Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

82 teksten gevonden

BR 001 1319/10/18 Graaf Willem III, die zijn geschillen met de goede lieden van Mechelen heeft...
HE 022 1320/04/18 Graaf Willem III legt een vrede op in de twist tussen zijn neef Gerard van...
HE 020 1320/08/12 Graaf Willem III doet ten overstaan van enkele met name genoemde getuigen, en na...
HE 021 1321/03/07 Graaf Willem III, aan wie door zijn neef (Arnoud van Enghien), heer van Prayaux,...
WO 014 1321/05/01 Graaf Willem III bepaalt dat in de landen van Woerden en van Amstel zijn baljuw,...
ZH 079 1321/05/01 Graaf Willem III kondigt voor bepaalde tijd een wapenstilstand af tussen die van...
GE 009 1321/11/15 Graaf Willem III verzoekt hertog Jan III van Brabant dat hij heer Reinoud, heer...
ZE 114 1321/11/30 Graaf Willem III benoemt Elwoud van den Schore tot dijkgraaf in het nieuwe land...
ZE 116 1321/12/01 Graaf Willem III gelast heer Hendrik de parochiepriester en de goede lieden en...
UT 038 1322/04/16 Bisschop Frederik II van Utrecht belooft graaf Willem III dat hij met heer Floris...
FR 037 1322/04/17 * Graaf Willem III schrijft de grietman van Wonseradeel dat hij heeft vernomen dat...
ZH 098 1322/05/04 Graaf Willem III geeft op verzoek van zijn broer heer Jan van Henegouwen, heer...
ZH 105 1322/05/16 Graaf Willem III doet uitspraak in een twist tussen enerzijds heer Otto van...
ZE 150 1322/05/22 Graaf Willem III doet samen met heer Gerard heer van Voorne, burggraaf van...
NH 160 1322/08/20 Graaf Willem III treft een zoenregeling tussen Gizekijn Jansz., Floris van den...
ZE 189 1323/03/31 Graaf Willem III benoemt Nicolaas Stormsz. van den Waarde tot dijkgraaf tussen...
NH 165 1323/03/31 Graaf Willem III geeft Alewijn Bettenz. van Leiden toestemming weer in het land...
ZE 195 1323/04/01 Graaf Willem III benoemt Jan Hendrik Bendvriendsz. tot dijkgraaf in...
UT 060 1323/05/22 Bisschop-elect Jan III van Utrecht verbindt zich de graaf van Holland altijd te...
ZE 221 1323/10/01 Jan (van Diest), elect van Utrecht, geeft deken en kapittel van Sint Pieter te...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie