Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

44 teksten gevonden

CA 045 1316/03/10 Floris Berthout maakt de burgemeesters, schepenen, raden en gemeente van Mechelen...
HE 008 1316/09/25 Graaf Willem III bekrachtigt, om een einde te maken aan zijn geschil met de...
BR 003 1319/10/21 Burgemeesters, schepenen en gezworenen van Mechelen erkennen graaf Willem III...
GE 001 1319/11/10 * Graaf Willem III belooft graaf R(einoud) van Gelre, ter aanhaling van de...
WO 014 1321/05/01 Graaf Willem III bepaalt dat in de landen van Woerden en van Amstel zijn baljuw,...
FR 021 1321/10/19 Graaf Willem III belast de dijkgraaf van (West-)Friesland met het dijkonderhoud...
ZE 109 1321/11/27 Graaf Willem III (bevestigt) het pachtcontract opgemaakt tussen Hanne Willem...
ZE 114 1321/11/30 Graaf Willem III benoemt Elwoud van den Schore tot dijkgraaf in het nieuwe land...
HE 038 1322/04/08 Graaf Willem III stelt zich voor provoosten, gezworenen, schepenen, Raad en...
ZH 106 1322/05/21 Graaf Willem III machtigt Nicolaas Gielemansz. van zijnentwege op te treden in de...
ZE 189 1323/03/31 Graaf Willem III benoemt Nicolaas Stormsz. van den Waarde tot dijkgraaf tussen...
ZE 195 1323/04/01 Graaf Willem III benoemt Jan Hendrik Bendvriendsz. tot dijkgraaf in...
ZE 231 1323/10/13 Graaf Willem III gelast Jacob Geroncsz. beslag te leggen op de goederen van heer...
ZE 223 1323/10/21 Graaf Willem III verklaart dat ten overstaan van hem Jan heer Nicolaasz., Hendrik...
ZH 248 1326/12/19 Graaf Willem III verklaart dat met zijn toestemming de gezworenen van...
ZE 495 1328/03/18 Graaf Willem III geeft de edele en niet-edele lieden van Zeeland Bewesten Schelde...
PC 020 1328/03/19 Graaf Willem III stelt heer Nicolaas van Kats, ridder, aan als dijkgraaf op...
ZE 494 1328/04/07 Graaf Willem III geeft de edele en niet-edele lieden van Zeeland Beoosten Schelde...
NH 372 1328/07/25 Graaf Willem III geeft zijn lieden van Rotterdam woonachtig in zijn ambacht...
FR 109 1328/11/27 Graaf Willem III verordonneert met instemming van zijn goede lieden van...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie