Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 179 pagina: 1 2 3 4 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
St. Paulus- Vereeniging te Acht Acht 1900 rooms-katholiek Alcoholisten, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Vereeniging "Ondersteuning" Amsterdam 1894 Armen algemeen
Vereeniging tot werkverschaffing Berchem 1859 Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging Liefdadigheid Bergen op Zoom 1899 Armen algemeen
Dames-Vereeniging tot ondersteuning van huisarmen Bergen op Zoom 1894 rooms-katholiek Armen algemeen Vrouwen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Bergen op Zoom Bergen op Zoom 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Vereeniging "Dorcas" Bergen op Zoom 1877 protestants Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk), Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Conferentie van Onze Lieve Vrouw van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Bergen op Zoom 1849 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Gemeentebelang Bergen op Zoom 1890 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk), Zieken
Vereeniging tot instandhouding van "het Gertrudisfonds" Bergen op Zoom 1890 rooms-katholiek Kraamvrouwen, Zieken
Vereeniging "de Bergen-op-Zoomsche Spijskokerij" Bergen op Zoom 1890 neutraal Armen algemeen
Dames-Vereeniging ter eere van het H. Hart van Jesus Bergen op Zoom 1899 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen Vrouwen
Conferentie van de H. Willibrordus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Berghem 1880 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Genootschap tot ondersteuning van schamele armen Berlicum 1899 Armen algemeen
Conferentie van den H. Odulphus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Best 1854 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
St. Paulus-Vereeniging te Best Best 1899 rooms-katholiek Alcoholisten, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
St. Elisabeths-Vereeniging Best 1899 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Vrouwen
St. Elisabeths-Vereeniging Boxmeer 1894 rooms-katholiek Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Conferentie van den H. Petrus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Boxtel 1849 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (landelijk), Werklozen Mannen
Vereeniging die gedurende den winter uitdeeling doet van levensmiddelen en brandstoffen Boxtel 1899 Armen algemeen
St. Elisabeths-Vereeniging Boxtel 1894 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Vrouwen (algemeen), Zieken Vrouwen
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Breda Breda 1858 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Conferentie van de H. Theresia te Breda Breda 1865 rooms-katholiek Armen algemeen, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Jongens, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Wezen Mannen
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Breda Breda 1899 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Breda Breda 1816 neutraal Ambachtslieden, Armen algemeen, Jeugd 6-12, Werklozen Mannen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Breda Breda 1893 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Maatschappij tot bevordering van Welstand, voornamelijk onder landlieden Breda 1822 protestants Protestanten (landelijk) Mannen
Conferentie van de H. Barbara en den H. Willibrordus Breda 1849 rooms-katholiek Armen algemeen, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Jongens, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Wezen Mannen
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Breda Breda 1857 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Protestantsche Vereeniging tot Ziekenverpleging onder de naam "Diaconessenhuis te Breda" Breda 1890 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Dames-Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige Protestantsche kinderen Breda 1899 protestants Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Genootschap tot Liefdadigheid Breda 1866 rooms-katholiek Armen algemeen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" (AA), Afdeeling Breda der - Breda 1899 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Dames-Vereeniging tot uitdeeling van kleedingstukken, enz. aan behoeftigen der H. Familie voor vrouwen (St. Antonius-kerk) Breda 1894 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Vrouwen
Vereeniging Bredasche Armenzorg Breda 1894 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Breda Breda 1819 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Vereeniging Nationaal Fonds tot Ondersteuning van Mr. Bakkers-Weduwen Breda 1899 Ambachtslieden
Maatschappij tot verzachting van het lot van behoeftige kraamvrouwen, en hare pasgeboren kinderen in de provincie Noord-Brabant, afdeling Breda Breda 1828 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Maatschappij tot leniging en opbeuring van behoeftigen door het verschaffen van werk Breda 1850 Ambachtslieden, Arbeiders, Werklozen
Conferentie van de H. Martinus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Cuijk 1854 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Cuijk Cuijk 1857 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging van de H. Elisabeth Cuijk 1899 rooms-katholiek Kraamvrouwen Vrouwen
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Delden Delden 1850 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Conferentie van den H. Petrus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Den Bosch 1847 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Vereeniging tot het stichten van een ziekenhuis voor Protestanten te 's Hertogenbosch Den Bosch 1883 protestants Protestanten (plaatselijk), Zieken Mannen en vrouwen
Conferentie van den H. Jacobus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Den Bosch 1847 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Genootschap tot ondersteuning van Israëlitiesche armen ‘Tomech dallim’ Den Bosch 1885 joods Armen algemeen, Joden, Werklozen
Vereeniging ter "Verbetering der Arbeiders-woningen te 's-Hertogenbosch" Den Bosch 1862 Arbeiders
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Den Bosch Den Bosch 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
St. Elisabeths-Vereeniging van de parochie van St. Catharina Den Bosch 1883 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Vrouwen
Aantal verenigingen: 179 pagina: 1 2 3 4 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.