Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

30 teksten gevonden

NH 035 1315/05/16 * Graaf Willem III beleent zijn kapelaan heer Pieter van Leiden met het land in...
ZE 549 1317/06/27 Schepenen van Zierikzee verklaren dat ten overstaan van hen in de kerk van...
ZE 548 1317/06/27 Schepenen van Zierikzee verklaren dat ten overstaan van hen een aantal met name...
FR 025 1320/06/01 * (Jacob) bisschop van Zuden en andere leden van de grafelijke Raad, in zitting in...
ZE 150 1322/05/22 Graaf Willem III doet samen met heer Gerard heer van Voorne, burggraaf van...
NH 160 1322/08/20 Graaf Willem III treft een zoenregeling tussen Gizekijn Jansz., Floris van den...
NH 174 1323/08/29 Graaf Willem III geeft Hugo Dirksz. toestemming tot verkoop in vrij eigendom...
NH 184 1323/09/05 * Graaf Willem III verkoopt Jacob Jansz. 1½ morgen en 10 roeden land in...
ZE 268 1324/04/12 Graaf Willem III verklaart hoe ten overstaan van hem in de (hoge) vierschaar te...
ZE 362 1325/12/12 Graaf Willem III schenkt Hugo zoon van Gruys Jansz. een jaarlijkse lijfrente van...
ZE 418 1327/03/28 Graaf Willem III verklaart dat ten overstaan van hem Hendrik Simonsz., Jacob...
KE 114 1327/07/18 Graaf (Willem III) koopt 6 morgen land bij Bennebroek van de erfgenamen van Jan...
ZE 495 1328/03/18 Graaf Willem III geeft de edele en niet-edele lieden van Zeeland Bewesten Schelde...
ZE 507 1328/11/21 Graaf Willem III beleent een aantal genoemde mannen met de ambachten die zij nu...
ZE 516 1328/12/12 Graaf Willem III geeft Hugo Hugenz. en Berwoud Jansz. de exploitatie van het veer...
KE 118 1328/12/31 * Lijst van personen die lenen houden van de graaf, welke lenen zij eerder hielden...
NH 442 1330/05/17 * Opgave van de leenmannen van Teilingen die door de graaf in het bezit van hun...
NH 501 1332/02/06 Jan van Polanen baljuw van Rijnland, Filips van Wassenaar, Floris van der...
NH 517 1332/08/01 Graaf Willem III garandeert Floris van der Boekhorst het vije bezit van de 12...
NH 516 1332/08/01 Graaf Willem III beleent Hugo Vriese Jansz. van Koudenhoven met de twee nader...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie