Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 14 5 6 7 8 9 10 11 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Algemeene Turnvereeniging Rotterdam 1884-05-10 nr. 40

11-07-1884

Helpt Elkander Rotterdam 1898-11-10 nr. 40

24-11-1898

1897-01-17
Rotterdamsche Mannenzangvereeniging, genaamd: Deutscher Männergesangverein "Rottedam" Rotterdam 1899-06-06 nr. 41

22-06-1899

1899-02-04
Rotterdamsche Sloopersvereeniging "Door eendracht verbetering" Rotterdam 1903-10-26 nr. 41

19-11-1903

1902-11-12
Rotterdamsche wielrijdersvereeniging "T.H.O.R." (Tot heil onzer ribbenkast) Rotterdam 1895-10-12 nr. 41

15-11-1895

1892-09-14
Vereeniging van patroons in het havenbedrijf te Rotterdam Rotterdam 1902-03-08 nr. 41

27-03-1902

1902-01-08
Vereeniging tot stichting en instandhouding van scholen voor Gereformeerd lager onderwijs in het Noordelijk deel van Rotterdam Rotterdam 1902-03-08 nr. 41

27-03-1902

1901-10-28
Vereeniging voor Christelijk volksonderwijs Rotterdam 1898-10-04 nr. 41

20-10-1898

1898-07-14
Vereeniging tot Evangelisatie in wijk C der Nederduitsche Hervormde gemeente te Rotterdam Rotterdam 1898-11-10 nr. 41

27/28-11-1898

1898-08-23
Rotterdamsche Dames-Zwemclub "Lotos" Rotterdam 1895-12-28 nr. 41

28-02-1896

1895-05-01
Rotterdamsche Tooneelvereeniging Talma Rotterdam 1885-04-25 nr. 41

04-06-1885

Bond van machinisten en stokers in Nederland Rotterdam 1898-06-15 nr. 41

03/04-07-1898

1898-02-13
Overmaasche Tuindersvereeniging "Confidentia" Rotterdam 1902-08-23 nr. 41

13-09-1902

1902-05-10
Rotterdamsche Schietvereeniging "Prins Hendrik" Rotterdam 1902-08-23 nr. 41

14/15-09-1902

1901-09-22
Rotterdamsche Tooneelvereeniging "Uitspanning na Arbeid" Rotterdam 1894-07-26 nr. 41

23-08-1894

1892-06-12
Rotterdamsche voetbal- en athletiekvereeniging "Sparta" Rotterdam 1903-12-17 nr. 42

17-12-1903

1888-04-01
Rotterdamsche schermvereeniging "Lagardére" Rotterdam 1903-11-17 nr. 42

15-12-1903

1902-03-19
Algemeene magazijn- en winkelbediendenbond Rotterdam 1902-05-31 nr. 42

17-06-1902

1901-07-21
Kegelclub "Oud Delfshaven" Rotterdam 1902-05-31 nr. 42

17-06-1902

1888-11-12
Rotterdamsche vereeniging van mineraalwaterfabrikanten en bierhandelaren Rotterdam 1902-05-31 nr. 42

22/23-06-1902

1902-01-01
Vereeniging van klompenmakers, genaamd "Samenwerking" Rotterdam 1900-04-19 nr. 42

09-05-1900

1899-07-25
Vereeniging van Kleinhandelaren in sterken drank Vergunning Rotterdam 1884-06-13 nr. 42

11-09-1884
08-08-1896
30-07-1902

Premieclub "De Volharding" van geaffecteerden en adspiranten van brandspuit no.14 Rotterdam 1898-06-15 nr. 42

30-06-1898

1896-07-28
Bond van Sleeperspatroons en goederenvervoerders te land te Rotterdam Rotterdam 1900-10-12 nr. 42

01-11-1900

1900-07-14
Rotterdamsche Timmerliedenvereeniging: "Afdeeling Rotterdam" van den Algemeenen Nederlandschen Timmerliedenbond Rotterdam 1900-10-19 nr. 42

07-11-1900

1900-04-03
Pieuse Genootschap "Troost voor treurenden" (Chebra Kadiessa Menahem Abeliem Hachadasja) Rotterdam 1881-12-06 nr. 43

01-03-1882

Rotterdamsche Kuipersgezellen-Vereeniging "Diogenes" Rotterdam 1890-06-28 nr. 43

20-09-1890

Nieuwe Nederlandsche Bootwerkersbond Rotterdam 1897-07-24 nr. 43

10-08-1897

1896-04-01
Rotterdamsche Kegelbond "Hendrik Prins der Nederlanden" Rotterdam 1901-10-17 nr. 43

01-11-1901

1901-08-15
Nederlandsche tuinlieden-vereeniging "Hulp in nood" Rotterdam 1898-11-30 nr. 43

15-12-1898

1898-04-22
Vereeniging tot het onderhouden van eene Kost- en Dagschool voor dochters van hoofden en aanzienlijken in de Minahassa Rotterdam 1882-07-21 nr. 43

14-10-1882

Vereeniging "Opleidingsschip voor de Handelsvaart te Rotterdam" Rotterdam 1890-12-20 nr. 43

26-02-1891

Gereformeerde Jongelingsvereeniging "Hebt de waarheid en den vrede lief" Rotterdam 1896-09-03 nr. 43

01-10-1896

1894-08-19
Christelijke Kleermakersvereeniging "Plicht en Recht" Rotterdam 1901-05-02 nr. 43

19/20-05-1901

1898-11-14
Vereeniging tot bevordering van 's Lands-Weerbaarheid Rotterdam 1867-07-22 nr. 44

21-08-1867
13-07-1869
22-10-1901

Vereeniging voor de Zeevaart Rotterdam 1897-08-11 nr. 44

26-08-1897

1897-01-15
Oranje-vereeniging "Koningin Wilhelmina" Rotterdam 1898-08-09 nr. 44

04/05-09-1898

1897-09-28
Arbeidsbeurs Rotterdam 1895-05-24 nr. 44

27-06-1895

1895-02-02
Muziekvereeniging van Post- en Telegraafbeambten "De Rotterdamsche Postfanfare" Rotterdam 1902-08-23 nr. 44

16-09-1902

1902-03-19
Dames-comité voor Diaconessenarbeid in de Evangelisch-Luthersche gemeente te Rotterdam Rotterdam 1891-07-28 nr. 45

05-09-1891

1891-07-01
Rotterdamsche witwerkers-meubelmakersvereeniging "Vooruitgang is ons streven" Rotterdam 1899-06-01 nr. 45

14-06-1899

1898-12-04
Rotterdamsche tandheelkundige Polikliniek Rotterdam 1898-07-04 nr. 45

22-07-1898

1898-05-01
Geheelonthouders-muziekvereeniging "Amicitia" Rotterdam 1902-02-01 nr. 45

21-02-1902

1898-11-13
Oranjetrouw Rotterdam 1898-01-20 nr. 46

02-02-1898

1897-10-17
Rotterdamsche Werklieden-zangvereeniging "Crescendo" Rotterdam 1895-09-10 nr. 46

28-09-1895

1895-01-01
Kleermakersvereeniging "Eendracht maakt macht" Rotterdam 1896-09-12 nr. 46

11/12-10-1896

1895-10-01
De Algemeene Rotterdamsche Bestuurdersbond Rotterdam 1902-09-02 nr. 46

30-09-1902

1902-02-23
Letterlievende Tooneelvereeniging "Excelsior" Rotterdam 1894-09-06 nr. 47

13-10-1894

1894-06-01
Metselaarsvereeniging "Onderling belang" Rotterdam 1898-05-18 nr. 47

03-06-1898

1897-02-17
Rotterdamsche Gymnastiekvereeniging "Coroebus" Rotterdam 1884-10-07 nr. 47

29-11-1884

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 14 5 6 7 8 9 10 11 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.