Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 13 4 5 6 7 8 911 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
De Oud Gereformeerde Gemeente Rotterdam 1883-12-20 nr. 35

10-02-1884
27/28-05-1900

Werkliedenvereeniging "Helpt elkander" Rotterdam 1902-03-03 nr. 35

20-03-1902

1901-07-13
Afdeeling Feijenoord van de Nationale Christen-geheel-onthoudersvereeniging Rotterdam 1898-10-21 nr. 35

03-11-1898

1894-11-22
Vereeniging tot veredeling van volksvermaken Rotterdam 1896-11-03 nr. 35

19-11-1896

1895-09-01
Societeit "Unitas" Rotterdam 1880-12-29 nr. 35

13-02-1881
11-09-1884
14-01-1896
04-04-1903

Delfshavensche tooneelvereeniging "Wilhelmina" Rotterdam 1900-01-29 nr. 36

14-02-1900

1898-10-01
Vereeniging voor de Wilhelmina-Hendrik-Stichting Rotterdam 1901-03-16 nr. 36

05/06-04-1901

1901-02-07
Patroonsvereeniging Rotterdamsche Bouwkring "Algemeen Belang" Rotterdam 1897-02-04 nr. 36

20-02-1897
16/17-07-1899

1896-08-01
De Toekomst Rotterdam 1884-08-30 nr. 36

25-11-1884

Vereeniging ter beslechting van geschillen bij de graanexpeditie Rotterdam 1895-07-18 nr. 36

05-09-1895

1895-01-01
Eendracht maakt macht Rotterdam 1892-07-12 nr. 36

14/15-08-1892

1892-02-28
Israëlietische Kindervoeding Rotterdam 1897-06-09 nr. 36

29-06-1897

1897-05-01
Vereeniging van werktuigkundigen ter koopvaardij Rotterdam 1899-02-06 nr. 36

19/20-02-1899

1898-07-01
Rotterdamsche Athletiekvereeniging "Pro Patria" Rotterdam 1898-07-19 nr. 36

02-08-1898

1895-07-01
Tooneelvereeniging "Eendracht" Rotterdam 1901-08-20 nr. 36

03-09-1901

1896-11-17
Vereeniging voor gezondheidskoloniën voor Rotterdamsche kinderen Rotterdam 1895-01-17 nr. 37

19-02-1895

1894-12-01
Rotterdamsche Toneelvereeniging "De Lauwerkrans" Rotterdam 1896-03-18 nr. 37

19-05-1896

1894-01-10
Timmerliedenvereeniging "Oproeping tot verbetering" Rotterdam 1895-08-27 nr. 37

22/23-09-1895

1893-04-26
Volksklassen voor gymnastiek Rotterdam 1891-09-25 nr. 37

24-10-1891

Rotterdamsche Tooneelvereeniging "Michel Spränger" Rotterdam 1897-04-23 nr. 37

12-05-1897

1892-05-22
Zondagsschoolvereeniging "Bidt den Heere des Oogstes" Rotterdam 1900-05-10 nr. 37

23-05-1900

1897-08-26
Vereeniging van schilderspatroons onder den naam van Verzekeringsbank "Lucas" Rotterdam 1898-10-25 nr. 37

09-11-1898

1896-11-01
Algemeene Rotterdamsche Vereeniging voor genees-, heel- en verloskundige hulp Rotterdam 1891-11-25 nr. 37

16-01-1892
22-07-1898
26/27-01-1902

Bootwerkersvereeniging "Hulp door onderlinge samenwerking" Rotterdam 1901-09-04 nr. 37

19-09-1901

1898-01-30
Zangvereeniging "Christelijk Rotte's Mannenkoor" Rotterdam 1901-07-24 nr. 37

11/12-08-1901

1900-11-06
Werkmansbond voor de leden van de Nederlandsche Hervormde Kerk Rotterdam 1896-07-16 nr. 38

02-09-1896
13-08-1903

1890-05-01
Broederschap van verificateurs der directe belastingen, invoerrechten en accijzen in Nederland, K. B. 1882 Rotterdam 1903-08-11 nr. 38

29-08-1903

1903-05-17
Rotterdamsche Brandweervereeniging no. 25, onder de zinspreuk "De Concurrent" Rotterdam 1897-07-22 nr. 38

10-08-1897
10-02-1903

1894-01-21
Vereeniging van manschappen der Rotterdamsche brandspuit nr. 1, onder de zinspreuk: "Altijd waakzaam" Rotterdam 1896-03-04 nr. 38

19-05-1896
21-07-1903

1893-07-28
Vereeniging van Oud-Onderofficieren van Neerlands Land-Zeemacht en Koloniën, afdeeling Rotterdam en omstreken Rotterdam 1891-06-18 nr. 39

26-08-1891

1891-02-20
Het Anti-Dagbladzegel-verbond Rotterdam 1867-08-02 nr. 39

28-08-1867

Arbeiders-muziekvereeniging "Excelsior (Steeds hoger)" Rotterdam 1902-08-05 nr. 39

23-08-1902

1901-09-12
Schermvereeniging "Oranje" Rotterdam 1882-12-11 nr. 39

06-02-1883

Rotterdamsche Toneelvereeniging "Rust Roest" Rotterdam 1896-10-12 nr. 39

31-10-1896

1894-09-01
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van hospitalen in China ten dienste der medische zorg Rotterdam 1896-09-17 nr. 39

09-10-1896

1896-04-22
Bierbrouwers-werkliedenvereeniging "Door vereeniging verbetering" Rotterdam 1900-10-22 nr. 39

04/05-11-1900

1900-04-04
Hulpvereeniging "Rotterdam" voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Rotterdam 1878-11-23 nr. 39

31-12-1878

Delfshavensche Turnvereeniging Rotterdam 1887-02-06 nr. 4

17-04-1887

Oud-Katholieke Werkliedenvereeniging Rotterdam 1895-04-13 nr. 4

11-06-1895

1892-07-19
Charloische mannen-zangvereeniging "Kunst na arbeid" Rotterdam 1898-01-06 nr. 4

21-01-1898

1897-09-04
Ondersteuningsfonds der firma R. S. Stokvis en Zonen Rotterdam 1899-01-11 nr. 4

28-01-1899

1899-01-01
Vereeniging tot verbetering van Armenzorg Rotterdam 1878-01-05 nr. 4

24-01-1878
07-04-1882

Vriendschap vereenigt Rotterdam 1897-04-07 nr. 4

23-04-1897
07-03-1899

1895-08-04
Rotterdamsche Kunstkring Rotterdam 1893-09-12 nr. 40

17-10-1893
16-01-1897
19-10-1898
31-08-1900

1893-01-01
De Apostolische Gemeente Rotterdam 1901-03-15 nr. 40

04-04-1901

1900-10-15
Letterlievende vereeniging "Union (Verenigd)" Rotterdam 1896-06-20 nr. 40

29-07-1896

1895-07-28
Linker Maasoever Rotterdam 1897-07-01 nr. 40

23-07-1897

1897-05-01
Zuidhollandsche ijsvereeniging, afdeeling Rotterdam en omstreken Rotterdam 1897-07-22 nr. 40

10-08-1897

1896-11-21
Vereeniging tot stichting en instandhouding van scholen voor lager onderwijs op Gereformeerden grondslag in het westelijk gedeelte van Rotterdam Rotterdam 1900-07-12 nr. 40

26-07-1900
12-11-1903

1900-06-08
Vereeniging tot bevordering der belangen van Feijenoord Rotterdam 1897-08-17 nr. 40

02-09-1897
23-08-1898

1897-04-13
Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 13 4 5 6 7 8 911 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.