Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

32 teksten gevonden

UT 151 975/06/06 * Keizer Otto II schenkt de Sint Maartenskerk te Utrecht zijn bezittingen in Muiden...
UT 148 1057/04/23 * Koning Hendrik IV bevestigt de schenking door zijn voorgangers aan de Utrechtse...
UT 149 1171/10/12 Keizer Frederik I bevestigt de schenking door (keizer) Otto II aan de Utrechtse...
FR 046 1290/06/30 Otto abt van het Sint Odulfsklooster bij Staveren, schout, schepenen en gemeente...
ZE 001 1308/06/11 Graaf Willem III geeft enkele met name genoemde Lombarden toestemming zich met...
ZH 031 1316/08/07 Graaf Willem III beleent zijn knaap Ricoud van Noordeloos, zijn waard te...
ZE 003 1317/02/23 Graaf Willem III geeft enkele met name genoemde Lombarden toestemming zich voor...
ZE 005 1317/03/02 Graaf Willem III geeft Willem Adamsz. van Kats toestemming diens geleden schade...
ZE 041 1320/08/14 Graaf Willem III bericht de raden en gehele gemeente van Bremen dat hij ervoor...
ZE 042 1320/08/15 Graaf Willem III bepaalt dat de heer van Voorne dient af te zien van de door deze...
ZE 106 1321/01/10 Graaf Willem III gelast allen die gegoed zijn in het Nieuweland in...
HE 030 1321/03/23 Graaf Willem III geeft een vrijgeleide voor al zijn landen aan zijn dienaar Jan...
ZE 114 1321/11/30 Graaf Willem III benoemt Elwoud van den Schore tot dijkgraaf in het nieuwe land...
FR 031 1322/05/06 Graaf Willem III geeft Willem vrouw Baartenz., rentmeester van Kennemerland en...
ZE 148 1322/05/21 Graaf Willem III vergeeft Willem en Hendrik, zoons van de balling Hugo Willemsz....
AW 147 1325/10/11 Graaf Willem III geeft Jan de Wale uit Waterland toestemming om, mochten heer...
ZE 360 1325/12/12 Graaf Willem III geeft de verwanten en vrienden van Hannekijn de Loper, poorter...
FR 088x 1327/02/09 * Graaf Willem III meldt de inwoners van Wangeroge dat hun kooplieden in Zeeland...
ZE 509 1328/11/27 Mathijs en Nicolaas, zoons van Renger Moenkensz., beloven voor zichzelf en voor...
FR 105 1328/12/11 Graaf Willem III gelast baljuws, schouten en alle goede lieden van zijn land dat...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie