407 resoluties gevonden.


Beperking: Karel I (persoon)

Zoekopdracht aanpassen
24/09/1627, 11
De heren van Holland berichten dat hun lastgevers het om verschillende, breed
24/09/1627, 12
Ambassadeur Carleton compareert en bericht dat het belang van de eerder door
30/09/1627, 9
HHM schrijven op verzoek van de Noordse Compagnie aan Joachimi . Hij
30/09/1627, 15
HHM laten hun fiscaal een ordinaris proces over de kwestie Amboina [Ambon]
05/10/1627, 9
Joachimi bericht d.d. 15 en 22 sept. onder andere dat de koning
06/10/1627, 2
Carleton verschijnt ter vergadering. Hij heeft last op drie punten aan te
06/10/1627, 3
Joachimi bericht d.d. 28 sept. dat de koning in Portsmouth beslag heeft
12/10/1627, 9
Joachimi bericht d.d. Kingston 4 okt. dat de drie Oost-Indiëvaarders in overeenstemming
13/10/1627, 6
De Franse ambassadeur heeft via zijn secretaris twee berichten gestuurd. Ten eerste
14/10/1627, 1
Nader is overlegd over de op 6 okt. door Carleton overhandigde en
15/10/1627, 11
De gecommitteerden van HHM hebben volgens de resolutie van gisteren de ambassadeur
18/10/1627, 4
In een rekest klaagt Philips Bischop , koopman te Amsterdam, dat de
19/10/1627, 1
Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 3906. HHM zetten
20/10/1627, 1
Noortwijck en Vosbergen rapporteren dat Carleton heeft toegezegd niet alleen de koning
23/10/1627, 1
Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 3906. De RvS
28/10/1627, 1
Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 3906. HHM besluiten
29/10/1627, 6
Noortwyck en Vosbergen doen verslag van de op 27 okt. opgedragen commissie
02/11/1627, 21
Enkele bewindhebbers van de VOC compareren. Zij zijn gestuurd op uitnodiging van
20/11/1627, 12
Ambassadeur Carleton verzoekt om audiëntie in aanwezigheid van Z.Exc. , Ernst Casimir
24/11/1627, 1
Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 3906. Duijck overhandigt
24/11/1627, 3
In een rekest klagen de Portugese kooplieden uit Amsterdam erover dat de
29/11/1627, 1
Z.Exc. , Ernst Casimir en de RvS compareren en overhandigen de propositie
06/12/1627, 11
Naar aanleiding van het bericht van Rantwyck zullen Essen , Noortwyck ,
20/12/1627, 16
Aangezien op 27 okt. 1625 is besloten geld uit te trekken voor
22/12/1627, 12
Er zijn twee brieven van Joachimi ontvangen, d.d. 13 en 17 december.
29/12/1627, 5
De administrator van Maagdenburg wil door Frankrijk naar Engeland reizen ter bevordering
04/01/1628, 8
Met de ter vergadering verschenen Z.Exc. en de RvS bespreken HHM de
05/01/1628, 10
In een brief d.d. Emden 19/29 dec. 1627 bericht commandant Erentreiter dat
10/01/1628, 1
Na lezing hechten HHM hun goedkeuring aan het onderstaande conceptantwoord Het in
14/01/1628, 3
HHM laten Essen , Noortwijck , Duick , Vosbergen , Ploos ,
15/01/1628, 11
HHM gaan akkoord met het conceptantwoord Het in het Frans gestelde antwoord
20/01/1628, 12
Carleton heeft audiëntie gevraagd en is de vergadering binnengehaald waar hij zijn
24/01/1628, 10
HHM bespreken het vertrek van de ambassadeurs naar Frankrijk en Engeland nu
10/02/1628, 1
Fiscaal Sille bericht dat de rechters van Amboina [Ambon] hier zijn aangekomen
14/02/1628, 6
HHM lezen het in navolging van de resolutie van 3 feb. opgestelde
15/02/1628, 9
Fiscaal Sille heeft zijn verzoek op schrift ingeleverd conform de resolutie van
17/02/1628, 4
Resident Aissema bericht d.d. Hamburg 19/29 jan. gewaarschuwd te zijn daarvandaan te
17/02/1628, 6
Eck en Schaffer berichten op verzoek van Carleton bij hem thuis geweest
22/02/1628, 4
D'Espesses compareert. Hij vraagt opnieuw om bescherming van zijn familie en beveelt
23/02/1628, 14
De Bie heeft D'Espesses op de hoogte gebracht van de gisteren genomen
25/02/1628, 14
Naar aanleiding van de propositie van de Franse ambassadeur laten HHM het
02/03/1628, 3
Ritmeester Balfour dient een brief in d.d. Westminster 2 feb. waarin de
03/03/1628, 14
Carleton compareert en dient een propositie in. De in het Frans gestelde
04/03/1628, 10
HHM lezen een brief van de koning van Groot-Brittannië d.d. Westminster 2
08/03/1628, 5
Ritmeester Balfour en Dolbier zijn vertrokken om hun lichting van ruiters voor
09/03/1628, 1
Op verzoek van de regering van Enkhuizen schrijven HHM aan Joachimi .
13/03/1628, 6
Volgens de binnengekomen ritmeester Balfour is het niet zijn bedoeling uit dienst
16/03/1628, 14
Maarschalk Spierinck compareert en verzoekt in een propositie opnieuw om de executie
17/03/1628, 10
HHM lezen een door ritmeester Balfour ingediende memorie. Aangezien hij zijn koning
18/03/1628, 14
Carleton compareert en proponeert dat zijn koning vanwege de in Spanje en

Volledige tekst Minder opties..
Startdatum -- d-m-j
Einddatum -- d-m-j
Secreet
Personen
Instellingen
Plaatsen
Scheepsnamen
Boeken&Pamfletten