Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 218 pagina: 1 2 3 4 5 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Vereeniging tot Werkverschaffing Koudum 1887 Armen algemeen, Werklozen
Vrouwen-vereeniging Oudega 1899 Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging Charitas Aengwirden 1899 Armen algemeen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Bergum der - Bergum 1894 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging tot verschaffing van betere en gezondere woningen aan den arbeidersstand te Harlingen Harlingen 1859 Arbeiders
Vereeniging "Helpt Elkander" Koudum 1890 Arbeiders, Armen algemeen
Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen Franeker 1899 Kraamvrouwen
Vereeniging "Werkverschaffing" Donkerbroek 1885 Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging tot Wering van Bedelarij Kollumerland 1899 Armen algemeen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Ferwerderadeel der - Ferwerderadeel 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Gorredijk der - Gorredijk 1895 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Oudkerk der - Oudkerk 1894 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Franeker der - Franeker 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Joure der - Joure 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Doniawerstal der - Doniawerstal 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Smallingerland der - Smallingerland 1894 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging Verbetering der Armenzorg Harlingen 1898 Armen algemeen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Westdongeradeel der - Westdongeradeel 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Haulerwijk der - Haulerwijk 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging voor Wijkverpleging en Ziekenzorg Harlingen 1894 Zieken Mannen en vrouwen
Leeuwarder Vereeniging voor Gezondheidskolonies Leeuwarden 1887 Jeugd 6-12, Zieken
Collegie Zeemanstroost Hollum 1878 Weduwen, Wezen, Zeelieden Zeelieden
Vereeniging tot Werkverschaffing in de gemeente Aengwirden Tjalleberd 1880 Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Baarderadeel der - Baarderadeel 1896 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Licht in de Toekomst" Leeuwarden 1877 Arbeiders, Armen algemeen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Wonseradeel der - Wonseradeel 1899 Arbeiders, Werklozen
Jongedochters-vereeniging Wierum 1899 Armen algemeen Meisjes
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Leeuwarden der - Leeuwarden 1894 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging “Door arbeid tot verbetering” Leeuwarden 1894 Arbeiders
Vereeniging tot het bouwen van Woningen te Sneek Sneek 1863 Arbeiders, Armen algemeen
Vrouwenvereeniging Berlikum 1899 Armen algemeen Vrouwen
Dames-vereeniging "Hulpbetoon" Dokkum 1892 Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Wymbritseradeel der - Wymbritseradeel 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging tot het bekomen van eigen woningen voor den Handwerksman onder de zinspreuk "Help U zelven" Leeuwarden 1871 Arbeiders
Vereeniging tot ziekenverpleging "Het ziekenhuis te Heerenveen" Heerenveen 1899 Zieken
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Akkrum der - Akkrum 1894 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Kolummerland der - Kollumerland 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Oldeboorn der - Oldeboorn 1894 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging Charitas Bolsward 1896 Armen algemeen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Lemsterland der - Lemsterland 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Leeuwarderadeel der - Leeuwarderadeel 1894 Arbeiders, Werklozen
Commissie tot werkverschaffing Leeuwarden 1886 Arbeiders, Werklozen
Vrouwenvereeniging Heeg 1899 Armen algemeen Vrouwen
Maatschappij tot heil van hulpbehoevenden en ter voorkoming van armoede te Joure Joure 1841 Armen algemeen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Oosterwolde der - Oosterwolde 1899 Arbeiders, Werklozen
Kamer van Navraag naar behoeftigen Leeuwarden 1880 Armen algemeen
Hulpbetoon voor nijvere armen Leeuwarden 1899 Armen algemeen
Gemeentelijke werkverschaffingsvereeniging te Bovenknijpe Bovenknijpe 1847 Werklozen
Kraamvrouwenvereeniging Sneek 1899 Kraamvrouwen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Rauwerderhem der - Rauwerderhem 1899 Arbeiders, Werklozen
Aantal verenigingen: 218 pagina: 1 2 3 4 5 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.