Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

170 teksten gevonden

ZE 114 1321/11/30 Graaf Willem III benoemt Elwoud van den Schore tot dijkgraaf in het nieuwe land...
ZE 116 1321/12/01 Graaf Willem III gelast heer Hendrik de parochiepriester en de goede lieden en...
BR 015 1321/12/04 Graaf Willem III machtigt heer Gerard heer van Voorne, burggraaf van Zeeland, en...
BR 017 1322/01/12 Floris Berthout heer van Mechelen, Gerard heer van Voorne, burggraaf van ...
FR 037 1322/04/17 * Graaf Willem III schrijft de grietman van Wonseradeel dat hij heeft vernomen dat...
UT 039 1322/04/18 Bisschop Frederik II van Utrecht verklaart dat zijn onkosten in verband met het...
FR 030 1322/05/04 Graaf Willem III doet uitspraak in een geschil binnen Staveren.
UT 040 1322/05/07 Graaf Willem III kent een aantal voorrechten toe aan de kooplieden uit Kampen die...
ZH 105 1322/05/16 Graaf Willem III doet uitspraak in een twist tussen enerzijds heer Otto van...
ZE 150 1322/05/22 Graaf Willem III doet samen met heer Gerard heer van Voorne, burggraaf van...
NH 160 1322/08/20 Graaf Willem III treft een zoenregeling tussen Gizekijn Jansz., Floris van den...
ZE 253 1323/03/20 Willem Jansz. uit Duiveland en Jan Wissenz. van Borrendamme, als plaatsvervangers...
ZE 189 1323/03/31 Graaf Willem III benoemt Nicolaas Stormsz. van den Waarde tot dijkgraaf tussen...
NH 165 1323/03/31 Graaf Willem III geeft Alewijn Bettenz. van Leiden toestemming weer in het land...
ZE 209 1323/05/01 Graaf Willem III stelt twee jaarmarkten te Middelburg in, een in juli en een in...
UT 060 1323/05/22 Bisschop-elect Jan III van Utrecht verbindt zich de graaf van Holland altijd te...
ZE 213 1323/07/12 Jan III van Diest, elect van Utrecht, staat de baljuws en schouten van Holland en...
WO 034 1323/08/02 Graaf Willem III bepaalt dat jonkvrouw Adelise Zwedersdr. van Montfoort ter...
NH 186 1323/10/12 Graaf Willem III gelast Jan van Rozenburg, baljuw van Rijnland, erop toe te zien...
ZE 236 1323/10/23 Egidius, deken, en het kapittel van Sint Pieter te Middelburg bepalen dat de...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie