Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 15 6 7 8 9 10 11 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Christelijk Gemengd Koor Rotterdam 1898-10-03 nr. 47

11-10-1898

1898-04-01
Tooneelvereeniging "Chrétienni's Vrienden" Rotterdam 1898-10-15 nr. 47

27-10-1898

1897-09-24
Gymnastiekvereeniging "Rotterdam" Rotterdam 1898-07-04 nr. 47

19-07-1898

1894-01-06
Algemeene Nederlandsche Bond van industrieelen en handelslieden Rotterdam 1899-10-13 nr. 47

27-10-1899

1899-02-08
Vereeniging voor de Deutsche Innere Mission voor Nederland Rotterdam 1860-04-20 nr. 48

28-04-1860

Jachtgezelschap "het Klopje" Rotterdam 1895-07-09 nr. 48

27-08-1895

1895-01-01
Rijnschippersvereeniging Rotterdam 1898-10-15 nr. 48

30/31-10-1898

1897-01-07
Groen van Prinsterer Rotterdam 1891-12-03 nr. 48

24/25-01-1892

Vereeniging van grondeigenaren der Willemsstraat Rotterdam 1892-04-30 nr. 48

14-06-1892

Vereeniging van Rotterdamsche expediteurs Rotterdam 1901-01-03 nr. 48

18-01-1901

1900-09-07
Vereeniging "Werkinrichting voor hulpbehoevende Blinden" Rotterdam 1859-07-03 nr. 48

15-07-1859
22-11-1882
29-08-1888

Invoerrechten en Accijnzen Rotterdam 1903-06-13 nr. 48

19/20-07-1903

1903-01-29
Oranje-vereeniging "Het Oosten" tot veredeling van volksvermaken te Rotterdam Rotterdam 1903-11-28 nr. 49

19-12-1903

1902-06-28
Warmoeziersvereeniging: "De Rotterdamsche Groentenveiling" Rotterdam 1903-11-28 nr. 49

24-12-1903

1903-07-31
Nieuwe Rotterdamsche Schaakvereeniging Rotterdam 1903-11-28 nr. 49

22-12-1903

1894-09-13
Inrichting voor Doofstommen-onderwijs Rotterdam 1859-04-20 nr. 49

03-05-1859
31-01-1877
20-01-1886
09-02-1889
16-11-1893
13/14-12-1903

De Rotterdamsche melkverkoopers-vereeniging Rotterdam 1898-08-04 nr. 49

23-08-1898

1898-04-01
Algemeene Rijnschippersbond Rotterdam 1898-08-08 nr. 49

28/29-08-1898
05-08-1899
24-07-1903

1898-03-06
Nederlandsche Vereeniging "de Contante Betaling" Rotterdam 1880-06-10 nr. 49

24-07-1880

Bond van inspecteurs bij de Rotterdamsche politie Rotterdam 1902-12-08 nr. 49

01/02-01-1903

1902-09-16
Afdeeling Rotterdam van den Nederlandschen bakkersgezellenbond Rotterdam 1903-05-12 nr. 49

05-06-1903

1899-03-05
Amusantenclub "Kunst en vermaak" Rotterdam 1903-05-12 nr. 49

07/08-06-1903

1901-10-10
Christelijke timmerlieden en machinale houtbewerkersvereeniging "Arbeid adelt" Rotterdam 1903-05-12 nr. 49

06-06-1903

1902-11-27
Christelijke bakkersgezellenvereeniging "Eendracht maakt macht" Rotterdam 1903-05-12 nr. 49

06-06-1903

1903-12-03
Vereeniging Kunstvlijt Rotterdam 1896-12-18 nr. 5

01/02-01-1897

1896-01-01
Duitsche Mannenzangvereeniging "Harmonie" Rotterdam 1900-03-19 nr. 5

31-03-1900

1895-01-07
Schietvereeniging "Holland" Rotterdam 1900-04-12 nr. 5

28-04-1900

1900-01-01
Kleeding en schoeisel voor behoeftige schoolkinderen Rotterdam 1903-12-08 nr. 50

30-12-1903

1893-11-30
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het Rotterdamsche Schoolfonds Rotterdam 1874-07-04 nr. 50

09-08-1874

Vereeniging tot bescherming van dieren Rotterdam 1865-11-25 nr. 50

15-12-1865

Christelijke Jongelingsvereeniging Obadja Rotterdam 1878-10-01 nr. 50

15-10-1878
05/06-08-1894
12-11-1898

Vereeniging van koffiehuishouders "Algemeen belang" Rotterdam 1901-09-14 nr. 50

28-09-1901

1901-01-07
Vereeniging tot verspreiding van bloemen en lectuur in het stedelijk ziekenhuis te Rotterdam Rotterdam 1901-08-05 nr. 50

17-08-1901

1897-06-01
Tooneelvereeniging "Rotterdam" Rotterdam 1903-09-07 nr. 51

01-10-1903

1902-07-23
Rotterdamsche Vijlenkappersvereeniging "Streven naar verbetering" Rotterdam 1903-09-07 nr. 51

03-10-1903

1902-07-04
Vereeniging van Christelijk lager en meer uitgebreid lager schoolonderwijs te Rotterdam Rotterdam 1901-04-09 nr. 51

26-04-1901

1901-02-23
Rotterdamsche vereeniging ter bevordering van kellnersbelangen, onder de zinspreuk "Wij broeders vereenigd, verleenen hulp in nood" Rotterdam 1900-07-25 nr. 51

19/20-08-1900

1899-07-29
Rotterdamsche Zangvereeniging voor gemengd koor "La Charité" (de Weldadigheid) Rotterdam 1896-05-11 nr. 51

15-07-1896

1895-11-06
Letterlievende Vereeniging "Oefening na Arbeid", Afdeeling der Rotterdamsche Werkliedenvereeniging: "de Wederzijdsche Hulp" Rotterdam 1900-07-02 nr. 51

15/16-07-1900

1884-02-24
Vereeniging tot bestrijding der tuberculose Rotterdam 1903-07-03 nr. 51

01-08-1903

1903-05-01
Koek-, banketbakkers-, chocolaad- en suikerwerkers-vereeniging "Onderling Belang" Rotterdam 1894-05-23 nr. 51

30-06-1894
28-07-1900
04/05-10-1903

1893-12-24
Symphonie-vereeniging "Mozart" Rotterdam 1900-11-16 nr. 51

05-12-1900

1892-12-25
Rotterdamsche Harddraverij-Vereeniging: "Koningin Wilhelmina der Nederlanden" Rotterdam 1901-08-05 nr. 51

17-08-1901

1901-06-06
Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Vlas-industrie Rotterdam 1864-10-07 nr. 52

12-10-1864
29-03-1873
11-12-1894

Rotterdamsche steenhouwersvereeniging "Eendracht maakt macht" Rotterdam 1897-08-26 nr. 52

14-09-1897

1897-05-19
Vereeniging tot daarstelling van eene Algemeene Openbare Bibliotheek te Rotterdam en van een daaraan verbonden Leeskabinet Rotterdam 1859-05-01 nr. 52

11-05-1859
21-03-1889

Damesvereeniging "Armverzorging Rauwenhoff" Rotterdam 1883-12-17 nr. 52

10-02-1884

Tooneelvereeniging "Thalia" Rotterdam 1902-08-18 nr. 53

09-09-1902

1900-02-02
Sophia Kinder-ziekenhuis en Pleegzuster-vereeniging Rotterdam 1865-11-30 nr. 53

16-12-1865
09-08-1870
12-02-1876
17/18-06-1894

Groen van Prinsterer-vereeniging Rotterdam 1897-06-17 nr. 53

04/05-07-1897

1896-10-08
Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 15 6 7 8 9 10 11 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.