Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

350 teksten gevonden

FR 007 802/12/31 * (Keizer) Karel de Grote verleent de Oost- en West-Friezen, vanwege hun...
NH 470 1303/09/24 Graaf Jan II wijst Jan van der Wateringe, ter compensatie voor het door heer...
NH 259 1306/05/01 Graaf Willem III neemt de burgers van Leiden op in zijn bescherming, bevestigt en...
HE 015 1307/04/10 Hertog Jan II van Brabant en graaf Willem III sluiten een vredesverdrag, waarbij...
FR 042 1310/07/04 Graaf Willem III enerzijds en de grietmannen en mederechters van Franekeradeel,...
AW 009 1311/10/11 Gwijde van Henegouwen, bisschop van Utrecht, belooft dat hij graaf Willem III de...
DE 006 1315/11/17 H(endrik) heer van Löwenburg draagt voor de 400 mark Keuls die graaf Willem...
CA 038 1316/03/09 Graaf Willem III bepaalt dat wanneer er onder de goederen die hij heeft gekocht...
CA 039 1316/03/10 Floris Berthout, heer van Mechelen, verklaart dat hij de stad Mechelen met alle...
CA 040 1316/04/22 Floris Berthout, heer van Mechelen, verklaart dat hij geen recht heeft op...
CA 044 1316/05/04 Jan Berthout, heer van Helmond, door heer Floris Berthout aangesteld als...
HE 008 1316/09/25 Graaf Willem III bekrachtigt, om een einde te maken aan zijn geschil met de...
HE 001 1316/10/03 Graaf Willem III bevestigt de rechten en bezittingen van de abdij van Vicogne, en...
HE 012 1316/10/08 Graaf Willem III beleent Isabel de le Crois met de nader omschreven leengoederen...
FR 002 1317/01/12 Graaf Willem III gebiedt zijn opzichters van de zeevond in het ambacht...
NH 316 1317/03/25 Graaf Willem III geeft zijn klerk Willem van Brawode, geheten van Engeland, een...
ZE 549 1317/06/27 Schepenen van Zierikzee verklaren dat ten overstaan van hen in de kerk van...
ZE 548 1317/06/27 Schepenen van Zierikzee verklaren dat ten overstaan van hen een aantal met name...
FR 004 1317/10/09 Graaf Willem III doet uitspraak als scheidsman in een geschil tussen die van...
HE 037 1318/04/24 Graaf Willem III verklaart dat hij aan (Humphrey) de Bohun, graaf van Hereford en...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie