415 resoluties gevonden.

Gezocht op: groningen (volledige tekst);
Gevonden zoektermen:  groningen

Zoekopdracht aanpassen
19/01/1626, 9
Naar aanleiding van de brief van HHM d.d. 8 nov. 1625 zendt Ernst Casimir d.d. Groningen 30 dec.
05/03/1626, 10
Drost en gedeputeerden van Drenthe schrijven d.d. Groningen 17/27 feb. over de harde aanpak van de ingezetenen
13/03/1626, 5
kwartier van Rotterdam blijft, Barnda in Friesland en Groningen en dat Abbas het
23/03/1626, 4
te laten beslissen. Friesland en Groningen verklaren echter op dit punt niet te zijn gelast.
28/03/1626, 15
De provincies delen deze mening, maar de gedeputeerden van Friesland en Groningen
31/03/1626, 5
hij moet proberen de predikantszoon Jan Pieter Schel en de bootsgezel Yde van Groningen vrij te krijgen.
01/04/1626, 2
In twee brieven d.d. 15 maart verzoeken Gedeputeerde Staten van Groningen commissie voor ... raadsheer Johan Cloot en Wilhelmus Verrucius , door de Staten van Groningen genomineerd
02/04/1626, 4
De Gedeputeerde Staten van Groningen nomineren bij schrijven van 18 maart Hillebrant Gruis om de
15/04/1626, 1
en licenten te Groningen. HHM kiezen Veltdriel die daartoe de eed heeft afgelegd.
15/04/1626, 8
van Herman Bartholomeus uit Groningen hebben geschreven. Aan betrokkene zal mededeling worden gedaan.
11/05/1626, 6
De Gedeputeerde Staten van Groningen schrijven d.d. 26 april dat zij het subsidiegeld voor de ... de uitdieping van de IJssel . Zij verzoeken het slechte buskruit van Coevorden in Groningen
20/05/1626, 1
De Gedeputeerde Staten van Groningen committeren d.d. 1 mei Gualter Schonenborch om namens de
22/05/1626, 13
maken melding van een onderschepte brief van de Infanta waarin haar ontvanger van Groningen
23/05/1626, 2
Staten van Groningen d.d. 4 mei waarin zij melden dat de Staten van Groningen
27/05/1626, 1
In een brief van 11 mei delen de Gedeputeerde Staten van Groningen mee dat de Staten jonker Hayo Lewe tho Meijema nomineren
09/06/1626, 19
De provincie Groningen heeft 11.658 gld. van de 200.000 gld. voor de equipage van de tweede Engelse
17/06/1626, 18
Schaffer vertrekt naar Groningen en neemt afscheid. Op verzoek van HHM zal hij achterhalen wat er in Friesland gebeurt en daarover berichten.
25/06/1626, 1
is resolutie 15 van 28 maart 1626. door de provincie Groningen is getekend.
01/07/1626, 3
Schaffer schrijft d.d. Groningen 28 juni dat de zaken in Friesland zich lijken te herstellen. Er valt geen besluit.
06/07/1626, 3
De weduwe van kapitein Tubbe heeft te kennen gegeven dat de Staten van Groningen en Ommelanden
18/07/1626, 11
Op aanschrijven van de Gedeputeerde Staten van Groningen d.d. 26 juni wordt Dirck Lubbers commissie
04/08/1626, 11
van de Krijgsraad te Groningen. Van de Gedeputeerde Staten van Groningen is een brief ontvangen ... waarin Renneman sterk wordt aanbevolen. Aangezien enkele heren uit de provincie Groningen audiëntie
06/08/1626, 10
Gedeputeerde Staten van Groningen nomineren d.d. 20 juli rekenmeester Gualter Schonenborch ... de Staten van Friesland een akkoord hebben gesloten met die van Groningen om te voorkomen ... het aldus gesloten akkoord beschikt Friesland nu over vier en Groningen over twee gecommitteerden ... equipagemeester en zelfs deurwaarders en boden hoofdzakelijk door Friezen vervuld terwijl Groningen ... stukken ter zake, verzoekt Schonenborch dan ook de door Groningen genomineerde kandidaat voor het
15/08/1626, 19
Gedeputeerde Staten van Groningen schrijven d.d. 1 aug. dat zij net als de overige provincies consenteren in de ... Paul de Wilm opgenomen bedrag voor de Deense koning . Conform de overige provincies zal Groningen
04/09/1626, 11
een schikking te treffen met de Gedeputeerde Staten van Groningen inzake het fiscaalschap van de Admiraliteit ... van Friesland respectievelijk Groningen in dezen is bepleit, hebben HHM uit de op
24/10/1626, 6
de lijst van defecten in de consenten van Gelderland , Holland , Utrecht , Overijssel en Groningen
26/10/1626, 9
Holland, Friesland en Groningen dat tot nu toe hebben gedaan. Holland zal worden verzocht
28/10/1626, 2
Gedeputeerde Staten van Groningen schrijven d.d. 11 okt. dat zij opdracht hebben gegeven tot de betaling van het subsidie voor de Admiraliteitscolleges.
31/10/1626, 7
voor Zeeland schadelijke voornemen. Zij kan beter het subsidie van de provincies afwachten. Groningen
09/11/1626, 1
Admiraliteit . Doublet wordt bij deze gelast de circa 29.500 gld. die uit Groningen op
27/11/1626, 9
verklaart Doublet dat de provincies Holland , Friesland en Groningen in
03/12/1626, 6
De Gedeputeerde Staten van Groningen vragen d.d. 16/26 nov. vanwege de ingetreden vorst ondersteuning
05/12/1626, 9
Staten van Groningen voorstelt van de 43 in Friesland en Groningen gelegerde compagnieën ... 3185. wordt in geval van strenge vorst de bezetting in Friesland, Groningen, Drenthe ... en Westerwolde als volgt georganiseerd: drie compagnieën voetvolk in Groningen, twee in ... in Groningen, Coevorden en Steenwijk . Friesland en Groningen zouden ook nog acht kamerstukken ... hun goedkeuring aan dit voorstel en zullen het naar de Gedeputeerde Staten van Groningen sturen
17/12/1626, 1
Teneinde dit door graaf Ernst te laten regelen, zal Schaffer naar Groningen
18/12/1626, 1
de reis te zullen doen. Hij krijgt een brief mee voor de Gedeputeerde Staten van Groningen
30/12/1626, 3
Gruis beveelt aan een besluit te nemen over het verzoek van de Staten van Groningen hun driehonderd
31/12/1626, 3
De president rapporteert dat Z.Exc. inzake de gisteren ontvangen brief van Groningen bij ... HHM zullen dit terugschrijven. Groningen moet de waardgelders niet langer ten laste van de
23/01/1627, 11
de vergadering verschenen. Na afgifte van hun credentiebrieven d.d. Groningen 14 dec. 1626 hebben ... Geïnsereerd in S.G. 3186. Al vele jaren - nog van voor de overgave van de stad Groningen ... op dat de Staten-Generaal in hun sententie van 21 januari 1597 hebben verklaard de stad Groningen ... gezamenlijk met de Ommelanden zeggenschap claimt, ertoe geleid dat burgemeesters en raad van Groningen ... volgt uit de voorgewende soevereiniteit dat burgemeesters en raden van Groningen in eigen naam plakkaten
26/01/1627, 8
, raad van de stad Groningen, heeft zijn geloofsbrief van het stadsbestuur van Groningen d.d.
08/02/1627, 1
Ommelanden en die van de gedeputeerden van de stad Groningen hebben onderzocht, doen ... uitvoerig verslag. Ten eerste klagen de Ommelanden tegen Groningen over het optreden van de ... tegengegaan. Ten tweede melden de gecommitteerden wat namens die van Groningen in een remonstrantie
11/02/1627, 8
stuivers, maar die zijn niet meer waard dan een blank. Te Groningen worden flabben geslagen ... stuiver het gehalte zullen bepalen en hiervan verslag doen. Aan die van Groningen zal worden geschreven
16/02/1627, 8
Schaffer declareert reis- en teerkosten door hem gemaakt op zijn reis naar Groningen
06/03/1627, 7
het aandeel van Zeeland , Friesland en Groningen in het geld voor de fortificaties binnen
08/03/1627, 10
Voor jonkheer Rogier van Brouchoven , drost van Rumst, zal aan de Hoofdmannen van Groningen
20/03/1627, 4
Groningen excuseert het consent voor het subsidie van 1.000.000 gld. voor de Admiraliteiten ... vanwege een tussen de stad Groningen en de Ommelanden gerezen kwestie. De Ommelanden weigeren ... andere officieren te beëdigen. Broersema verzoekt Schaffer namens Groningen te
23/03/1627, 7
Conform de resolutie van 20 maart hebben HHM de stukken van Groningen en de Ommelanden
27/03/1627, 1
de provincies niet aan deze resolutie gebonden zijn. Groningen verklaart zich in dit geval
27/03/1627, 7
van de compagnieën te laten doen door commissarissen van Friesland en Groningen
30/03/1627, 5
Aangezien de compagnieën gerepartieerd staan op Friesland en Groningen ,
30/03/1627, 6
De stadhouder van Groningen schrijft d.d. Groningen 14/24 maart met de vraag of hij de drie compagnieën ... lood en lonten te laten voorzien door Emden of Groningen . Hij meldt dat Emden dit verzoek heeft geëxcuseerd.

Volledige tekst Meer opties..