Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 156 pagina: « 1 2 3 4 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Haarlemsche Handelsvereeniging Haarlem 1892-11-12 nr. 29

30-12-1892
13/14/15-05-1894
13/14-06-1897

Haarlemsche slagersgezellen-vereeniging "Ons belang" Haarlem 1897-06-19 nr. 35

04/05-07-1897

1897-01-01
Vereeniging van fruit-, groenten- en aardappelenhandelaren, genaamd "de Hoop" Haarlem 1902-07-07 nr. 68

23-07-1902

1902-01-22
Nederlandsche Studenten-roeibond Haarlem 1900-06-27 nr. 42

13-07-1900

1893-02-25
Vereeniging van Industrieelen betreffende bouwkunde en aanverwante vakken, onder het motto: "Door eendracht sterk" Haarlem 1899-03-06 nr. 14

19/20-03-1899

1898-11-02
"Het Tehuis" voor vrouwen Haarlem 1899-04-04 nr. 29

18-04-1899

1899-03-01
Kerkgenootschap "Gemeente van Zevende-dags-Baptisten" Haarlem 1881-08-28 nr. 21

09-11-1881

Vereeniging tot verhooging van 's lands weerbaarheid "Voor Vaderland en Koning" Haarlem 1866-12-30 nr. 29

20/21-01-1867
28-06-1867
09-04-1896
01-12-1896

Haarlemsche Velocipède-Club Haarlem 1889-06-03 nr. 27

04-08-1889

Timmerlieden- en Modelmakersvereeniging "Eensgezindheid" Haarlem 1888-04-27 nr. 29

29-06-1888

Unie van Christelijke onderwijzers en onderwijzeressen in Nederland Haarlem 1897-12-18 nr. 40

09/10-01-1898
20-10-1898

1896-05-26
Haarlemsche vleeschhouwersvereeniging Haarlem 1897-12-23 nr. 12

11-01-1898
12-11-1903

1897-07-07
Het Doorgangshuis Haarlem 1897-12-27 nr. 40

13-01-1898

1894-02-09
De Wilhelmina-naaischool Haarlem 1898-01-05 nr. 4

20-01-1898

1894-08-01
Schietclub "Willem III" Haarlem 1884-05-17 nr. 36

17-08-1884

Gereformeerde Kiesvereeniging, onder de zinspreuk "Strijd voor het Geloof, dat eenmaal den heiligen overgeleverd is" Haarlem 1886-12-17 nr. 30

13-03-1887

Weerbaarheidsvereeniging "Bataaf" Haarlem 1903-03-09 nr. 2

08-04-1903

1902-08-25
Vereeniging voor Ziekenverpleging Haarlem 1879-08-20 nr. 14

10-09-1879
20-11-1896

Hulpvereeniging "Haarlem en omstreken" voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Haarlem 1872-07-14 nr. 14

23-07-1872

Vereeniging voor tuinbouw en plantkunde "Sempervirens" Haarlem 1896-02-13 nr. 3

05-05-1896

1895-12-10
Kleermakersvereeniging "Onderling hulpbetoon" Haarlem 1896-02-24 nr. 7

12-05-1896
29/30-06-1902

1895-09-02
Roomsch-Katholieke Leesvereeniging Haarlem 1896-03-09 nr. 41

23-05-1896

1895-10-01
Maatschappij tot verbetering der huisvesting van minvermogenden Haarlem 1896-03-09 nr. 42

24/25/26-05-1896

1895-10-15
Vereeniging "tegen het mishandelen van dieren te Haarlem en omstreken" Haarlem 1889-11-19 nr. 32

13-02-1890

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van eene Christelijke Bewaarschool in de Oranjestraat Haarlem 1882-10-22 nr. 20

23-11-1882

"Afdeeling Haarlem" der Nederlandsche Zendingsvereeniging Haarlem 1874-05-27 nr. 17

30-07-1874

Schietvereeniging "Generaal Van Merlen" Haarlem 1892-08-16 nr. 65

02-09-1892
24-02-1893
26/27-02-1899

Volksgebouw Haarlem 1892-08-17 nr. 40

07-09-1892

1892-01-01
Vereeniging tot stichting en instandhouding van Scholen met den Bijbel Haarlem 1885-02-12 nr. 19

25-03-1885
13-04-1898

Haarlemsch gemengd koor Haarlem 1901-11-05 nr. 95

20-11-1901

1888-10-30
De Nederlandsche Christelijke Geheel-Onthouders Bond Haarlem 1891-11-05 nr. 27

05-12-1891

Diocesaan-vereeniging van Roomsch-Katholieke bijzondere onderwijzers in het bisdom Haarlem Haarlem 1897-10-13 nr. 42

30-10-1897

1893-07-29
Letterlievende Vereeniging "J.J. Cremer" Haarlem 1887-10-30 nr. 22

06-01-1888

Vereeniging "Vriendschap is ons doel" Haarlem 1881-12-01 nr. 11

25-02-1882

Haarlemsche Toynbee-vereeniging Haarlem 1902-03-03 nr. 35

18-03-1902

1901-12-20
Sportgebouw voor Haarlem en Omstreken Haarlem 1902-03-03 nr. 35

22-03-1902
18-11-1902

1901-09-22
Gymnastiek- en schermvereeniging "Concordia" Haarlem 1894-10-19 nr. 29

29-11-1894

1886-04-01
Afdeeling Haarlem van het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond Haarlem 1894-11-14 nr. 31

29-12-1894
04-09-1900

1886-09-22
Afdeeling Haarlem van den Nederlandschen Protestantenbond Haarlem 1897-05-04 nr. 14

20-05-1897

1896-10-31
Het mostaardzaad Haarlem 1897-05-21 nr. 56

13/14-06-1897

1896-11-01
De Sint Rosa-vereeniging (R.K. kostelooze naaischool) Haarlem 1897-05-24 nr. 29

13/14-06-1897

1897-01-01
Vereeniging voor Evangelisatie en Onderwijs Haarlem 1866-11-15 nr. 65

01-12-1866

"Haerlem" tot bevordering der kennis van het heden en verleden van Haarlem en omstreken Haarlem 1902-05-31 nr. 42

18-06-1902

1901-11-02
Haarlemsch Arbeiders-secretariaat Haarlem 1902-05-31 nr. 42

20-06-1902

1901-02-15
Vereeniging "De Haarlemsche Kookschool" Haarlem 1890-08-01 nr. 21

16-10-1890

Vereeniging tot bevordering van Katholiek bijzonder onderwijs Haarlem 1870-01-24 nr. 21

20-02-1870
31-10-1899

Vereeniging "Bilderdijk" Haarlem 1885-11-24 nr. 20

22-01-1886

Huurwaarborg-vereeniging Haarlem 1900-05-21 nr. 124

10/11-06-1900

1891-05-15
De Apostolische Kas Haarlem 1900-05-10 nr. 38

26-05-1900

1900-01-23
Nederlandsche Algemeene Bond van Postduivenliefhebbers Haarlem 1900-04-12 nr. 7

29/30-04-1900

1899-10-22
Aantal verenigingen gevonden: 156 pagina: « 1 2 3 4 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.