Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 141 42 43 44 45 46 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Algemeene Onderlinge Individueele Risico-vereeniging "Holland" Amsterdam 1903-05-05 nr. 73

03-06-1903

1903-01-12
Algemeene Olympiavereeniging Amsterdam 1884-01-02 nr. 13

10-02-1884

Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" Amsterdam 1871-10-17 nr. 21

29/30-10-1871
09-08-1872
15-06-1884
26-11-1889
21/22-10-1900

Algemeene Nederlandsche Timmerliedenbond Amsterdam 1894-03-30 nr. 12

27-04-1894

Algemeene Nederlandsche Schoen- en Laarzenmakers-Vereeniging: "Rechten na Plichten" Amsterdam 1876-10-21 nr. 36

27-01-1877
23-02-1881

Algemeene Nederlandsche Rijkswerkliedenbond Zaandam 1900-07-23 nr. 50

11-08-1900

1900-01-01
Algemeene Nederlandsche Kuipersgezellenbond Amsterdam 1902-06-19 nr. 32

06/07-07-1902

1901-07-14
Algemeene Nederlandsche Kleermakersbond Amsterdam 1897-06-16 nr. 51

01-07-1897

1896-03-16
Algemeene Nederlandsche diamantbewerkersbond Amsterdam 1896-09-03 nr. 42

11/12-10-1896
09-01-1900
07-10-1902

1895-01-01
Algemeene Nederlandsche Bond voor Musici Amsterdam 1896-02-04 nr. 24

24-04-1896

1895-11-08
Algemeene Nederlandsche Bond van mineraalwaterfabrikanten en bierhandelaren Amsterdam 1901-12-14 nr. 56

10-01-1902

1901-05-01
Algemeene Nederlandsche bond van kleermakers niet in dienst van het leger of van eene inrichting onder het Departement van Oorlog ressorteerende, die militaire uniformstukken voor het Rijk vervaardigen Amsterdam 1903-10-26 nr. 41

21-11-1903

1902-01-01
Algemeene Nederlandsche Boekbindersgezellenbond Amsterdam 1902-08-05 nr. 39

31-08-1902/01/02-09-1902

1901-12-08
Algemeene Nederlandsche Bloemistenwerkliedenbond Haarlem 1900-10-31 nr. 96

20-11-1900

1900-03-01
Algemeene Meubelmakersbond Amsterdam 1893-10-20 nr. 20

19/20-11-1893

Algemeene Melkslijtersbond Amsterdam 1892-04-29 nr. 31

08-06-1892
24-07-1897

Algemeene magazijn- en winkelbediendenbond in Nederland Amsterdam 1903-06-30 nr. 68

24-07-1903

1902-11-16
Algemeene liefdadigheidsvereeniging "Juno" (kinderkleeding) Amsterdam 1891-06-03 nr. 24

28-07-1891
19-08-1896

1890-11-01
Algemeene Harddraverijvereeniging Amsterdam 1895-11-25 nr. 30

01/02-01-1896

1895-01-04
Algemeene bond voor Nederlandsche Marine-matrozen Den Helder 1897-07-20 nr. 35

22/23-08-1897
09/10-07-1899

1897-01-22
Algemeene Bond van Onderofficieren der Koninklijke Nederlandsche Marine Den Helder 1902-06-24 nr. 26

13/14-07-1902

1901-06-16
Algemeene Amsterdamsche Voerliedenvereeniging "Door Eendracht Verbetering" Amsterdam 1902-06-30 nr. 31

19-07-1902

1900-01-20
Algemeen Nederlandsch Werklieden-verbond Amsterdam 1873-06-06 nr. 2

21-08-1873
07-07-1876
02-09-1879
06-11-1885
11-02-1890
12-10-1901

Algemeen Nederlandsch Typografenbond Amsterdam 1867-04-30 nr. 70

05-06-1867
06-06-1884
18-07-1889
07-10-1892
20/21-12-1896

Algemeen belang te Watergraafsmeer Watergraafsmeer 1896-07-16 nr. 41

02-09-1896

1896-03-11
Algemeen Belang, buurt ZZ Amsterdam 1894-03-06 nr. 24

10-04-1894

1893-11-21
Algemeen belang Schagen 1901-02-06 nr. 27

27-02-1901

1900-11-22
"Alcmaria", tot bevordering van het vreemdelingenverkeer en tot verfraaiing van Alkmaar en Omstreken Alkmaar 1896-12-28 nr. 14

17/18-01-1897

1896-10-16
Akersloter IJsclub Akersloot 1902-03-03 nr. 35

20-03-1902

1899-12-23
Afslagvereeniging Beemster, Purmerend en omstreken Beemster 1898-07-27 nr. 32

11-08-1898

1896-04-04
Afdeeling Zuid- en Noord-Schermer der Noordhollandsche vereeniging "Het witte kruis" Zuid- en Noord-Schermer 1897-11-03 nr. 16

25-11-1897
20-11-1903

1897-01-01
Afdeeling "Zijpe" van de Noordhollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis" Zijpe 1896-01-10 nr. 4

04-03-1896
26-09-1903

1895-07-01
"Afdeeling Zandvoort" der Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis" Zandvoort 1890-07-15 nr. 18

05-10-1890
03-09-1903

"Afdeeling Zaandijk" der Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis" Zaandijk 1890-04-09 nr. 18

17-06-1890
20-11-1903

Afdeeling Zaandam van het Nederlandsch Werkliedenverbond "Patrimonium" Zaandam 1900-02-03 nr. 19

17-02-1900

1899-10-16
Afdeeling Zaandam van den Nederlandsch-Roomsch-Katholieken Volksbond Zaandam 1897-11-13 nr. 39

30-11-1897

1896-02-16
Afdeeling Zaandam der Vereeniging voor Christelijk Volksonderwijs Zaandam 1894-07-02 nr. 75

18-08-1894

1893-08-16
"Afdeeling Zaandam" der Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis" Zaandam 1890-03-19 nr. 35

30-04-1890
08/09-01-1899
29-08-1903

Afdeeling "Wormer" van de Noordhollandsche vereeniging "Het witte Kruis" Wormer 1898-07-19 nr. 33

04-08-1898
22/23-11-1903

1898-07-01
"Afdeeling Winkel" der Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis" Winkel 1890-06-25 nr. 29

11-09-1890
04/05-10-1903

Afdeeling Wijde-Wormer van de Noordhollandsche vereeniging "Het witte kruis" Wijdewormer 1898-01-07 nr. 26

20-01-1898

1898-01-01
"Afdeeling Wieringerwaard" van de Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis" Wieringerwaard 1899-08-03 nr. 47

23-08-1899
30-09-1903

1899-01-01
Afdeeling Wieringen van de Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis" Wieringen 1900-05-28 nr. 60

17/18-06-1900
08/09-11-1903

1900-01-01
Afdeeling Westzaan der Noord-Hollandsche vereeniging "het Witte Kruis" Westzaan 1891-07-15 nr. 50

06/07-09-1891
27-10-1903

1891-01-01
Afdeeling Westwoud van de Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis" Westwoud 1901-07-06 nr. 70

28/29-07-1901
21-11-1903

1901-01-01
Afdeeling "Weesp" van het Nederlandsch Werkliedenverbond "Patrimonium" (Vaderlijk erfdeel) Weesp 1899-07-17 nr. 57

28-07-1899

1899-07-03
Afdeeling "Warmenhuizen" van den Noordhollandsche vereeniging "Het witte Kruis" Warmenhuizen 1898-12-07 nr. 39

23-12-1898

1898-08-01
Afdeeling Warder van de Noordhollandsche Vereeniging "Het witte kruis" Warder 1896-04-10 nr. 31

13-06-1896
05-09-1903

1895-12-01
Afdeeling Venhuizen en Hem van de Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis" Venhuizen 1898-06-08 nr. 12

21-06-1898
27-07-1901
30/31-08/01-09-1903

1898-03-03
Afdeeling Velsen van de Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis" Velsen 1894-11-16 nr. 26

01/02-01-1895
30-09-1903

1894-01-01
Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 141 42 43 44 45 46 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.