130 resoluties gevonden.


Beperking: Ferdinand II (persoon)

Zoekopdracht aanpassen
24/11/1628, 16
De RvS adviseert d.d. 22 nov. over de op 17 nov. in
12/12/1628, 13
Commissaris Cracou bericht d.d. Elseneur [Helsingør] d.d. 28 nov. onder andere dat
26/12/1628, 3
De hertog van Friedland schrijft vanuit het veldleger bij Milkau d.d. 19
29/12/1628, 4
Resident Aissma bericht d.d. Hamburg 3 dec. onder andere dat de prins
08/01/1629, 4
HHM lezen de brief aan Z.Exc. van ridder Ro , voormalig ambassadeur
10/01/1629, 10
Admiraal Reael verzoekt d.d. Wenen 13 dec. 1628 HHM opnieuw aan de
11/01/1629, 14
Joachimi , Essen , Noortwyck , Bas , Beaumont , Ploos ,
15/01/1629, 1
De gedeputeerden van HHM belast met het onderzoek naar de aan Z.Exc.
16/01/1629, 4
Admiraal Reael schrijft d.d. Wenen 23 dec. 1628 dat hij nog niet
17/01/1629, 8
HHM houden het verzoek van de vrienden van Laurens Reael om de
18/01/1629, 2
Het concept van de brief aan de keizer over de vrijlating van
19/01/1629, 5
HHM keuren de Latijnse titel van de keizer goed, die gebruikt zal
20/01/1629, 13
Op het verzoek van de vrienden van admiraal Reael zullen HHM hen
22/01/1629, 3
HHM lezen het onderschrift van de brief aan de keizer . Ze
22/01/1629, 11
HHM geven de memorie Geïnsereerd in S.G. 3188. van resident Aissma aan
22/01/1629, 14
HHM lezen en arresteren de akte van autorisatie voor de houder om
24/01/1629, 3
Schaffer deelt HHM mee dat hem in een brief van stadhouder graaf
25/01/1629, 1
Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 3906. Essen en
26/01/1629, 10
HHM lezen de memorie van commissaris Hoogenhouck over de situatie in Glückstadt
09/02/1629, 15
President Eysinga rapporteert de vergadering dat hij met Z.Exc. overlegd heeft over
27/02/1629, 1
HHM lezen een missive van de heer van Oosterwyck d.d. Venetië 9
05/03/1629, 5
De vergadering wordt het schriftelijke antwoord voorgelegd van de baljuw van Kennemerland
07/03/1629, 4
Brunincx legt HHM het rekest voor dat is gepresenteerd aan de burgemeesters
20/03/1629, 2
HHM lezen de memorie van resident Schultetus , ondersteund door een missive
26/03/1629, 1
Admiraal Reael brengt in de vergadering kort verslag uit van zijn gevangenschap
02/04/1629, 2
Adam, graaf zu Schwarzenberg compareert en zet krachtens de geloofsbrieven van de
03/04/1629, 8
HHM lezen het advies van de RvS d.d. 27 maart op de
06/04/1629, 2
Gedeputeerden Brunninxs en Vosbergen , die met resident Schultetus gesproken hebben, rapporteren
17/04/1629, 8
Noortwyck en andere gedeputeerden rapporteren dat zij krachtens de resolutie d.d. 13
18/04/1629, 1
Ludovicus Camerarius compareert en verklaart krachtens zijn gisteren voorgelegde geloofsbrief van de
23/04/1629, 11
Bas en Beaumont rapporteren dat zij krachtens de resolutie d.d. 20 april
25/04/1629, 1
Resident Aissma schrijft in zijn brief d.d. Hamburg 4 april onder meer
28/04/1629, 5
Raadpensionaris Duyck legt de vergadering een missive van resident Aissma d.d. Hamburg
04/05/1629, 14
HHM horen het rapport van Rantwijck die conform de resolutie d.d. 15
15/05/1629, 2
De vrijheer van Spierinck dient de propositie die hij gisteren mondeling deed,
15/05/1629, 3
HHM lezen het conform de resolutie van gisteren opgestelde rapport van Bas
15/05/1629, 4
Adam, graaf zu Schwarzenberg , afgezant van de keurvorst van Brandenburg, doet
17/05/1629, 13
HHM lezen een remonstrantie uit naam van de regering van de keurvorst
23/05/1629, 5
President Beaumont deelt mee dat baron van Spieringh , gezant van de
07/06/1629, 12
Raadpensionaris Duyck brengt de vergadering op de hoogte van zijn ontmoeting vanochtend
18/06/1629, 5
Resident Aissma schrijft in een missive d.d. Hamburg 30 mei onder meer
18/06/1629, 6
HHM lezen de nadere memorie van resident Schultetus over de prompte verschaffing
18/06/1629, 10
Resident Carlaton compareert en heeft een missive bij zich van de koning
19/06/1629, 18
De Staten van Holland stellen voor, nu de vrede tussen de koning
23/06/1629, 10
Raad van State Berchem , teruggekeerd uit het leger, dient een brief
30/06/1629, 5
Raadpensionaris Duyck deelt HHM de verschillende artikelen mee van de door de
02/07/1629, 5
HHM lezen het rekest van Henrick Hoons Hermansz. uit Kessel bij Lier
05/07/1629, 12
Resident Schultetus legt de vergadering de artikelen voor van de vrede tussen
06/07/1629, 19
Geresumeerd is het gisteren ontvangen verzoek van de koning van Denemarken d.d.
09/07/1629, 4
Baron Spiering , gezant van de hertog van Palts-Neuburg, compareert en doet

Volledige tekst Minder opties..
Startdatum -- d-m-j
Einddatum -- d-m-j
Secreet
Personen
Instellingen
Plaatsen
Scheepsnamen
Boeken&Pamfletten