Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

136 teksten gevonden

WI 342 1283/05/03 Graaf Floris V verklaart dat heer Willem van Brederode voor de grafelijke Raad...
ZH 096 1316/04/01 Graaf Willem III geeft een keur aan de poorters van Dordrecht waarin hij enkele...
HE 001 1316/10/03 Graaf Willem III bevestigt de rechten en bezittingen van de abdij van Vicogne, en...
HE 004 1316/10/04 Graaf Willem III beleent zijn panetier Jan, zoon van Willem de panetier, voor de...
NH 015 1317/01/11 Graaf Willem III bepaalt samen met zijn Raad dat ieder die een erf koopt of...
NH 018 1317/01/15 Graaf Willem III wijst aan Willem vrouw Baartenz., rentmeester van Kennemerland...
NH 019 1317/01/15 * Graaf Willem III kent aan Jacob bisschop van Zuden en diens opvolgers als...
ZE 022 1317/03/20 Graaf Willem III doet samen met de Raad uitspraak in het conflict tussen de...
ZE 009 1317/03/20 Graaf Willem III doet uitspraak naar aanleiding van de dood van Jan van der...
HE 022 1320/04/18 Graaf Willem III legt een vrede op in de twist tussen zijn neef Gerard van...
FR 025 1320/06/01 * (Jacob) bisschop van Zuden en andere leden van de grafelijke Raad, in zitting in...
NH 083 1320/09/01 Graaf Willem III en Jan van Henegouwen, heer van Beaumont, komen overeen dat de...
UT 027 1320/09/02 Graaf Willem III komt met bisschop Frederik II van Utrecht overeen dat deze in...
BR 015 1321/12/04 Graaf Willem III machtigt heer Gerard heer van Voorne, burggraaf van Zeeland, en...
NH 126 1322/04/27 Graaf Willem III belooft Jan Dirksz. uten Broek en diens broer Dirk Wouter dat...
KE 044 1322/05/06 Graaf Willem III doet uitspraak in een geschil tussen enerzijds vrouwe Beatrijs...
ZH 117 1322/08/27 Graaf Willem III schenkt de poorters van Dordrecht tolvrijheid voor al hun...
KE 053 1322/09/27 Graaf Willem III bevestigt de regelingen getroffen door de commissie inzake de...
ZE 171 1323/03/20 Graaf Willem III, die Jan heer Nicolaasz., poorter van Middelburg, een jaarrente...
NH 170 1323/08/25 Graaf Willem III gelast zijn baljuws van Rijnland dat zij Willem van der Woerd en...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie