint-Michielsgestel en Schijndel vallend onder de Meierij
12/02/1626, 4
te mogen halen uit Emmerik [Emmerich] of Nijmegen en vraagt ook toestemming ten behoeve van
12/02/1626, 5
De ingezetenen van Sint-Michielsgestel en Schijndel verzoeken hop op te vatten als eigen gewas. HHM wijzen een resolutie op dit punt van de hand.
12/02/1626, 8
De ingezetenen van de dorpen Wijk en Veen in het Land van Heusden wordt toegestaan hun waren
13/02/1626, 9
de ontvanger-generaal laten aandringen op betaling van de uitgestelde wissels van Frankrijk .
14/02/1626, 5
De declaratie van bode Gillis Harlet voor het brengen van brieven van HHM naar Frankrijk
16/02/1626, 3
Ter vergadering worden de voorstellen en reacties van de te Brunswijk [Braunschweig] gehouden conferentie overhandigd. De stukken zullen in het Nederlands worden vertaald.
18/02/1626, 4
Berck schrijft d.d. Venetië 30 jan. met de vraag of hij bij Venetië nog zal aandringen op deelname ... dagen te wachten op bericht van de ambassadeurs in Frankrijk over de toestand aldaar.
19/02/1626, 11
ambassadeur gedane arrest inzake de tabak die van de Fransen als vijand van Turkije
21/02/1626, 2
afdanking alsnog uit te voeren. De heren van Overijssel verklaren dat eerst beraad moet uitwijzen of de
25/02/1626, 7
Naar voren wordt gebracht dat te Nijmegen twee beitelschepen ter Rijn vaart worden geladen ... gouverneur te Emmerik en de licentmeester te Nijmegen moeten die niet toestaan.
02/03/1626, 3
Staten van het Kwartier van Nijmegen verzoeken de ingezetenen van het Rijk van Nijmegen ,
06/03/1626, 6
en Languerack schrijven d.d. Parijs 19 februari. Schimmelpenninck , ... van de banderolle van Frankrijk door Quast en andere kapiteins opgezonden.
09/03/1626, 1
reis naar La Rochelle in dienst van de koning van Frankrijk . Hij voegt ... 27 jan. bereikte de koning in Parijs binnen 48 uur en op 3 feb. kon hij bij gunstige ... richting Vlissingen waar hij op 16 feb. arriveerde. Zodra de kust van Frankrijk was bereikt ... Hertevelt bij D'Espesses zijn geweest mag Haultain de ambassadeur gaan begroeten.
10/03/1626, 7
is gebleken van misnoegen in Frankrijk over het vertrek van Haultain .
10/03/1626, 8
Jacob Jacobs , de bode die het antwoord naar Frankrijk zal brengen, verzoekt en krijgt een voorschot van 200 gld. voor de reis.
17/03/1626, 6
de Mauritspolder bij IJzendijke in Vlaanderen verzoeken die van het Vrije van
18/03/1626, 3
te mogen betalen in wol dat hij in Tilburg of Oisterwijk wil verwerken. De RvS mag adviseren.
18/03/1626, 5
verzoeken, ondersteund door brieven van de magistraat van Nijmegen , de bij paspoort van ... HHM gaan hier niet op in, maar gelasten bij deze de licentmeester het al betaalde licent te restitueren.
18/03/1626, 11
Goethaels op 31 dec. 1625 toen een Duinkerker ongehinderd het Scheurtje [Kanaal van Mardijck] is
18/03/1626, 16
hoofdmannen uit IJzendijke om gelijke heffingen als die van Sluis en Aardenburg .
19/03/1626, 5
vanmiddag aankomt zal Z.Exc. verzocht worden hem bij Rijswijk tegemoet te rijden. Culenborch , Noortwyck
19/03/1626, 9
en Schaffer rapporteren over de remonstrantie van het Kwartier van Nijmegen ... procedure geldt voor de dorpen van het Rijk en schependom van Nijmegen en van Maas en Waal
20/03/1626, 1
van de terugkerende schepen uit Frankrijk en Engeland er vijftien te uit te rusten voor de nieuwe
21/03/1626, 7
De heer van Hulhusen verzoekt zijn levensbenodigdheden uit Nijmegen te mogen halen. De RvS wordt om advies gevraagd.
26/03/1626, 9
Jan Simonssen Knops , commies van het verpachte kwart van de konvooien en licenten in het Land van Cuijk ... en omliggende kwartieren, verzoekt toestemming bij akte de ontduikers van de plakkaten te mogen vervolgen zonder
27/03/1626, 1
Ool Janssen Roos mag vrij uitvoeren van Cromstrijen naar de door hem gehuurde woningen van griffier Aerssen in ... Prinsenland de in een akte van 23 maart voor de schepenen van Cromstrijen gespecificeerde beesten, meubelen en goederen.
27/03/1626, 13
stelt in een nader advies dat Kessel , Maren en Alem weliswaar ressorteren onder de Meierij van 's-Hertogenbosch
28/03/1626, 7
De Raad van Vlaanderen moet adviseren over het verzoek van Nicolaes Daems uit het Vlaamse IJzendijke om octrooi voor het nalaten van zijn goederen.
30/03/1626, 9
Het verzoek van Cornelis en Jan van Eck om via Crèvecoeur naar Vlijmen stenen te mogen brengen voor reparatie van huizen is afgewezen.

Volledige tekst Meer opties..