111 resoluties gevonden.

Gezocht op: zutphen (volledige tekst);
Gevonden zoektermen:  zutphen

Zoekopdracht aanpassen
09/01/1626, 9
de resolutie van 24 dec. 1625 voortvloeiende geschrift van dr. Opten Noort , burgemeester van Zutphen,
11/02/1626, 6
, burger te Wezel, klaagt dat een groep van 35 soldaten uit het garnizoen van Zutphen
13/03/1626, 9
Het graafschap Zutphen verzoekt paspoort voor Henrick ten Broecke voor een reis naar Brussel
11/04/1626, 6
Andries en Lodewych Janssen van Delft, wonende te Zutphen en Amsterdam, is toegestaan
15/04/1626, 7
Ontvangen is een schrijven d.d. Arnhem 20 sept. 1625 van Kanselier en raden van Gelre en Zutphen waarin het
18/04/1626, 2
naar het graafschap Zutphen mogen brengen. De RvS wordt om advies gevraagd.
18/04/1626, 10
is aanbesteed. Ook is met dr. Opten Noort , burgemeester van Zutphen, afgesproken de IJssel
25/04/1626, 6
dat de boeren die aan de overzijde van de IJssel wonen in zowel het graafschap Zutphen als
11/07/1626, 12
binnenkomen. De magistraten van Zutphen en Deventer alsmede de licentmeesters
23/07/1626, 5
Maas en Waal en het graafschap Zutphen . De RvS heeft bericht dat opdracht is gegeven bij
24/07/1626, 15
De Gedeputeerde Staten van het graafschap Zutphen sturen met een brief d.d. 7/17 juli als antwoord op ... het schrijven van HHM d.d. 11 juli de lijst mee van goederen die uit Zutphen naar het platteland zijn vervoerd. ... Zij zetten uiteen dat er geen goederen uit Zutphen naar Groenlo gaan en verzoeken HHM maatregelen
30/07/1626, 5
Wilhelmus Baudartius , predikant te Zutphen, verzoekt betaling van het vervoer van zijn meubels naar
04/08/1626, 8
Overijssel hebben de gedeputeerden van Overijssel geschreven dat de licentmeester te Zutphen ... Deventer niet worden doorgelaten. Op verzoek van Eck zal aan die van Zutphen een kopie van ... graafschap Zutphen . Zij moet zich over deze kwestie laten informeren en doen wat nodig is.
27/08/1626, 11
Hendrick van Eck verhaalt van de gebeurtenissen in het graafschap Zutphen na afloop van het Bestand. ... aug. de Gedeputeerden van het Kwartier van Zutphen zich beklagen over de inkwartiering van de uit
24/10/1626, 2
De Admiraliteit te Amsterdam schrijft d.d. 23 okt. en stuurt een brief van de licentmeester te Zutphen door. ... Daarin wordt bericht over achttien ossen die door een zekere partij naar Zutphen zijn gebracht. Aangezien
03/11/1626, 7
De Raden van Gelre en Zutphen schrijven 21 okt. graag een afschrift te willen ontvangen van de vonnissen die
03/11/1626, 11
Op aanbeveling van Culenborch mag de graaf van Schouwenborch dertig gevetweide ossen vrij vanuit het graafschap Zutphen naar Gemen laten drijven.
16/02/1627, 3
nog altijd een luitenant van een oorlogsschip wordt vastgehouden, die in het graafschap Zutphen
23/03/1627, 6
Het rekest van Willem ten Knouwe , wachtmeester ten plattelande van het graafschap Zutphen, is gelezen. ... een extraordinaris traktement toegekend van 12 gld. per maand van 32 dagen. Die van het graafschap Zutphen
15/04/1627, 12
mogen worden toegestaan de volgende goederen tegen Bosch' licent eenmalig uit Zutphen
15/04/1627, 13
om met zijn twee dienaren naar Zutphen en het huis te Dorth te reizen.
16/04/1627, 4
richter van Didam, en Hendrick Boerboom , wonend te Didam in het graafschap Zutphen, verzoeken
01/05/1627, 1
die van Gelderland , wier Staten tegenwoordig in Zutphen bijeenzijn, te bezenden. Naast
01/05/1627, 10
en Acquoy in. Hij adviseert, evenals Z.Exc., aan de momenteel in Zutphen bijeen zijnde
22/05/1627, 3
Jonker Philips van Leefdael , heer van Meuwen, verzoekt van zijn huis te Baak in het graafschap Zutphen vrij twaalf
28/06/1627, 8
Nimmegen wordt vastgehouden, omdat deze in haar opdracht in het graafschap Zutphen
12/07/1627, 8
voor zichzelf en zijn stadje Anholt uit Zutphen laten halen: acht mud zout, honderd
22/07/1627, 14
Essen en Schaffer schrijven d.d. Zutphen 20 juli met het verzoek om geld voor het leger.
28/07/1627, 5
Essen , Haersolte en Schaffer verzoeken d.d. Zutphen 26 juli om geld voor het
30/07/1627, 4
Eck deelt mee dat de Gedeputeerde Staten van het Graafschap Zutphen verzoeken naast de ... Deze moeten hen terzijde staan en ervoor zorgen dat de inwoners van het graafschap Zutphen
09/08/1627, 11
Essen , Haersolte en Schaffer berichten d.d. Zutphen 6 aug. welke proviand zij naar
11/08/1627, 10
Essen , Haersolte en Schaffer schrijven d.d. Zutphen 9 aug. onder andere dat de heren van Overijssel hun quote in de
23/08/1627, 4
en verzoeken geld. Essen , Bouchorst , Haersolte en Schaffer schrijven d.d. Zutphen
26/08/1627, 10
Münster klagen d.d. Münster 24 juli over kapitein Slingbije , commandant van Zutphen. ... enkele kooplieden uit Münster heeft bevrijd uit handen van een groep soldaten van Zutphen
02/09/1627, 3
HHM sturen de brieven door aan hun gedeputeerden in Zutphen . Zij moeten er onmiddellijk mee naar
07/09/1627, 16
De Admiraliteit in het Noorderkwartier bericht d.d. 27 aug. dat de magistraat van Zutphen weigert ... Het College verzoekt Zutphen tot betaling aan te sporen. HHM antwoorden dat die van Zutphen dergelijke
10/09/1627, 6
Slingsbie te Zutphen getoond, getiteld E Viduis minutum in bellum Bohemicum van de hand
10/09/1627, 14
Een brief van Essen en Bouchorst d.d. Zutphen 7 sept. behoeft geen resolutie.
02/10/1627, 6
De gedeputeerden te velde berichten d.d. Zutphen 29 sept. dat Z.Exc. de waardgelders nog veertien dagen wil aanhouden.
27/12/1627, 4
de stad Münster verzoeken d.d. 24 juli het proces te staken dat enkele soldaten te Zutphen
28/12/1627, 6
De Gedeputeerde Staten van Zutphen schrijven uitvoerig over de grote schade die de
28/12/1627, 7
moet het land geen schade ondervinden. De gedeputeerden van het Kwartier van Zutphen
29/12/1627, 13
zou zijn, waarmee het graafschap Zutphen opnieuw geruïneerd zou worden. HHM schrijven
25/01/1628, 11
en kantoren van konvooien en licenten aan te doen in bijvoorbeeld Deventer , Zutphen , Doesburg
25/01/1628, 19
De afgevaardigden van Gelderland hebben opnieuw uiteengezet dat het graafschap Zutphen met de verovering van
31/01/1628, 2
hebben. Wat betreft het verzoek van het graafschap Zutphen ziet de RvS geen reden waarom het kwartier ... van Salland meer ontheffing van de konvooien en licenten zou mogen hebben dan Zutphen.
03/02/1628, 5
Kapitein Anthoni Slingsbij , commandant te Zutphen, verzoekt een vergoeding voor zijn bewezen en toekomende diensten. HHM vragen hierover advies aan de RvS.
21/03/1628, 7
van de Gedeputeerden van Zutphen . HHM laten de RvS over beide zaken beslissen.
08/05/1628, 5
genomineerde Engelbert opten Noorth , dr. in de rechten en afgevaardigd raadslid van Zutphen,
03/06/1628, 1
van Eck tot Midler , Johan van Luchteren , burgemeester te Zutphen, Wolter Woltersz.

Volledige tekst Meer opties..