Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 156 pagina: « 1 2 3 4 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging "Weldadigheid naar Vermogen" Haarlem 1889-11-14 nr. 28

13-02-1890

Vereeniging "tegen het mishandelen van dieren te Haarlem en omstreken" Haarlem 1889-11-19 nr. 32

13-02-1890

Haarlemsche Varkensslagersvereeniging Haarlem 1890-05-27 nr. 29

23-07-1890
26-06-1902

1890-01-22
Vereeniging "Christelijke Bewaarschool te Haarlem" Haarlem 1890-07-26 nr. 27

12/13-10-1890

Vereeniging "De Haarlemsche Kookschool" Haarlem 1890-08-01 nr. 21

16-10-1890

Noordhollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis" Afdeeling Haarlem Haarlem 1891-03-12 nr. 37

21-05-1891
04/05-10-1903

Haarlemsche Amateur fotografen-club Haarlem 1891-03-13 nr. 29

30-04-1891

Volksbelang Haarlem 1891-05-25 nr. 68

16-07-1891

1887-12-29
Vereeniging van Gedoopte Christenen Haarlem 1891-06-02 nr. 44

08-08-1891

De Nederlandsche Schermbond Haarlem 1891-06-30 nr. 53

28-08-1891

1890-11-23
De Ambachtsschool Haarlem 1891-07-13 nr. 27

01-09-1891
02-09-1892

De Nederlandsche Christelijke Geheel-Onthouders Bond Haarlem 1891-11-05 nr. 27

05-12-1891

Groen van Prinsterer, voor lager en meer uitgebreid lager onderwijs op Gereformeerden grondslag Haarlem 1892-04-12 nr. 23

02-06-1892
23-07-1898
02/03/04-04-1899
23-03-1900

1892-02-02
Schietvereeniging "Generaal Van Merlen" Haarlem 1892-08-16 nr. 65

02-09-1892
24-02-1893
26/27-02-1899

Volksgebouw Haarlem 1892-08-17 nr. 40

07-09-1892

1892-01-01
De goede Verwachting Haarlem 1892-09-19 nr. 59

11-10-1892

1892-02-04
Haarlemsche Handelsvereeniging Haarlem 1892-11-12 nr. 29

30-12-1892
13/14/15-05-1894
13/14-06-1897

Vereeniging Christelijke normaallessen Haarlem 1892-12-10 nr. 28

05-01-1893
15-07-1897

De Haarlemsche Lawn-tennisclub Haarlem 1893-05-15 nr. 46

06-07-1893

Anti-revolutionnaire kiesvereeniging "Nederland en Oranje" Haarlem 1893-07-11 nr. 25

19-08-1893

Haarlemsche Turnvereeniging "Olympia" Haarlem 1893-10-18 nr. 25

03-11-1893

Nederlandsche Roomsch-Katholieken Volksbond, afdeeling Haarlem Haarlem 1893-12-30 nr. 59

17-02-1894
02/03-11-1902

1888-09-29
Vereeniging ter behartiging van de belangen van het personeel, verbonden aan de naamloze vennootschap: Scheepswerf en Werktuigenfabriek 'Werf Conrad', voorheen Thomas Figee & Co. Haarlem 1894-01-25 nr. 32

07-03-1894

1894-01-01
Neutrale kiesvereeniging "Burgerplicht" Haarlem 1894-02-20 nr. 44

23/24-03-1894

1894-01-01
Haarlemsche Football Club "Haarlem" Haarlem 1894-03-29 nr. 28

21-04-1894

1889-10-01
Schermvereeniging van het bataljon dienstdoende schutterij Haarlem 1894-04-12 nr. 11

22-05-1894

1893-12-27
Vereeniging van handelaren in sterken drank "Vergunning" Haarlem 1894-05-28 nr. 52

30-06-1894
13-03-1902

1894-01-01
Haarlemsche Gymnastiek- en Schermvereeniging "Excelsior" Haarlem 1894-08-16 nr. 35

29-08-1894

1894-03-01
Gymnastiek- en schermvereeniging "Concordia" Haarlem 1894-10-19 nr. 29

29-11-1894

1886-04-01
Afdeeling Haarlem van het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond Haarlem 1894-11-14 nr. 31

29-12-1894
04-09-1900

1886-09-22
Willen is kunnen Haarlem 1895-05-06 nr. 42

12-06-1895

1895-01-01
Schietvereeniging "Claudius Civilis" Haarlem 1895-11-22 nr. 33

22/23-12-1895

1895-01-01
Vereeniging tot ondersteuning van Doopsgezinde weezen van onvermogende gemeenten Haarlem 1895-12-30 nr. 3

01/02-03-1896

1895-08-14
Anti-sociaal-democratische vereeniging van Nederlandsch spoorwegpersoneel onder de zinspreuk "Recht en Plicht" Haarlem 1896-02-08 nr. 25

18-03-1896

1894-12-16
Vereeniging voor tuinbouw en plantkunde "Sempervirens" Haarlem 1896-02-13 nr. 3

05-05-1896

1895-12-10
Kleermakersvereeniging "Onderling hulpbetoon" Haarlem 1896-02-24 nr. 7

12-05-1896
29/30-06-1902

1895-09-02
Roomsch-Katholieke Leesvereeniging Haarlem 1896-03-09 nr. 41

23-05-1896

1895-10-01
Maatschappij tot verbetering der huisvesting van minvermogenden Haarlem 1896-03-09 nr. 42

24/25/26-05-1896

1895-10-15
Vereeniging van kantoor- en handelsbedienden voor Haarlem en omstreken Haarlem 1896-06-02 nr. 31

31-07-1896
12-02-1903

1895-12-01
Het Hollandsch Bloembollenkweekersgenootschap Haarlem 1896-09-22 nr. 33

23-10-1896
01-03-1901

1895-03-25
Afdeeling Haarlem van den Nederlandschen Protestantenbond Haarlem 1897-05-04 nr. 14

20-05-1897

1896-10-31
Het mostaardzaad Haarlem 1897-05-21 nr. 56

13/14-06-1897

1896-11-01
De Sint Rosa-vereeniging (R.K. kostelooze naaischool) Haarlem 1897-05-24 nr. 29

13/14-06-1897

1897-01-01
Haarlemsche slagersgezellen-vereeniging "Ons belang" Haarlem 1897-06-19 nr. 35

04/05-07-1897

1897-01-01
Diocesaan-vereeniging van Roomsch-Katholieke bijzondere onderwijzers in het bisdom Haarlem Haarlem 1897-10-13 nr. 42

30-10-1897

1893-07-29
Muziekvereeniging "Harmonie" Haarlem 1897-11-22 nr. 47

10-12-1897

1895-10-09
Vereeniging tot verfraaiing van Haarlem en omliggende gemeenten en tot bevordering van het vreemdelingenverkeer Haarlem 1897-12-16 nr. 4

30-12-1897

1891-01-30
Inrichting voor onderwijs 'Nassauschool' Haarlem 1897-12-17 nr. 50

30-12-1897

1897-08-01
Unie van Christelijke onderwijzers en onderwijzeressen in Nederland Haarlem 1897-12-18 nr. 40

09/10-01-1898
20-10-1898

1896-05-26
Haarlemsche vleeschhouwersvereeniging Haarlem 1897-12-23 nr. 12

11-01-1898
12-11-1903

1897-07-07
Aantal verenigingen gevonden: 156 pagina: « 1 2 3 4 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.